Sådan flytter du data til din nye Mac med Mountain Lion og tidligere versioner

Brug Overførselsassistent i OS X Lion eller Mountain Lion til at overføre vigtige oplysninger fra én Mac-computer til en anden. De overførte oplysninger er blandt andet brugerkonti, programmer, dokumenter, netværksindstillinger og computerindstillinger.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Vigtigt! Fremgangsmåden i denne artikel gælder for overførsel til OS X Lion eller Mountain Lion. Hvis du har brug for hjælp til overførsel med nye versioner af OS X, skal du i stedet læse "Overførsel af data til en ny Mac". Hvis du overfører fra en Windows-baseret pc til en Mac-computer, skal du bruge Windows Overførselsassistent.

Overførselsassistent og Indstillingsassistent

Instruktionerne i denne artikel gælder Overførselsassistent, men de gælder også for overførsler, der udføres med Indstillingsassistent. Indstillingsassistent åbnes, første gang du starter din nye Mac-computer. Den hjælper dig med at indtaste oplysninger om netværket og fører dig gennem indstilling af en brugerkonto på computeren. Hvis du ikke bruger Indstillingsassistent til at overføre oplysninger, første gang du starter din nye Mac-computer, kan du gøre det senere med Overførselsassistent som beskrevet i denne artikel.

Gør følgende forud for overførslen

 • Hvis du bruger en bærbar Mac-computer, skal du sørge for, at strømforsyningen er tilsluttet både computeren og stikkontakten.
 • Brug Softwareopdatering på både kilde- og destinationscomputeren for at kontrollere, at de seneste opdateringer er installeret.
 • Sørg også for at få software fra andre producenter end Apple opdateret på Mac-kildecomputeren (den oprindelige computer) før overførslen.
 • Åbn Systemindstillinger på kildecomputeren, klik på Deling, og kontroller, at der er indtastet et navn i feltet Navn på computer.
 • Hvis du vil bruge Ethernet til overførslen, skal du forbinde de to computere med et enkelt Ethernet-kabel. Det er ikke nødvendigt at forbinde computerne via et samlingspunkt, en switch eller en router. Ethernet kan være hurtigere, end hvis du bruger en trådløs forbindelse. Det anbefales, at du opretter forbindelse mellem din kilde- og -målcomputer, inden du starter overførslen.
 • Hvis du vælger trådløs overførsel, skal du bruge den bedste tilgængelige trådløse forbindelse. Inden du starter, kan du bruge måleren Signalstyrke øverst til højre på skærmen for at finde den placering, der har det stærkeste signal på kildecomputeren. Du kan eventuelt også fjerne potentielle kilder til interferens.

Efter overførslen

Vælg en tilslutningsmetode

Der er flere metoder til at overføre data fra én computer til en anden ved hjælp af Overførselsassistent. Vælg en metode for at få mere at vide om, hvordan du overfører data:

Overførsel via Fire-Wire eller ThunderBolt

Bemærk: Hvis du overfører data fra Mac OS X v10.4 til OS X Lion, skal du se afsnittet Yderligere oplysninger nedenfor. Overførsel fra OS X Tiger v10.4 eller en ældre version til OS X Mountain Lion v10.8 eller en nyere version ved hjælp af Overførselsassistent understøttes ikke. Se afsnittet Yderligere oplysninger nedenfor.

 1. Sørg for, at begge computere er tilsluttet via FireWire eller Thunderbolt, inden du starter. Hvis du tilslutter kablerne, efter at Overførselsassistent er startet, registreres kildecomputeren muligvis ikke korrekt.
 2. Genstart kildecomputeren (den gamle Mac-computer), mens tasten "T" holdes nede.
 3. Åbn Overførselsassistent (i /Programmer/Hjælpeprogrammer/) på Mac-målcomputeren, og klik derefter på Fortsæt.
 4. Når målcomputeren beder om angivelse af overførselsmetode, skal du vælge "Fra en anden Mac, pc, Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk" og derefter klikke på Fortsæt.
 5. Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.
 6. Vælg "Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk".
 7. Vælg den computer, som skal overføres.
 8. På målcomputeren skal du angive, hvilke elementer der skal overføres.
 9. Åbn infotrekanterne ved at klikke på dem for at vælge de ønskede elementer.
 10. Når du klikker på Fortsæt, begynder Overførselsassistent at overføre arkiver til den nye computer. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Bemærk: Hvis du vil se de overførte dokumenter, skal du vælge Log ud på menuen Apple () og herefter logge ind på den overførte brugerkonto. De overførte dokumenter findes i den overførte brugerkontos hjemmemappe.

Overførsel via trådløs forbindelse (Wi-Fi) eller Ethernet

 1. Kontroller, om både kildecomputeren og målcomputeren er tilsluttet det samme netværk, enten trådløst eller via Ethernet. Du kan tilslutte de to Mac-computere direkte via et Ethernet-kabel, hvis de begge er Ethernet-kompatible. MacBook Air gøres Ethernet-kompatibel ved at tilslutte vha. Apple USB Ethernet-mellemstikket.
 2. Hvis Overførselsassistent ikke kører på målcomputeren (den nye Mac), skal du åbne Overførselsassistent (på placeringen /Programmer/Hjælpeprogrammer/) og derefter klikke på Fortsæt.
 3. Vælg "Fra en anden Mac, pc, Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk" på målcomputeren. 
 4. Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

 5. Hvis målcomputeren beder om angivelse af overførselsmetode, skal du vælge "Fra en anden Mac eller pc" og derefter klikke på Fortsæt.

 6. Der vises et skærmbillede med en besked om, at der søges efter andre computere.

 7. Åbn Overførselsassistent på kildecomputeren (ligger i /Programmer/Hjælpeprogrammer/), vælg "Til en anden Mac", og klik på Fortsæt.
 8. Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.
 9. Luk alle åbne programmer på målcomputeren, og klik på Fortsæt for at gå til overførselsindstillingerne.
 10. Der vises en adgangskode på målcomputeren i skærmbilledet Tilslut computerne som vist nedenfor.
 11. På kildecomputeren skal du kontrollere, om adgangskoderne stemmer overens. Klik på Fortsæt.
 12. Luk alle åbne programmer på kildecomputeren, og klik på Fortsæt for at gå til overførselsindstillingerne.
 13. På målcomputeren skal du angive, hvilke elementer der skal overføres.
 14. Åbn infotrekanterne ved at klikke på dem for at vælge de ønskede elementer.
 15. Når du klikker på Fortsæt, begynder Overførselsassistent at overføre arkiver til målcomputeren. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres, og af netværkshastigheden.

Bemærk: Hvis du vil se de overførte dokumenter, skal du vælge Log ud på menuen Apple () og herefter logge ind på den overførte brugerkonto. De overførte dokumenter findes i den overførte brugerkontos hjemmemappe.

Overførsel fra Time Machine eller en anden disk

 1. Hvis Overførselsassistent ikke kører på målcomputeren (den nye Mac), skal du åbne Overførselsassistent (ligger i /Programmer/Hjælpeprogrammer/), vælge "Fra en anden Mac, pc, Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk" og derefter klikke på Fortsæt.
 2. Tilslut om nødvendigt den eksterne harddisk.
 3. Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og klik på OK.

 4.  Når målcomputeren beder om angivelse af overførselsmetode, skal du vælge "Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk" og klikke på Fortsæt.
 5. Vælg drev, Time Machine-sikkerhedskopi eller Time Capsule. Hvis du vælger Time Capsule, bliver du bedt om at indtaste Time Capsule-adgangskoden. Vælg Time Machine-sikkerhedskopi, når du har indtastet adgangskoden.
 6. Luk alle andre programmer på kildecomputeren, og klik på Fortsæt for at gå til overførselsindstillingerne.
 7. På kildecomputeren skal du angive, hvilke elementer der skal overføres.
 8. Åbn infotrekanterne ved at klikke på dem for at åbne de ønskede elementer.
 9. Når du klikker på Fortsæt, begynder Overførselsassistent at overføre arkiver til målcomputeren. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres, og af netværkshastigheden.

Bemærk: Hvis du vil se de overførte dokumenter, skal du vælge Log ud på menuen Apple () og herefter logge ind på den overførte brugerkonto. De overførte dokumenter findes i den overførte brugerkontos hjemmemappe.

Yderligere oplysninger

   

Overførsel fra Mac OS X v10.4 Tiger til OS X Lion

Overførsel fra Mac OS X v10.4-computere til OS X Lion via Wi-Fi eller et kabelbaseret netværk understøttes ikke. Men hvis begge Mac-computere er udstyret med en FireWire-port, kan du bruge Computer som ekstern harddisk til at overføre data:

 1. Kontroller, om begge Mac-computere er udstyret med en FireWire-port. Bemærk, at forskellige Mac-modeller kan have forskellige FireWire-stik, hvilket kræver det rette kabel, f.eks. FireWire 400 til FireWire 800.
 2. Genstart kildecomputeren (den Mac-computer, du vil overføre data fra), mens tasten T holdes nede.
 3. Vent på, at FireWire-logoet vises på skærmen.  Hvis det ikke vises, skal du genstarte og prøve igen.
 4. Tilslut begge Mac-computere via FireWire-kablet.
 5. På den Mac-computer, du vil overføre data fra, skal du åbne programmet Overførselsassistent.
 6. Vælg muligheden "Fra en anden Mac, pc, Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk", og klik på Fortsæt.
 7. Vælg muligheden "Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk", og klik på Fortsæt.
 8. Vælg den anden Mac-computers enhed, f.eks. "Macintosh HD", på listen, og klik på Fortsæt.

Overførsel fra Mac OS X Tiger v10.4 til OS X Mountain Lion v10.8 eller en nyere version

Overførsel fra OS X Tiger v10.4 til OS X Mountain Lion v10.8 eller en nyere version understøttes ikke og kan normalt ikke udføres med Overførselsassistent. Ved opgradering fra OS X Tiger eller en ældre version til OS X Mountain Lion eller en nyere version kan du oprette en standardforbindelse til arkivdeling og kopiere arkiverne manuelt. Det anbefales at overføre følgende mapper fra hjemmemappen på en gammel computer til den nye computer:

 • Dokumenter
 • Musik
 • Film
 • Billeder
 • Skrivebord

Kopier disse mapper og eventuelle andre mapper, du gerne vil overføre, til de tilsvarende placeringer på den nye computer. Yderligere oplysninger om arkivdeling i OS X kan ses i artiklen Grundlæggende oplysninger om Mac: Arkivdeling. Bemærk: Kopiering af dataarkiver fra brugermappen Bibliotek til den nye computer kan medføre problemer og fejl.

Problemer ved overførsel via en Ethernet- eller Wi-Fi-forbindelse

Prøv overførsel via Internetdeling på kildecomputeren.

 1. Indstil en hjemmeforbindelse fra kildecomputeren.
 2. Vælg Systemindstillinger på Apple ()-menuen, og vælg derefter Deling på menuen Oversigt.
 3. Vælg Internetdeling.
 4. Vælg en netværkstjeneste på menuen "Del forbindelsen fra". Vælg ikke Wi-Fi til dette trin.
  Bemærk: Du kan f.eks. bruge indbygget FireWire eller Thunderbolt.  Du behøver ikke at have forbindelse til internettet for at overføre data på denne måde.
 5. Vælg Wi-Fi for at dele din internetforbindelse på listen "Til computere, der bruger".
 6. Klik på Wi-Fi-indstillinger, og angiv navn og adgangskode for netværket.
 7. På målcomputeren skal du oprette forbindelse til det Wi-Fi-netværk, du har oprettet.

Læs, hvad du skal gøre, hvis et overført program ikke kan åbnes eller ikke virker korrekt.

Hvis FileVault er slået til på kildecomputeren, skal du slå FileVault til igen på målcomputeren efter overførslen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: