Mac Pro RAID-kort eller Xserve RAID-kort: Diskenheden aktiveres muligvis ikke efter forkert lukning eller genstart

  

Efter en forkert lukning eller genstart:

 • Systemer med et Mac Pro RAID-kort eller Xserve RAID-kort kan starte op med et blinkende spørgsmålstegn, eller RAID-diskenheder aktiveres muligvis ikke. RAID-værktøjet viser muligvis, at enheder, RAID-sæt og disks alle er funktionsdygtige og fungerer korrekt.
 • Måske starter Xserve, som er konfigureret med en SSD og Mac OS X Server, som er installeret på SSD'en, men RAID-enheden/enhederne, som er konfigureret på RAID-kortet, aktiveres muligvis ikke.

Disse symptomer kan opleves, hvis LUN-kortet er blevet beskadiget og skal genoprettes.

Start op fra forskellige medier, og indsaml oplysninger

 1. Start op fra andre startmedier som f.eks. en installations-dvd, en ekstern FireWire-disk, et USB-drev eller den interne SSD med Xserve (primo 2009).
 2. Åbn Systemprofil, og vælg visningen "Hardware-RAID" i sidepanelet til venstre.
 3. Kontrollér, at diskenheder, RAID-sæt og drev alle rapporteres som værende "Funktionsdygtig" eller "God".
 4. Fra visningen "Hardware-RAID" skal du navigere til Hardware RAID-enhed > Xserve (eller Mac Pro) RAID-kort > Diskenheder.

  Undersøg oplysningerne om hver diskenhed. Hvis en diskenhed ikke har en tilsvarende "BSD-navn"-attribut, så skal du følge nedenstående fremgangsmåde for at løse problemet. Eksempel på rapport fra Systemprofil

  Nedenfor finder du et eksempel på en Systemprofil-rapport, hvor der vises både en påvirket diskenhed (R2V1) og en ikke-påvirket diskenhed (R3V1). På systemer med flere diskenheder er det ikke nødvendigvis alle diskenheder, der påvirkes.

  R2V1:

    Kapacitet:    299,8 GB (299.798.364.160 byte)
    Læsekommandostørrelse:    2 MB
    Margen for læsning forud:    16 MB
    RAID-sæt:    RS1
    Status:
    Forringet:    Nej
    Initialiseret:    Ja
    Under overgang:    Nej
    Funktionsdygtig:    Ja
   
  R3V1:

    BSD-navn:    disk2
    Kapacitet:    299,8 GB (299.798.364.160 byte)
    Læsekommandostørrelse:    2 MB
    Margen for læsning forud:    16 MB
    RAID-sæt:    RS2
    Status:
    Forringet:    Nej
    Initialiseret:    Ja
    Under overgang:    Nej
    Funktionsdygtig:    Ja

Løs problemet

Bemærk: Denne fremgangsmåde kan benyttes på RAID-enheder til opstart med Mac OS X v10.5.x, 10.6.x eller OS X Lion installeret. Operativsystemet opdateres ikke på den berørte RAID-enhed.

For Xserve (primo 2009), der blev leveret konfigureret med en SSD

 1. Opdater serversoftwaren, som er installeret på SSD'en, til Mac OS X Server v10.6.7 eller nyere. Hvis Lion Server er installeret, skal du opdatere til den aktuelle version af Lion Server.
 2. Genstart Xserve.
 3. Vent på, at RAID-enhederne aktiveres. Dette kan tage nogle minutter.
 4. Når enhederne er aktiveret, skal du genstarte Xserve fra den normale opstartsenhed. Dette giver serveren mulighed for at starte op med RAID-enhederne tilgængelige på opstartstidspunktet.
 5. Åbn RAID-værktøjet.
 6. Klik på "Status" under "Styreenhed". Ruden Begivenheder i RAID-værktøjets vindue bør indeholde en post for hver diskenhed, hvis LUN-kort er blevet oprettet.

For Mac Pro, Xserve (ultimo 2006), Xserve (primo 2008) og Xserve (primo 2009) uden SSD

 1. Installer Mac OS X v10.6.x eller OS X Lion (server eller klient) på en ekstern USB-enhed eller FireWire-disk. Brug Mac OS X Server v10.6 til serversystemer eller Mac OS X v10.6 til klientsystemer.
 2. Hvis du bruger Mac OS X v10.6, skal du opdatere til Mac OS X v10.6.7 (server eller klient) eller nyere. Hvis OS X Lion (server eller klient) er installeret, skal du opdatere til den aktuelle version af Lion.
 3. Start det berørte system fra den eksterne disk.
 4. Vent på, at RAID-enhederne aktiveres. Dette kan tage nogle minutter.
 5. Genstart systemet fra den normale opstartsdiskenhed.
 6. Åbn RAID-værktøjet.
 7. Klik på "Status" under "Styreenhed". Ruden Begivenheder i RAID-værktøjets vindue bør indeholde en post for hver diskenhed, hvis LUN-kort er blevet oprettet.

Yderligere oplysninger

Det er at foretrække, at denne procedure følges med de diske, der er installeret i den computer, de normalt findes i. Det er dog muligt at overføre drevene til en anden computer, som er konfigureret på samme måde, og udføre denne procedure på RAID-diskenhederne.

Dette skal ske med forsigtighed.

Noter

 1. Sørg for at opmærke alle diske med nummeret på den plads, hvor de aktuelt sidder, således at de kan geninstalleres i samme rækkefølge.
 2. RAID-sæt, som er konfigureret på en Mac Pro (primo 2009) eller Mac Pro (medio 2010) genkendes ikke på en Mac Pro (original) eller Mac Pro (primo 2008).
 3. RAID-sæt, som er konfigureret på en Xserve (primo 2009), genkendes ikke på en Xserve (ultimo 2006) eller Xserve (primo 2008).
 4. Apple-drevmoduler, der flyttes fra Xserve (ultimo 2006) eller Xserve (primo 2008), bør kun flyttes til en anden Xserve (ultimo 2006) eller Xserve (primo 2008). Hvis de indsættes i en Xserve (primo 2009), genkendes de ikke længere af Xserve RAID-kortet i den Xserve (ultimo 2006) eller Xserve (primo 2008), de oprindeligt blev installeret i. Hvis drevene eller Apple-drevmodulerne flyttes til en Mac Pro (primo 2009) eller Mac Pro (medio 2010) eller Xserve-modeller, udføres der en hardwareoverførsel på drevene.
 5. Hvis der benyttes en anden Mac Pro til at reparere RAID-diskenheden, skal den have et Mac Pro RAID-kort installeret.
 6. Hvis der benyttes en anden Xserve til at reparere RAID-diskenheden, skal den have et Xserve RAID-kort installeret.
 7. Hvis RAID-diskenheden, der repareres, blev konfigureret i en Mac Pro (original) eller Mac Pro (primo 2008), må den Mac Pro, der benyttes til at reparere RAID-diskenheden, kun være en af disse to modeller.
 8. Hvis RAID-diskenheden, der repareres, blev konfigureret i en Mac Pro (primo 2009) eller Mac Pro (medio 2010), må den Mac Pro, der benyttes til at reparere RAID-diskenheden, kun være en af disse to modeller.
 9. Hvis den RAID-diskenhed, der repareres, blev konfigureret i en Xserve (ultimo 2006) eller Xserve (primo 2008), kan den Xserve, der benyttes til at reparere RAID-diskenheden, være en af disse to modeller.
 10. Hvis den RAID-diskenhed, der repareres, blev konfigureret i en Xserve (primo 2009), skal den Xserve, der benyttes til at reparere RAID-diskenheden også være en Xserve (primo 2009).

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: