Pages til iCloud: Udgivelsesnoter

Vi opdaterer løbende Pages til iCloud. Opdateringerne opsamles løbende, og det betyder, at Pages indeholder alle de nyeste funktioner, når du åbner programmet på iCloud.com. Du kan se funktionerne i de forskellige udgivelser nedenfor.

April 2022

 • Udgiv direkte til Apple Books med større filstørrelser på op til 2 GB.
 • Omarranger nemt sider ved at trække og slippe i miniaturevisningen af sidelayoutdokumenter.

Få komplette trinvise vejledninger og oplysninger om alle funktionerne i Pages til iCloud.

 


September 2021

 • Brug sideminiaturevisningen til nemt at navigere i dit dokument.
 • Publicer bøger med dobbeltopslag, optimerede billeder og fleksibel versionering.
 • Tillad, at deltagerne føjer andre til et delt dokument.*
 • Radardiagrammer hjælper dig med at lave en visuel sammenligning af flere variabler for nemt at vise ligheder og forskelle i dine data.

*Kræver iOS 15, iPadOS 15 eller macOS Monterey.


Juni 2021

 • Link til websider, e-mailadresser og telefonnumre fra objekter som figurer, streger, billeder, tegninger eller tekstfelter.


Marts 2021

 • Tilføj bogmærker, så du hurtigt kan komme fra én del af dit dokument til en anden.


September 2020

 • Kom godt i gang ved at vælge blandt de nye rapportskabeloner.
 • Gør dine dokumenter mere spændende med en række nye, redigerbare figurer.


Juli 2020

 • Føj nemt billedtekster og titler til billeder, videoer, figurer og andre objekter.
 • Formater tekst som hævet eller sænket skrift, skift mellem små og store bogstaver, skift baggrundsfarve til tekst og meget mere.


Marts 2020

 • Kom godt i gang ved at vælge blandt de flotte, nye skabeloner.
 • Start et samarbejde helt automatisk ved at føje et Pages-dokument til en delt mappe på iCloud Drive.
 • Tilføj en uncial for at få et afsnit til at skille sig ud med et stort, dekorativt begyndelsesbogstav.
 • Tilføj en farve, et farveforløb eller et billede til baggrunden af et hvilket som helst dokument.
 • Find nemt skabeloner i en nydesignet skabelonvælger.
 • Brug nye tekstlayoutfunktioner til at tilføje rammer, afsnitsbaggrunde og kolonner.
 • Gør dine dokumenter mere spændende med en række nye, redigerbare figurer.
 • Brug kommandoerne Forbind, Skæring, Subtraher og Udelad til at skabe nye figurer.
Udgivelsesdato: