Isolering af problemer i Mac OS X

Ved hjælp af denne fremgangsmåde kan du lære, hvordan du isolerer et problem til hovedårsagen eller som minimum kan afgøre rækkefølgen af hændelser, som har forårsaget problemet. Ved hjælp af denne fremgangsmåde kan du løse problemet, finde andre supportartikler, skrive bedre indlæg i Apple Discussions eller kommunikere med AppleCares tekniske support.

Start med at stille dig selv grundlæggende spørgsmål om problemet, som gør det lettere at beskrive det:

Hvad er problemet?

Når du besvarer spørgsmålet, skal du huske at lægge mærke til eventuelle advarsels- eller fejlmeddelelser. Husk at beskrive eventuelle uventede hardware- eller softwarefunktionsmåder eller andre detaljer, der kan være relevante.

Brugere, der er vant til at læse logarkiver, skal kigge dem igennem i Apple Systemprofil for at finde relevante oplysninger. Hvis du ikke har erfaring med at læse logarkiver, er det generelt bedst ikke at bruge dem, medmindre du får besked på at søge efter en bestemt meddelelse.

Hvornår opstår problemet?

 • Hvis du kan identificere en sekvens af hændelser, der ligger forud for problemet, skal du huske at notere hver enkelt hændelse.
 • Hvis problemet har tendens til at forekomme med bestemte intervaller, skal du huske at registrere de tidspunkter, hvor det forekommer. Forekommer problemet kun på bestemte tidspunkter (f.eks. hver dag kl. 9.00) eller med jævne mellemrum (f.eks. for hvert 47. minut)?
 • Hvis problemet forekommer med en sådan uforudsigelighed, at du ikke kan beskrive, hvornår det forekommer, kan forslagene nedenfor hjælpe dig med at foretage fejlfinding af problemet i løbet af en længere periode vha. bestemte ændringer, der muligvis kan afhjælpe problemet.
 • Hvis problemet forekommer under start og umiddelbart efter installering af software fra en anden producent, skal du se her, hvad du kan gøre.
 • Du kan også foretage fejlfinding af andre problemer under start.

Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du kontakte AppleCare eller den nærmeste Apple-autoriserede serviceudbyder for at få hjælp.

Hvornår begyndte problemet?

Læg mærke til eventuelle ændringer ved computeren og softwaren, der er indtruffet for nyligt, da de kan hænge sammen med problemet. Er der blevet installeret ny software eller hardware?

Kontroller dokumentationen

Når du kan beskrive problemet, kan du kontrollere forskellige former for dokumentation og søge efter vigtige udtryk, som du har fundet.

Hvis et program bliver påvirket, skal du først kontrollere eventuelle "Læs mig"-arkiver, der følger med det. Her findes beskrivelser af kendte problemer.

Hvis problemet har forbindelse til et produkt fra en anden producent, skal du kontrollere producentens eller udgiverens websted for oplysninger om problemet.

Opdateret software og firmware?

Generelt skal du sikre, at du bruger de seneste versioner af software fra Apple og andre producenter, af hensyn til optimal kompatibilitet. Du skal også sikre, at din computers firmware er opdateret.

Er det et software- eller hardwareproblem?

Vær opmærksom på vigtige tegn.

 • Hvis problemet virker, som om det kun gælder et bestemt program eller en bestemt Mac OS X-funktion, skal du foretage fejlfinding af software før hardware.
 • Hvis problemet forekommer ved start af computeren, skal du foretage fejlfinding af software før hardware, medmindre computeren slet ikke kan tændes.
 • Brug resten af dette dokument i forbindelse med andre problemer, eller når softwarefejlfinding ikke fører til en løsning.

Brug Diskværktøj til at kontrollere for diskfejl og tilladelsesproblemer

Disse problemer kan bidrage til andre symptomer, men er som regel nemme at løse.

Kan du isolere problemet til en hardwareenhed?

Problemer med en hardwareenhed kan sommetider virke som softwareproblemer, men løses ikke med softwarefejlfinding. Udeluk hardware som en årsag (eller isoler omvendt problemet til software):

 1. Afbryd forbindelsen til eksterne enheder. Hvis computeren er en iBook- eller PowerBook-computer, skal du afbryde forbindelsen til alle eksterne enheder. Ved en iMac skal du afbryde forbindelsen til alle andre enheder end Apple-tastaturet og -musen. Ved en Power Mac skal du afbryde forbindelsen til alle andre eksterne enheder end én skærm (som skal være tilsluttet en original, indbygget videoport) og det originale Apple-tastatur og den originale Apple-mus. Hvis det løser problemet, skal du tilslutte enhederne igen én ad gangen (luk først ned, hvis det kræves i forbindelse med den pågældende enhed) for yderligere at isolere problemet.
 2. Indsæt Apple Hardware Test-cd'en, hvis der fulgte en sådan med computeren. Brug den udvidede test. Hvis der forekommer problemer, skal du fortsætte til trin 3 eller kontakte AppleCare eller den nærmeste Apple-autoriserede serviceudbyder for at aftale diagnosticering og serviceeftersyn efter behov.
 3. Luk computeren ned, og fjern eventuel ekstra hukommelse fra andre producenter, udvidelseskort, ekstra harddiskdrev eller andre opgraderinger af den interne hardware. Hvis du ikke er tryg ved at gøre dette, kan du få hjælp af en Apple-autoriseret serviceudbyder. Der opkræves et servicegebyr, hvis problemet ikke har forbindelse til Apple-hardwaren. Du kan også springe dette trin over og gå til "Geninstaller Mac OS X" nedenfor.
  • Hvis problemet løses, skal du tilslutte enhederne igen én ad gangen. Hvis problemet vender tilbage, skal du fjerne den senest tilsluttede enhed. Hvis problemet forsvinder, har du identificeret årsagen. Hvis der fulgte software med enheden, kan du prøve at slette den og installere den igen. Du kan også kontakte forhandleren eller producenten af enheden for at få konkrete fejlfindingstip.
  • Du kan teste enheder på alle tilgængelige porte, hvor de kan bruges. Hvis en USB-enhed fungerer på USB-port 1, men ikke på USB-port 2, skal du prøve at slutte andre enheder til port 2. Det er muligt, at computerens porte ikke fungerer korrekt.

Geninstaller Mac OS X

Hvis et problem fortsætter, kan det normalt løses ved at geninstallere Mac OS X.

 • Hvis du bruger Mac OS X v10.6, skal du blot geninstallere Mac OS X v10.6 fra installeringsdisken.
   
 • Ved Mac OS X v10.2, 10.3, 10.4 eller 10.5 skal du udføre en installering ved hjælp af Arkiver og installer.

  Tip! Du kan ikke vende tilbage til det tidligere system efter en Arkiver og installer-installering, men du kan vælge indstillingen "Bevar bruger- og netværksindstillinger" for at bevare de oprindelige programmer og indstillinger, dokumenter og brugerkonti.

 • I forbindelse med Mac OS X 10.1.5 og ældre versioner kræver geninstallering af Mac OS X sletning af Mac OS X-enheden. Dette beskrives i næste afsnit.

Hvis problemet fortsætter, skal du sikkerhedskopiere nødvendige data, starte fra en Mac OS X-installerings- eller gendannelsesdisk, slette dataene på Mac OS X-enheden, geninstallere Mac OS X og gendanne al anden Apple-software.

Geninstaller yderligere software med ét element ad gangen, og genstart computeren efter hver enkelt installering. Du får mest ud af fremgangsmåden ved at bruge computeren i flere timer efter hver installering for at afgøre, om den pågældende software har bidraget til problemet. Hvis du geninstallerer det hele med det samme uden at bemærke, hvornår problemet vendte tilbage, kan det være nødvendigt at gentage denne proces.

Advarsel! Hvis du vælger Slet og installer, bliver indholdet på den valgte enhed slettet fuldstændigt, inden Mac OS X installeres. Sørg for at sikkerhedskopiere dine arkiver, før du fortsætter.

Udgivelsesdato: