Mac Pro (primo 2009): Grafikforvrængning i Adobe Photoshop CS4 med visse vinduekonfigurationer

Mac Pro-computere (primo 2009) kan opleve forvrænget grafik i billedvinduets grå område, hvis vinduet angives til en størrelse større end dokumentet, eller hvis der skiftes til fuld skærm.  Forvrængningen kan ses mellem billedet og kanten af vinduet, der indeholder dokumentet – ikke i selve billedet.  Beskadigelsen forbliver muligvis, hvis størrelsen af vinduet ændres, eller hvis det flyttes. Det kan også forekomme, når du åbner flere faner i dokumentvinduet i Photoshop.  Dette sker primært, når der åbnes store .PNG-filer.

Hent og installer Mac OS X v10.5.7 eller senere for at løse problemet.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: