Om Oplysninger om system på din Mac

Brug appen Oplysninger om system til at se et resume af oplysninger om din Mac-computers hardware, software og netværk.


Oplysninger om system giver detaljerede specifikationer og andre oplysninger om din Mac-computers hardware og software, herunder netværk og eksterne enheder. I visse versioner af OS X kaldes denne app Systemprofil.

 

Vælg Apple-menu () > Om denne Mac for at få en oversigt over din Mac-computer, herunder model, processor, hukommelse, serienummer og macOS-version. For at se mere detaljerede oplysninger fra Oplysninger om system skal du klikke på knappen Systemrapport.

Få at åbne Oplysninger om system direkte skal du holde tasten Alternativ nede og vælge Apple-menuen () > Oplysninger om system. Du kan også bruge Spotlight til at finde Oplysninger om system eller åbne den direkte fra mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer. 

Oplysninger om system åbner en systemrapport for din Mac:

Vælg elementer i indholdsoversigten for at se oplysninger om hvert element. F.eks. viser afsnittet Hardware serienummeret på din Mac, afsnittet Hukommelse viser, hvor meget RAM der er installeret i hvert enkelt interne hukommelsesslot, og afsnittet Software viser, hvilken startdisk (startdiskenhed) din Mac bruger. Du kan bruge afsnittet Netværk og Netværktøj til at lære mere om dit netværk.

For at få Oplysninger om system skal du oplæse serienummereret, vælge Arkiv > Sig serienummer.

For at gemme en kopi af din systemrapport skal du vælge Arkiv > Gem.

For at læse mere om Oplysninger om system skal du vælge Hjælp > Hjælp til Oplysninger om system.

Udgivelsesdato: