Deaktivering af Mail-tjenester på OS X Server

Du kan tilpasse, hvilke Mail-tjenester der kører i OS X Server. For eksempel kan du slå POP fra, hvis du udelukkende vil bruge IMAP.

Server.app 3.1 og nyere versioner omfatter en global kontrol af Mail Server-tjenesten. Denne kontrol sikrer, at alle de forskellige tjenester i forbindelse med Mail Server kører, hver gang Mail Server startes. Denne funktion skal slås fra, hvis du vil tilpasse OS X Mail Server.

 1. Brug denne Terminal-kommando til at deaktivere den globale tjenestekontrol, der udføres, når Mail Service startes:

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Vælg de tjenester, du vil slå til eller fra. De følgende tjenester kan slås til (= yes) eller fra (= no)  ved hjælp af kommandoen serveradmin i Terminal. Alle er som standard indstillet til "yes".

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Stop Mail Server, og vent 30 sekunder, til Mail Server er helt stoppet.
 4. Start Mail Server. De ændringer, der blev foretaget ovenfor, træder i kraft.

Disse indstillinger kan om nødvendigt nulstilles til standardværdierne ved at indstille dem til "yes" eller ved at indstille skip_global_service_check til "no". Når Mail Server stoppes og derefter startes, slås tjenesterne til igen, hvis de er indstillet til "yes".

Udgivelsesdato: