Begrænsninger for stavning og søgning efter definitioner på iOS-enheder

Som noget nyt giver iOS 8.1.3 dig muligheden for at bruge en konfigurationsprofil, som gør det muligt at begrænse adgangen til stave- og definitionsfunktioner på enheder under tilsyn.

Du kan bruge nøgleværdier til at fjerne adgangen til følgende funktioner på enheder under tilsyn:

  • Søgninger efter definitioner på fremhævede ord
  • Stavekontrol og autokorrektur under indtastning
  • Tastatur med forudsigelse af tekst

Disse nøgleværdier er defineret som en del af dataene for profilen Begrænsninger, og de er dokumenteret i artiklen Configuration Profile Key Reference.

Nøgle Indtast Værdi
allowDefinitionLookup Boolean Kun enheder under tilsyn
Hvis denne er angivet til false, deaktiveres søgning efter definition
Standarder til true
allowSpellCheck Boolean Kun enheder under tilsyn
Hvis denne er angivet til false, deaktiveres tastaturets rettelse af stavefejl
Standarder til true
allowAutoCorrection Boolean Kun enheder under tilsyn
Hvis denne er angivet til false, deaktiveres tastaturets autokorrektur
Standarder til true
allowPredictiveKeyboard Boolean Kun enheder under tilsyn
Hvis denne er angivet til false, deaktiveres tastaturets forudsigelse af tekst
Standarder til true

Du kan læse mere om, hvordan du bruger konfigurationsprofiler i artiklen iOS Deployment Reference.

Bemærk: Disse indstillinger er i øjeblikket ikke angivet i Apple Configurator eller Beskrivelsesadministrator. Hvis du bruger en MDM-løsning (Mobile Device Management) fra en tredjepart, skal du kontakte din MDM-leverandør for at få oplysninger om, hvordan du bruger disse indstillinger.

Installer en brugertilpasset profil

Selvom disse begrænsninger ikke i øjeblikket er angivet i Apple Configurator eller Beskrivelsesadministrator, kan du stadig oprette en profil og installere den på en enhed under tilsyn ved hjælp af Apple Configurator. Visse MDM-løsninger (Mobile Device Management) fra tredjeparter gør det også muligt at administrere disse indstillinger direkte eller importere en brugertilpasset profil som den beskrevet nedenfor. Kontakt din MDM-leverandør for at få oplysninger om, hvordan du bruger disse indstillinger.

Eksempel på profil

Du kan oprette en brugertilpasset profil ved hjælp af et tekstredigeringsprogram som f.eks. TextEdit.

I dette eksempel er alle fire indstillinger deaktiveret, og det er muligt at fjerne profilen. Hvis du vil lade en eller flere indstillinger være aktiveret, skal du ændre teksten fra <false/> til <true/> efter den relevante nøgleværdi, før du gemmer dokumentet.

Hvis du vil forhindre, at brugere kan fjerne profilen, skal du ændre teksten fra <false/> til <true/> efter nøgleværdien PayloadRemovalDisallowed.

  1. Kopier teksten nedenfor. Start med <?xml , og slut med </plist>
  2. Åbn et nyt dokument i TextEdit.
  3. Vælg Format > Konverter til alm. tekst.
  4. Indsæt teksten i det tomme TextEdit-vindue.
  5. Gem dokumentet som "Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig"
  6. Når du bliver spurgt, skal du bekræfte, at du vil bruge filtypen ".mobileconfig"

Når du har importeret konfigurationsprofilen i Apple Configurator, kan du installere den på en enhed under tilsyn. Hvis du bruger en MDM-løsning (Mobile Device Management) fra en tredjepart, som understøtter brugertilpassede profiler, skal du kontakte din MDM-leverandør for at få oplysninger om, hvordan du importerer og installerer profilen.

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Dette dokument opdateres, efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige.

Udgivelsesdato: