E-mailindstillinger fra e-mailudbyderen

Hvis Mail beder dig om at angive e-mailindstillingerne manuelt, skal du muligvis hente kontotypen, e-mailserverens adresse og andre oplysninger i denne artikel.

Mail bruger automatisk de korrekte indstillinger til mange e-mailtjenester. Derfor har du sjældent brug for andet end din e-mailadresse og adgangskode til at indstille en e-mailkonto på din Mac-computer eller din iPhone, iPad eller iPod touch. Hvis Mail har brug for flere oplysninger, kan du hente indstillingerne i denne artikel fra din e-mailudbyder. Du kan udskrive artiklen og udfylde kolonnen Indstilling med de nødvendige oplysninger.

Navn på indstilling      Indstilling      Beskrivelse
Fulde navn   Vælg det afsendernavn, som du vil have det vist i beskeder, som du sender. Eksempel: John Appleseed.
E-mailadresse   Din e-mailadresse for kontoen som f.eks. appleseed@example.com.
Indstillinger for server til indgående post
Disse indstillinger bruges til at hente beskeder (modtage e-mail) fra din e-mailudbyders e-mailserver.
Kontotype   Vælg IMAP*, POP, Exchange IMAP eller Exchange EWS1 efter e-mailudbyderens anvisninger. Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, skal du se Exchange-indstillingsvejledningen for Mac eller iPhone, iPad og iPod touch
Beskrivelse   Vælg navnet, som Mail skal bruge til din konto. Det kan f.eks. være Arbejde, Skole eller Yahoo. 
Server til indgående post (værtsnavn)
  Værtsnavnet for serveren til indgående post, f.eks. mail.example.com.
Brugernavn   Dit brugernavn for denne konto, f.eks. appleseed. Nogle e-mailudbydere bruger din fulde e-mailadresse som brugernavn.
Adgangskode   E-mailadgangskoden, som du bruger til at logge ind på din konto.
Port
  Portnummeret, der bruges af serveren til indgående post. Almindelige portnumre til indgående post er 143 og 993 for IMAP-konti og 110 og 995 for POP-konti.
Godkendelse   Vælg Adgangskode, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen efter e-mailudbyderens anvisninger.
Brug SSL?

 

Understøtter serveren til indgående post kryptering med SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security)? 
Indstillinger for server til udgående post (SMTP)
Disse indstillinger bruges til at overføre beskeder (sende e-mail) til din e-mailudbyders e-mailserver.
Server til udgående post (SMTP)
  Værtsnavnet for den udgående SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol), f.eks. smtp.example.com.
Port

 

Portnummeret, der bruges af serveren til udgående post. Almindelige portnumre til udgående post er 25, 465 og 587.
Brug SSL?   Understøtter serveren til udgående post kryptering med SSL eller TLS?
Godkendelse   Vælg Adgangskode, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen efter e-mailudbyderens anvisninger. Hvis du vælger Ingen, får du måske brug for de yderligere indstillinger nedenfor til at sende e-mail, når du befinder dig på et andet netværk, der f.eks. kan være et Wi-Fi-hotspot eller en internetcafé.
Indstillinger for server til udgående post (SMTP), når du er på et andet netværk
Du skal kun bruge indstillingerne for andet netværk, hvis e-mailudbyderen ikke bruger godkendelse til udgående post.
Server til udgående post (SMTP)   Værtsnavnet for serveren til udgående post, f.eks. smtp.example.com. 
Port   Portnummeret, der bruges af serveren til udgående post.
Brug SSL?   Understøtter serveren til udgående post kryptering med SSL eller TLS?
Godkendelse   Vælg Adgangskode, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen efter e-mailudbyderens anvisninger.

* IMAP (Internet Message Access Protocol) er bedst, hvis du tjekker e-mail fra flere enheder, fordi dine beskeder lagres hos e-mailudbyderen, indtil du sletter dem. Så længe dine enheder kan oprette forbindelse til e-mailtjenesten, forbliver din postkasse uændret på alle enhederne. Hvis du bruger POP (Post Office Protocol) på mere end en enhed, vises ændringerne ikke på alle enheder, og nye beskeder, der leveres til en enhed, leveres muligvis ikke til dine andre enheder.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: