Om sikkerhedsindholdet i iOS 7

Dette dokument indeholder en beskrivelse af sikkerhedsindholdet i iOS 7.

Af hensyn til vores kunders sikkerhed omtaler eller bekræfter Apple ikke sikkerhedsanliggender, før en fuldstændig undersøgelse har fundet sted, og de relevante programrettelser eller versioner er tilgængelige. Hvis du vil læse mere om Apple-produktsikkerhed, kan du gå ind på webstedet Apple-produktsikkerhed.

Yderligere oplysninger om PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed kan ses i artiklen "Sådan bruges PGP-nøglen til Apple-produktsikkerhed".

Hvor det er muligt, anvendes der CVE-id'er til at henvise til yderligere oplysninger om sikkerhedsproblemer.

Du kan finde oplysninger om andre sikkerhedsopdateringer i artiklen Apple-sikkerhedsopdateringer.

iOS 7

 • Politik for certifikatgodkendelse

  Fås til: iPhone 4, iPod touch (5. generation) og iPad 2 samt nyere versioner af disse enheder

  Effekt: Rodcertifikaterne er blevet opdateret

  Beskrivelse: Adskillige certifikater er føjet til eller fjernet fra listen over systemrødder.

 • CoreGraphics

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Visning af et PDF-arkiv, der er foretaget skadelige ændringer af, kan medføre pludselig programlukning eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var et bufferoverløb i forbindelse med håndtering af JBIG2-data i PDF-arkiver. Problemet er løst ved yderligere kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-1025: Felix Groebert fra Google Security Team

 • CoreMedia

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Afspilning af et skadeligt filmarkiv kan medføre pludselig programlukning eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var et bufferoverløb i forbindelse med behandlingen af Sorenson-kodede filmarkiver. Problemet er løst ved forbedret kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-1019: Tom Gallagher (Microsoft) og Paul Bates (Microsoft), der arbejder for HP's Zero Day Initiative

 • Databeskyttelse

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Apps kan omgå begrænsninger for antal adgangskodeforsøg

  Beskrivelse: Der var et problem med adskillelse af privilegier i Databeskyttelse. En app i en tredjeparts sandbox kunne forsøge at gætte brugerens adgangskode gentagne gange uanset brugerens indstilling under "Slet data". Problemet er løst ved at kræve forbedret kontrol af rettigheder.

  CVE-id

  CVE-2013-0957: Jin Han fra Institute for Infocomm Research, som arbejder med Qiang Yan og Su Mon Kywe fra Singapore Management University

 • Datasikkerhed

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En hacker med en priviligeret netværksposition kan opfange brugerens adgangsoplysninger eller andre følsomme oplysninger

  Beskrivelse: TrustWave, der er en godkendt rodcertifikatudsteder, har udsendt og efterfølgende tilbagekaldt et undercertifikat fra et af sine godkendte ankre. Undercertifikatet gjorde det lettere at bryde ind i kommunikation, der var sikret med TLS (Transport Layer Security). Med opdateringen blev CA-undercertifikatet føjet til listen over ikke-godkendte udstedere i OS X.

  CVE-id

  CVE-2013-5134

 • dyld

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En hacker, som kører vilkårlig kode på en enhed, kan være i stand til at fortsætte med køre programkode efter genstart

  Beskrivelse: Der var flere bufferoverløb i dylds openSharedCacheFile()-funktion. Disse problemer er løst ved forbedret kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-3950: Stefan Esser

 • Arkivsystemer

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En hacker, som har adgang til et ikke-HFS-baseret arkivsystem, kan forårsage pludselig systemlukning eller kørsel af vilkårlig kode med kernerettigheder

  Beskrivelse: Der var et problem med beskadiget hukommelse ved behandling af AppleDouble-arkiver. Problemet er løst ved at fjerne understøttelsen af AppleDouble-arkiver.

  CVE-id

  CVE-2013-3955: Stefan Esser

 • ImageIO

  Fås til: iPhone 4, iPod touch (5. generation) og iPad 2 samt nyere versioner af disse enheder

  Effekt: Visning af et PDF-arkiv, der er foretaget skadelige ændringer af, kan medføre pludselig programlukning eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var et bufferoverløb i forbindelse med håndtering af JPEG2000-data i PDF-arkiver. Problemet er løst ved yderligere kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-1026: Felix Groebert fra Google Security Team

 • IOKit

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Baggrundsprogrammer kan indføre hændelser i brugergrænsefladen i forgrundsprogrammet

  Beskrivelse: Det var muligt for baggrundsprogrammer at indføre hændelser i forgrundsprogrammets brugergrænseflade med opgaveudførelse eller VoIP API'er. Problemet blev løst ved at gennemtvinge adgangskontrol på forgrunds- og baggrundsprocesser, der håndterer brugergrænsefladebaserede hændelser.

  CVE-id

  CVE-2013-5137: Mackenzie Straight hos Mobile Labs

 • IOKitUser

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Et skadeligt lokalt program kan medføre pludselig systemlukning

  Beskrivelse: Der var en reference til en null-pointer i IOCatalogue. Problemet er løst ved forbedret kontrol af typer.

  CVE-id

  CVE-2013-5138: Will Estes

 • IOSerialFamily

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Kørsel af et skadeligt program kan medføre vilkårlig kørsel af kode på kerneniveau.

  Beskrivelse: Der var et problem med out-of-bounds-systemadgang i IOSerialFamily-driveren. Problemet er løst ved yderligere kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-5139: @dent1zt

 • IPSec

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En hacker kan opfange data beskyttet med IPSec Hybrid Auth

  Beskrivelse: DNS-navnet på en IPSec Hybrid Auth-server blev ikke matchet mod certifikatet, hvilket gjorde det muligt for en hacker med et certifikat til enhver server at efterligne andre. Problemet er løst ved forbedret kontrol af certifikater.

  CVE-id

  CVE-2013-1028: Alexander Traud fra www.traud.de

 • Kernel

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En fjernhacker kan forårsage uventet genstart af en enhed

  Beskrivelse: Afsendelse af et ugyldigt pakkefragment til en enhed kan medføre udløsning af et kerneforsøg og føre til genstart af enheden. Problemet er løst ved udvidet godkendelse af pakkefragmenter.

  CVE-id

  CVE-2013-5140: Joonas Kuorilehto fra Codenomicon, en anonym forsker, som arbejder for CERT-FI, Antti Levomäki og Lauri Virtanen fra Vulnerability Analysis Group, Stonesoft

 • Kernel

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Et skadeligt lokalt program kan medføre, at enheden hænger

  Beskrivelse: Et sikkerhedshul med trunkering af heltal i kernesokkelgrænsefladen kan udnyttes til at tvinge CPU'en ind i en uendelig sløjfe. Problemet blev løst ved at anvende en større variabel.

  CVE-id

  CVE-2013-5141: CESG

 • Kernel

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En hacker på et lokalt netværk kan udføre et DoS-angreb (Denial-of-Service)

  Beskrivelse: En hacker på et lokalt netværk kan sende specialudviklede IPv6 ICMP-pakker og forårsage høj CPU-belastning. Problemet blev løst ved at begrænse antallet af ICMP-pakker inden verificering af deres kontrolsum.

  CVE-id

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Kernel

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Kernestakhukommelsen kan være tilgængelig for lokale brugere

  Beskrivelse: Der var problemer med afsløring af oplysninger i API'erne msgctl og segctl. Problemet blev løst ved at initialisere datastrukturer, der returneres fra kernen.

  CVE-id

  CVE-2013-5142: Kenzley Alphonse fra Kenx Technology, Inc

 • Kernel

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Upriviligerede processer kan få adgang til indholdet af kernehukommelse, som kan føre til eskalering af privilegier

  Beskrivelse: Der var problemer med afsløring af oplysninger i API'en mach_port_space_info. Problemet blev løst ved at initialisere iin_collision-felter i strukturer returneret fra kernen.

  CVE-id

  CVE-2013-3953: Stefan Esser

 • Kernel

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Uprivilegerede processer kan medføre pludselig systemlukning eller kørsel af vilkårlig kode i kernen

  Beskrivelse: Der var et problem med beskadiget hukommelse i håndteringen af argumenter til API'en posix_spawn. Problemet er løst ved yderligere kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-3954: Stefan Esser

 • Kext Management

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En uautoriseret proces kan modificere indlæste kerneudvidelser

  Beskrivelse: Der var et problem med kextd's håndtering af IPC-meddelser fra ikke-godkendte afsendere. Problemet er løst ved at tilføje yderligere godkendelseskontroller.

  CVE-id

  CVE-2013-5145: "Rainbow PRISM"

 • libxml

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Visning af en skadelig webside kan føre til uventet programnedbrud eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var flere problemer med beskadiget hukommelse i libxml. Problemerne løses ved at opdatere libxml til version 2.9.0.

  CVE-id

  CVE-2011-3102: Jüri Aedla

  CVE-2012-0841

  CVE-2012-2807: Jüri Aedla

  CVE-2012-5134: Google Chrome Security Team (Jüri Aedla)

 • libxslt

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Visning af en skadelig webside kan føre til uventet programnedbrud eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var flere problemer med beskadiget hukommelse i libxslt. Problemerne løses ved at opdatere libxslt til version 1.1.28.

  CVE-id

  CVE-2012-2825: Nicolas Gregoire

  CVE-2012-2870: Nicolas Gregoire

  CVE-2012-2871: Kai Lu fra Fortinets FortiGuard Labs, Nicolas Gregoire

 • Lås med kode

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En person med fysisk adgang til enheden kan få adgang til at omgå skærmlåsen

  Beskrivelse: Der var et problem med konkurrencebetingelser i håndteringen af telefonopkald og udskubning af SIM-kort fra låseskærmen. Problemet er løst ved forbedret styring af låsefunktionen.

  CVE-id

  CVE-2013-5147: videosdebarraquito

 • Internetdeling

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En hacker kan muligvis oprette forbindelse til et netværk til internetdeling

  Beskrivelse: Der var et problem med genereringen af adgangskoder til internetdeling, som resulterede i, at en hacker kunne gætte adgangskoder og oprette forbindelse til en brugers Internetdeling. Problemet blev løst ved at generere adgangskoder med højere entropi.

  CVE-id

  CVE-2013-4616: Andreas Kurtz fra NESO Security Labs og Daniel Metz fra University Erlangen-Nuremberg

 • Push-beskeder

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Tokenet til push-beskeder kan være tilgængelig for en app i modstrid med brugerens beslutning

  Beskrivelse: Der var problemer med afsløring af oplysninger i registreringen af push-beskeder. Apps, der anmodede om adgang til push-beskeder, modtog tokenet, inden brugeren havde godkendt app'ens brug af push-beskeder. Problemet blev løst ved at tilbageholde adgangen til tokenet, indtil brugeren havde godkendt adgangen.

  CVE-id

  CVE-2013-5149: Jack Flintermann fra Grouper, Inc.

 • Safari

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Et besøg på et skadeligt websted kan medføre pludselig programlukning eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var et problem med beskadiget hukommelse ved behandling af XML-arkiver. Problemet er løst ved yderligere kontrol af grænser.

  CVE-id

  CVE-2013-1036: Kai Lu fra Fortinets FortiGuard Labs

 • Safari

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Historikken over nylig viste sider på en åben fane bliver muligvis stående efter rydning af historikken

  Beskrivelse: Rydning af historikken i Safari ryddede ikke historikken tilbage/fremad for åben faner. Problemet er løst ved at rydde historikken tilbage/fremad.

  CVE-id

  CVE-2013-5150

 • Safari

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Visning af arkiver på et websted kan medføre kørsel af script, selv når serveren sender en 'Content-Type: text/plain'-header

  Beskrivelse: Mobil Safari behandlede til tider arkiver som HTML-arkiver, selv når serveren sender en 'Content-Type: text/plain'-header. Dette kan medføre scripting på tværs af websteder på steder, der tillader brugerne at overføre filer. Problemet er løst ved forbedret behandling af arkiver, når 'Content-Type: text/plain' er valgt.

  CVE-id

  CVE-2013-5151: Ben Toews fra Github

 • Safari

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Resultat: Besøg på et skadeligt websted kan medføre visning af en vilkårlig URL-adresse.

  Beskrivelse: Der var et problem med efterligning af URL-bar i Mobil Safari. Problemet er løst ved forbedret URL-sporing.

  CVE-id

  CVE-2013-5152: Keita Haga Fra keitahaga.com, Lukasz Pilorz fra RBS

 • Sandbox

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Applikationer, der er scripts, blev ikke kørt i sandbox

  Beskrivelse: Tredjeparts applikationer, der anvendte #! - syntaksen til at køre et script, blev kørt i sandbox baseret på scriptfortolkerens identitet frem for scriptet. Fortolkeren har muligvis ikke en defineret sandbox, hvilket medfører, at applikationen ikke køres i sandbox. Problemet blev løst ved at oprette en sandbox baseret på identiteten af scriptet.

  CVE-id

  CVE-2013-5154: evad3rs

 • Sandbox

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Applikationer kan medføre, at systemet hænger

  Beskrivelse: Skadelige tredjeparts programmer, som skriver specifikke værdier til /dev/random-enheden, kan tvinge CPU'en ind i en uendelig sløjfe. Problemet blev løst ved at forhindre tredjeparts programmer i at skrive til /dev/random.

  CVE-id

  CVE-2013-5155: CESG

 • Sociale netværk

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Brugeres seneste Twitter-aktivitet kan være tilgængelig på enheder uden adgangskode.

  Beskrivelse: Der var et problem, som gjorde det muligt at fastslå, hvilke Twitter-konti en bruger havde interageret med for nylig. Problemet blev løst ved at begrænse adgangen til Twitter-symbolets cache.

  CVE-id

  CVE-2013-5158: Jonathan Zdziarski

 • Springboard

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: En person med fysisk adgang til en enhed i mistet-funktion kan muligvis se meddelelser

  Beskrivelse: Der var et problem med håndteringen af meddelelser, når en enhed er i mistet-funktion. Denne opdatering løser problemet med forbedret styring af låsefunktionen.

  CVE-id

  CVE-2013-5153: Daniel Stangroom

 • Telefoni

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Skadelige apps kunne påvirke eller styre telefonifunktionen

  Beskrivelse: Der opstod et problem i undersystemet til telefoni. Forbigåelse af understøttede API'er og apps i sandbox kunne rette forespørgsler direkte til en system-daemon og påvirke eller styre telefonifunktionaliteten. Problemet blev løst ved at gennemtvinge adgangskontrol på grænseflader udsat af telefoni-daemonen.

  CVE-id

  CVE-2013-5156: Jin Han fra Institute for Infocomm Research, der arbejder med Qiang Yan og Su Mon Kywe fra Singapore Management University; Tielei Wang, Kangjie Lu, Long Lu, Simon Chung og Wenke Lee fra Georgia Institute of Technology

 • Twitter

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Apps i sandbox kunne sende tweets uden brugerindgriben eller -tilladelse

  Beskrivelse: Der opstod et problem med adgangskontrol i undersystemet til Twitter. Forbigåelse af understøttede API'er og apps i sandbox kunne rette forespørgsler direkte til en system-daemon og påvirke eller styre Twitter-funktionaliteten. Problemet blev løst ved at gennemtvinge adgangskontrol på grænseflader udsat for Twitter-daemonen.

  CVE-id

  CVE-2013-5157: Jin Han fra Institute for Infocomm Research, der arbejder med Qiang Yan og Su Mon Kywe på Singapore Management University; Tielei Wang, Kangjie Lu, Long Lu, Simon Chung og Wenke Lee fra Georgia Institute of Technology

 • WebKit

  Fås til: iPhone 4, iPod touch (5. generation) og iPad 2 samt nyere versioner af disse enheder

  Effekt: Et besøg på et skadeligt websted kan medføre pludselig programlukning eller kørsel af vilkårlig kode

  Beskrivelse: Der var flere problemer med beskadiget hukommelse i WebKit. Problemerne er løst ved forbedret hukommelsesstyring.

  CVE-id

  CVE-2013-0879: Atte Kettunen fra OUSPG

  CVE-2013-0991: Jay Civelli fra Chromium-udviklingsfællesskabet

  CVE-2013-0992: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-0993: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0994: David German fra Google

  CVE-2013-0995: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0996: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0997: Vitaliy Toropov, som arbejder for HP's Zero Day Initiative

  CVE-2013-0998: pa_kt, som arbejder for HP's Zero Day Initiative

  CVE-2013-0999: pa_kt, som arbejder for HP's Zero Day Initiative

  CVE-2013-1000: Fermin J. Serna fra Google Security Team

  CVE-2013-1001: Ryan Humenick

  CVE-2013-1002: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1003: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1004: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1005: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1006: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1007: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1008: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1010: miaubiz

  CVE-2013-1037: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1038: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1039: Own-hero Research, som arbejder for iDefense VCP

  CVE-2013-1040: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1041: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1042: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1043: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1044: Apple

  CVE-2013-1045: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1046: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-1047: miaubiz

  CVE-2013-2842: Cyril Cattiaux

  CVE-2013-5125: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5126: Apple

  CVE-2013-5127: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5128: Apple

 • WebKit

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Besøg på et skadeligt websted kan føre til afsløring af oplysninger

  Beskrivelse: Der var et problem med afsløring af oplysninger i behandlingen af API'en window.webkitRequestAnimationFrame(). Et skadeligt websted kunne anvende en iframe til at afgøre, om et andet websted anvendte window.webkitRequestAnimationFrame(). Problemet er løst ved forbedret behandling af window.webkitRequestAnimationFrame().

  CVE-id

  CVE-2013-5159
 • WebKit

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Kopiering og indsættelse af en skadelig HTML-bid kan medføre et angreb med scripting på tværs af websteder

  Beskrivelse: Der opstod et problem med scripting på tværs af websteder ved behandling af kopierede og indsatte data i HTML-dokumenter. Problemet er løst ved yderligere godkendelse af indsatte data.

  CVE-id

  CVE-2013-0926: Aditya Gupta, Subho Halder og Dev Kar fra xys3c (xysec.com)

 • WebKit

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Et besøg på et skadeligt websted kan medføre scripting-angreb på tværs af websteder

  Beskrivelse: Der opstod et problem med scripting på tværs af websteder ved behandling af iframes. Problemet er løst ved forbedret oprindelsessporing.

  CVE-id

  CVE-2013-1012: Subodh Iyengar og Erling Ellingsen fra Facebook

 • WebKit

  Fås til: iPhone 3GS og nyere versioner, iPod touch (4. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Et besøg på et skadeligt websted kan medføre videregivelse af oplysninger

  Beskrivelse: Der var problemer med afsløring af oplysninger i XSSAuditor. Problemet er løst ved forbedret håndtering af URL-adresser.

  CVE-id

  CVE-2013-2848: Egor Homakov

 • WebKit

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Der er risiko for scripting-angreb på tværs af websteder, når du trækker eller indsætter et udsnit

  Beskrivelse: Når du trækker eller indsætter et udsnit fra et websted til et andet, er der risiko for, at scripts, der er indeholdt i udsnittet, køres på det nye websted. Problemet løses ved yderligere godkendelse af indhold, før det indsættes eller trækkes og slippes.

  CVE-id

  CVE-2013-5129: Mario Heiderich

 • WebKit

  Fås til: iPhone 4 og nyere versioner, iPod touch (5. generation) og nyere versioner, iPad 2 og nyere versioner

  Effekt: Et besøg på et skadeligt websted kan medføre scripting-angreb på tværs af websteder

  Beskrivelse: Der var et problem ved scripting på tværs af websteder ved håndteringen af URL-adresser. Problemet er løst ved forbedret oprindelsessporing.

  CVE-id

  CVE-2013-5131: Erling A Ellingsen

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: