Hvis der mangler indtastningsenheder, eller hvis du ikke kan åbne bestemte tegnvisere på din Mac

Hvis der er indtastningsenheder, som ikke bliver vist i tastaturindstillingerne, eller hvis du ikke kan åbne fremvisere til emojier, symboler eller accenttegn, kan du prøve at udføre disse trin.

Følg trinnene i denne artikel, hvis du oplever nogen af følgende symptomer:

 • Når du tilføjer indtastningsenheder, så du kan skrive på et andet sprog, mangler der sprog på listen over indtastningsenheder:
 • Afkrydsningsfeltet "Vis tastatur- og emojifremvisere på menulinjen" under tastaturindstillinger er ikke markeret eller viser ikke menuen Vis emoji og symboler på menulinjen eller i indtastningsmenuen.
 • Tegnfremviser åbnes ikke, når du vælger Rediger > Emoji og symboler på menulinjen:
 • Accenttegn eller alternativtegn vises ikke, når du holder en tast nede med sådanne egenskaber:
 • Når Diktering er slået til, ser det ud som om den er slået fra.

Løsning

Disse trin fjerner visse systemfiler, som din Mac erstatter automatisk efter behov.

 1. Åbn programmet Terminal, som findes i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.
 2. Indtast eller indsæt følgende kommando i Terminal, og tryk derefter på Retur:
  sudo rm /System/Library/Caches/com.apple.IntlDataCache*
  
 3. Indtast administratoradgangskoden, når du bliver bedt om det, og tryk derefter på Retur.
 4. Indtast eller indsæt følgende kommando i Terminal, og tryk derefter på Retur:
  sudo rm /var/folders/*/*/*/com.apple.IntlDataCache*
  
 5. Luk Terminal, og genstart din Mac.
Udgivelsesdato: