GarageBand til iOS: Ingen indgående lyd med Apogee Jam

Hvis du bruger iOS 4 og opretter forbindelse til en Apogee Jam, vises der muligvis en meddelelse i GarageBand om, at du skal tilslutte en mikrofon eller en anden lydindgangsenhed. Hvis du trykker på Optag, vises der muligvis en meddelelse om, at enheden ikke har en lydindgang, og at du ikke kan optage.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Problemet er løst i iOS 5.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: