MacBook Pro (13", ultimo 2012): Forvrænget eller sort skærm under installering af Windows 8

Når du installerer Microsoft Windows 8 på MacBook Pro (13", ultimo 2012) via Boot Camp, er skærmbilledet sort eller forvrænget med en blå linje under Windows-installeringsprocessen. Det sker, fordi Windows-installeringsprogrammet ikke indeholder de nødvendige drivere til denne Mac-computer.

Du skal starte installeringen af Windows 8 igen og følge fremgangsmåden nedenfor for at løse problemet. Fremgangsmåden omfatter oprettelse af et USB-medie med den nyeste Boot Camp-supportsoftware (drivere) til Windows, som skal sættes i Mac-computeren under installeringsprocessen.

 1. Vælg Hjælpeprogrammer på menuen i OS X.
 2. Åbn Boot Camp-assistent.
 3. Klik på Fortsæt.
 4. Hvis du bruger et hentet diskbillede (ISO) af Windows 8, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for "Opret en installeringsdisk med Windows 7 eller nyere".
 5. Hvis du vil installere Windows, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for "Installer Windows 7 eller en nyere version".
 6. Du kan oprette et USB-medie, som indeholder ISO-installeringsprogrammet og de korrekte drivere til computeren, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for "Hent den nyeste software til Windows-understøttelse fra Apple".
 7. Klik på Fortsæt. Du bliver bedt om at isætte USB-mediet (flashdrev eller harddisk), som Windows-supportsoftwaren skal installeres på. Advarsel! Alle data på USB-mediet slettes under denne proces. Følg vejledningen på skærmen for at udføre oprettelsen af mediet. Hvis du vil oprette dit eget medie til driverinstallering uden at bruge Boot Camp-assistent, skal du klikke her og følge vejledningen på overførselssiden.
 8. Følg vejledningen på skærmen for at udføre installeringen af Windows 8. Du kan få mere at vide ved at se installeringsvejledningen til Boot Camp 5.

Yderligere oplysninger

Du kan også bruge en dvd med Windows 8 til at installere Windows på computeren, hvis du har et eksternt optisk USB-drev. Det kræver lidt flere trin end i fremgangsmåden ovenfor.

 1. Tilslut et eksternt optisk drev, og læg installeringsdisken med Windows i drevet.
 2. Når drevet vises på skrivebordet, skal du vælge Hjælpeprogrammer på menuen .
 3. Åbn Boot Camp-assistent.
 4. Klik på Fortsæt.
 5. Marker afkrydsningsfeltet ud for "Hent den nyeste software til Windows-understøttelse fra Apple" og "Installer Windows 7 eller en nyere version". 
 6. Klik på Fortsæt. Du bliver bedt om at isætte USB-mediet (flashdrev eller harddisk), som Windows-supportsoftwaren skal installeres på. Advarsel! Alle data på USB-mediet slettes under denne proces. Følg vejledningen på skærmen for at udføre oprettelsen af mediet. Hvis du vil oprette dit eget medie til driverinstallering uden at bruge Boot Camp-assistent, skal du klikke her og følge vejledningen på overførselssiden.
 7. Du skal ikke fjerne USB-mediet med driverne fra Mac-computerens USB-port.
 8. Du bliver bedt om at oprette en partition, hvor Windows skal installeres. Brug mærket til at vælge partitionens størrelse, og klik på Installer.
 9. Mac-computeren genstartes, når partitioneringen er udført.
 10. Vent, til du hører startlyden, og hold derefter Alternativtasten nede, indtil indstillingerne for startdisk vises. Bemærk: Alternativtasten skal holdes nede, for at diskinstalleringen kan udføres. MacBook Pro forsøger at starte fra USB-mediet i stedet for disken, hvis du ikke holder Alternativtasten nede ved startlyden. Hvis du ikke når at trykke på tasten ved startlyden, og skærmen bliver sort, eller hvis "Tryk på en vilkårlig tast for at starte fra cd eller dvd" eller en anden meddelelse vises, skal du prøve følgende:
  • Sluk computeren ved at holde afbryderknappen nede. Når computeren er slukket, skal du trykke på afbryderknappen igen for at tænde computeren. Hold Alternativtasten nede, når du hører startlyden, til indstillingerne for startdisk vises.
 11. Klik på symbolet for disken med Windows, og klik derefter på pil op under symbolet.
 12. Mac-computeren starter nu i Windows-installeringsprogrammet. Følg vejledningen på skærmen for at udføre installeringen af Windows.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: