ePub-arkiver og iBooks

Her kan du se, hvilke typer ePubs der kan læses i iBooks.

ePub er et standardformat for åbne e-bøger, som International Digital Publishing Forum (IDPF) står bag. En ePub er en gruppe arkiver, der er samlet i en enkelt pakke og har arkivendelsen .epub.

Både ePub 3 og ePub 2 kan læses i iBooks.

ePub 3

Hvis du pakker en ePub 3 ud, indeholder pakken et arkiv og to mapper:

  • Arkiv: Mimetype
  • Mapper: META-INF og OEBPS

Mappen META-INF, der indeholder bogens metadataoplysninger, kan indeholde ét eller flere arkiver, men mappen skal altid indeholde arkivet container.xml. Dette arkiv fortæller iBooks, hvordan resten af ePub-pakken skal behandles.

Mappen OEBPS* indeholder selve bogen med metadata, formater og indholdsfortegnelse.

I OEBPS-mappen skal der være følgende arkiver:

  • XHTML-arkiver til indholdet, som kan bestå af tekst, billeder og medier. Indholdsfortegnelsen ligger i et navigationsarkiv og kaldes ofte toc.xhtml.
  • Et arkiv med navnet content.opf, som beskriver metadataene, manifestet (de arkiver, mappen OEBPS indeholder) og disse arkivers visningsrækkefølge.

Du kan medtage et CSS (Cascading Style Sheet) i mappen OEBPS som beskrivelse af formater og layout i bogen.

*Navnet på denne mappe kan variere.

ePub 2

ePub 2 indeholder ligesom ePub 3 arkivet mimetype og mapperne META-INF og OEBPS. De to formater er bygget op på stort set samme måde, men ePub 2 indeholder et .ncx-arkiv i stedet for navigationsarkivet.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: