Om MacBook, MacBook Pro Software Update 1.0

MacBook, MacBook Pro Software Update 1.0 muliggør filsystemjournaling på MacBook- og MacBook Pro-computere. Nogle MacBook- og MacBook Pro-computere leveres, hvor filsystemjournaling er deaktiveret. Journaling anbefales til alle Macintosh-computere som et forebyggende middel mod beskadigelse af filer.

Systemkrav

Installation af MacBook, MacBook Pro Software Update 1.0 kræver Mac OS X 10.4.10.

MacBook, MacBook Pro Software Update 1.0 understøtter følgende produkter:

  • MacBook (13-tommer, midt i 2007)
  • MacBook Pro 2.4/2.2GHz, midt i 2007)

Bemærk! Når MacBook, MacBook Pro Software Update 1.0 er installeret, har Macintosh-startenheden aktiveret journaling.

Efter installation af MacBook, MacBook Pro Software Update 1.0 skal du kontrollere dine harddiskenheder ved hjælp af Disk Utility. Følg omhyggeligt nedenstående trin for at kontrollere din harddiskenhed:

  1. Isæt den Mac OS X-installationsdisk, der fulgte med din computer, og genstart derefter computeren ved at at holde "C"-tasten nede.
  2. Når din computer er færdig med at starte fra disken, skal du vælge Disk Utility i menuen Installer. (Du skal først vælge dit sprog).
    Vigtigt: Klik ikke på Continue i det første skærmbillede i installationsprogrammet. Hvis du gør dette, skal du genstarte fra disken igen for at få adgang til Disk Utility.
  3. Klik på fanen First Aid.
  4. Klik på den blotlagte trekant til venstre for harddiskikonet for at få vist navnene på dine harddiskenheder og partitioner.
  5. Vælg din interne harddiskenhed. Dette er normalt Macintosh HD, men dit interne harddiskdrev kan have et andet navn.
  6. Klik på Repair.

Tip: Det er vigtigt at starte din computer fra en installations- eller gendannelsesdisk til Mac OS X for at tillade, at Disk Utility kontrollerer eller reparerer din startenhed.

Udgivelsesdato: