Brug af Billedfremviser til at kombinere PDF-arkiver på din Mac

Se, hvordan du kombinerer PDF-arkiver, ændrer rækkefølge, roterer og sletter sider.

Kombiner to PDF-arkiver

 1. Åbn et PDF-arkiv i Billedfremviser.
 2. Vælg Oversigt > Miniaturer for at få vist miniaturer af siderne i indholdsoversigten.
 3. Vælg en miniature for en side for at angive, hvor det andet dokument skal indsættes. 
 4. Vælg Rediger > Indsæt > Side fra arkiv.*
 5. Vælg det PDF-arkiv, der skal tilføjes, i arkivdialogboksen. Klik derefter på Åbn. 
 6. Arkiver ved at vælge Arkiv > Eksporter som PDF.

* Hvis denne indstilling er nedtonet, skal du kontrollere, at det åbne arkiv er et PDF-arkiv. Ikke alle krypterede PDF-dokumenter kan kombineres. Hvis du vil se tilladelserne for et PDF-arkiv, skal du vælge Værktøjer > Vis oplysninger og derefter klikke på .

Skilleelement

Kombiner en del af et PDF-arkiv med et andet PDF-arkiv

 1. Gå til Billedfremviser, og åbn de PDF-arkiver, der skal kombineres.
 2. Vælg Oversigt > Miniaturer i hvert dokument for at få vist miniaturer af siderne i indholdsoversigten.
 3. Tryk og hold nede på Kommandotasten ⌘, vælg de miniaturer af sider, du vil føje til det andet dokument, og slip derefter Kommandotasten.
 4. Træk de valgte miniaturer til indholdsoversigten i det andet PDF-arkiv, og slip dem på det sted, hvor de skal vises.
  Hvis du bruger macOS Sierra eller en ældre version, kan du trække miniaturerne direkte til en miniature i det andet PDF-arkiv.
 5. Arkiver ved at vælge Arkiv > Eksporter som PDF. 

Skilleelement

Roter, slet og tilpas sidernes rækkefølge

 1. Åbn et PDF-arkiv i Billedfremviser.
 2. Vælg Oversigt > Miniaturer for at få vist miniaturer af siderne i indholdsoversigten.
  • Roter en side: Vælg en miniature af en side, vælg derefter Værktøjer > Roter til højre eller Roter til venstre.
  • Slet en side: Vælg en miniature for en side, og vælg derefter Rediger > Slet.
  • Ny rækkefølge for sider: Træk en miniature for en side til en ny placering i indholdsoversigten.

Udgivelsesdato: