Sådan indstilles lydenheder på iMac (medio 2014 og nyere modeller)

Her kan du se, hvordan du indstiller lydenheder på iMac (medio 2014 og nyere modeller). Du kan bruge Indstil lyd og MIDI til at vælge lydkanalinput og outputenheder, indstille højttalere og clockfrekvens samt tilpasse lydniveauer.

Du kan bruge Indstil lyd og MIDI til at indstille lydinput- og outputenheder, som du bruger sammen med iMac, f.eks. mikrofoner og lydgrænseflader med flere kanaler. "Indstil lyd og MIDI" virker sammen med mange lyd- og MIDI-grænsefladeenheder, f.eks. computerens indbyggede lyd og digitale lydenheder med flere kanaler. Funktionen virker sammen med enheder, der er tilsluttet iMac via FireWire, USB, Bluetooth, PCMCIA og PCI.

De indstillinger, du kan ændre i Indstil lyd og MIDI, afhænger af lydenheden. Eksempel: Du kan justere lydstyrken for hver af lydoutputenhedens kanaler, hvis enheden understøtter regulering af lydstyrken, ved at bruge denne fremgangsmåde:

 1. Slut lydenhederne til iMac. Installer den software, der fulgte med enhederne, hvis det er nødvendigt. Se den dokumentation, der fulgte med lydenhederne.
 2. Åbn Indstil lyd og MIDI (du kan finde det under Hjælpeprogrammer i mappen Programmer).
 3. Vælg en lydenhed på listen til venstre i vinduet Lydenheder.
  • Hvis du vil bruge enheden til indgående lyd, skal du vælge "Brug denne enhed til indgående lyd" i lokalmenuen Handling.
  • Hvis du vil bruge enheden til udgående lyd, skal du vælge "Brug denne enhed til udgående lyd" i lokalmenuen Handling. Hvis du også vil bruge enheden til at afspille systemlyde, skal du vælge "Afspil advarselslyde og lydeffekter via denne enhed" i lokalmenuen Handling.
 4. Vælg de tilgængelige muligheder for den enhed, du indstiller, til højre i vinduet Lydenheder.
  • I de fleste tilfælde behøver du ikke ændre noget i lokalmenuen "Clock-kilde".
  • Hvis du vil indstille surroundlyd med flere højttalere, skal du klikke på Konfigurer højttalere. Vælg den ønskede konfigurationstype. Se artiklen Indstilling af eksterne højttalere til stereo- eller surroundlyd for at få mere at vide.
  • Du kan indstille samplingfrekvens og bitdybde i lokalmenuerne for format. Det skal være de samme indstillinger som på lydenheden, og samplingfrekvensen for input og output skal indstilles til den samme værdi. For eksempel vises de indbyggede højttalere i en Mac-computer sådan her:

 

Yderligere indstillinger

 • Hvis iMac understøtter konvertering af hardwarens samplingfrekvens, kan lokalmenuen Konvertering af hardwarefrekvens vælges i menuen Tastatur. Når du vælger Automatisk i lokalmenuen, slås konvertering af hardwarens samplingfrekvens til, hvis de indgående lydsampler er i formatet PCM og formateret i henhold til den internationale standard IEC 60958-3. Konvertering af hardwarens samplingfrekvens slås fra, hvis inputsignalet er kodet. Du kan også vælge Slå til eller Slå fra i menuen, så konvertering af hardwarens samplingfrekvens forbliver slået til eller fra. 
  Hvis du vælger Slå til i menuen, kan du muligvis ikke streame lyd i et andet format end LPCM eller kodet lyd, da lyden muligvis ikke genkendes. 
 • Hvis der findes softwarebaseret lydstyrkeregulering af enheden, er skyderne for lydstyrke blå for at angive, at de er aktive. Træk i skyderne for at indstille lydstyrken for hver kanal.
Udgivelsesdato: