GarageBand '08: Længere projekter eksporteres muligvis ikke korrekt

 

Når du eksporterer en sang eller et podcast, eksporteres der muligvis ikke noget arkiv eller kun et meget lille eller tomt arkiv. Du får muligvis vist en advarsel i GarageBand 4.1.2 om, at eksporten ikke kan udføres. 

 

Der er et kendt problem med længere projekter. Problemet varierer afhængigt af, hvilken lydarkivtype der eksporteres, indstillingen Normaliser automatisk, og hvilken version af GarageBand 4 du bruger.

Sådan ændres indstillingen Normaliser automatisk:

  1. Vælg GarageBand > Indstillinger.
  2. Vælg indstillingen Normaliser automatisk i panelet Avanceret.

 

Følgende længdebegrænsninger gælder for eksport i GarageBand 4.1.2. Der vises en advarsel, hvis du forsøger at oprette en eksport, som overstiger længdebegrænsningen:

Arkiv Maks. længde
16-bit AIFF, Normaliser automatisk Til 1 t 41 min.
24-bit AIFF, Normaliser automatisk Til 1 t 41 min.
16-bit AIFF, Normaliser automatisk Fra 3 t 20 min.
24-bit, Normaliser automatisk Fra 2 t 13 min.
AAC Ingen*
MP3 Ingen*

*16-bit eller 24-bit AAC- eller MP3-arkiver med Normaliser automatisk slået til, som er længere end 1 t 41 min., har ikke opdaterede medieeksempler. *16-bit AAC- eller MP3-arkiver med Normaliser automatisk slået fra, som er længere end 3 t 20 min., har ikke opdaterede medieeksempler. *24-bit AAC- eller MP3-arkiver med Normaliser automatisk slået fra, som er længere end 2 t 13 min., har ikke opdaterede medieeksempler.

 

Følgende længdebegrænsninger gælder for GarageBand 4.0-4.1.1. Hvis du forsøger at eksportere arkiver, som overstiger disse længder, får du ikke vist nogen advarsel, og du kan ikke bruge det eksporterede arkiv:

Arkiv Maks. længde
16-bit (alle typer), Normaliser automatisk Til 1 t 41 min.
24-bit (alle typer), Normaliser automatisk Til 1 t 41 min.
16-bit (alle typer), Normaliser automatisk Fra 3 t 20 min.
24-bit (alle typer), Normaliser automatisk Fra 2 t 13 min.

 

Dette dokument opdateres, efterhånden som oplysningerne bliver tilgængelige.

Udgivelsesdato: