iPhoto, Aperture: Definitioner på billedstørrelse

Få mere at vide om billedstørrelser og de udtryk, der bruges til at beskrive størrelserne. 

Pixel
En pixel er det mindst punkt med en individuel farveværdi i en skærm, en kamerasensor eller et billede. Billeder består af pixels (forkortes nogle steder "px").

Størrelsen på en kamerasensor angives normalt i det samlede antal pixels. Hvis kamerasensoren har en bredde på 4000 pixels og en højde på 3000 pixels, har den en størrelse på 12.000.000 pixels eller 12 megapixel. Moderne computerskærme har faste vandrette og lodrette pixeltal. Forskellige skærmstørrelser kan have det samme pixeltal, men forskellige opløsninger (se afsnittet Opløsning nedenfor).

 

Opløsning
Opløsningen er mængden af pixels pr. længdeenhed og kaldes normalt PPI (Pixels Per Inch) eller DPI (Dots Per Inch).

  • PPI er den korrekte angivelse af skærm- eller billedopløsning. Eksempel: En skærm med opløsningen 1920 x 1080 og en bredde på 30 tommer har en vandret opløsning på 64 PPI (1920 pixels/30 tommer = 64 PPI). Den lodrette opløsning er normalt den samme, så pixlerne er firkantede og ikke forvrænger billedet.
  • DPI er et udtryk fra printteknologi og betegner udskrevne prikker, der danner mønstre i rastergrafik. Når et billede udskrives i en opløsning, der er tilstrækkeligt høj, ser man ikke prikker, men en jævn farve. Nogle printere simulerer jævn farve med et rastergrafikmønster: 

 

Skalering
Hvis du vil se et billede på en skærm, kan du få vist hver pixel i billedet som en pixel på skærmen eller skalere billedet for at udregne antallet af pixels i billedet igen, da størrelsen på skærmens pixels ikke kan ændres. Det kan være så enkelt som at gange antallet af eksisterende pixels for at opskalere, eller du kan bruge mere intelligente interpolationsalgoritmer. Nedgradering udføres med lignende metoder.

Bemærk: Gentagen skalering af et billede kan medføre kvalitetstab. Du får de bedste resultater ved at starte fra det oprindelige billede og opskalere eller nedskalere direkte til skutstørrelsen (undgå f.eks. nedskalering fra et opskaleret billede).

 

Billedstørrelse
Når billedstørrelsen angives i pixels, uden at opløsningen oplyses, vil den viste billedstørrelse være ukendt. Du får størrelsen i tommer ved at dividere størrelsen i pixels med opløsningen i PPI.

Eksempel: Hvis et billede med 4000 x 3000 pixels har en opløsning på 300 dpi, udskrives det som et foto i størrelsen 13,33 x 10". Ved 150 dpi udskrives billedet som et foto i størrelsen 26,67 x 20".

Hvis du vil udskrive et billede i en bestemt størrelse, kan du enten lade softwaren ændre opløsningen eller lade printeren skalere billedet igen til output, eller du kan manuelt skalere billedet igen til den korrekte opløsning, hvilket betyder, at billedets pixelstørrelse ændres. I de fleste tilfælde har de to muligheder samme effekt.

Udgivelsesdato: