GarageBand: Beskyttelse mod feedback kan være meget følsom ved nogle USB-mikrofoner

Ved nogle USB-mikrofoner kan beskyttelsesfunktionen mod feedback komme med advarsler, selv om der ikke forekommer feedback.

Det kan ske ved mikrofoner, som indeholder funktioner med intern begrænsning eller styring. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at indstille lokalmenuen Skærm til Til i stedet for Til med beskyttelse mod feedback.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: