iBooks: Hvad er et navneområde?

Navneområder fungerer på samme måde som en ordliste.

Navneområderne fastlægger de XML-ordlister, der indeholder de elementer og attributter, du bruger i EPUB-dokumenterne med indholdet. Det enkelte navneområde fastlægges ved hjælp af en URL-adresse og attributten xmlns eller xmlns:. Eksempel: xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".

I ovenstående erklæring er xmlns: attribut, og xhtml er præfiks. Når du har fastlagt det, kan du bruge præfikset foran alle element- og attributnavne adskilt af et kolon. Dermed angives det, hvilken XML-ordliste det pågældende element eller den pågældende attribut refererer til. Følgende uddrag af et OPF-arkiv i en EPUB viser, hvordan præfikset kan bruges:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid" version="3.0">

	<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

		<dc:title>Example</dc:title>

		<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

		<dc:language>en</dc:language>

	</metadata>

Ud over OPF-standardnavneområdet indeholder ovenstående uddrag et Dublin Core-navneområde (xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/“). Det anvendes til at angive metadataattributter inden for OPF.
 
Hvis en udgivelsesproces ender med en fejl, der er knyttet til et element eller en attribut, der ikke er tilladt, er elementet eller attributten muligvis ikke med i de navneområdeordlister, der er angivet i EPUB'en. Problemet løses ved at ændre elementet eller attributten til et tilladt udtryk.

Udgivelsesdato: