Indstilling af avancerede netværksindstillinger i indstillingsassistenten i iOS

Læs mere om, hvordan du bruger indstillingsassistenten i iOS til at indstille proxier eller konfigurere avancerede netværksindstillinger for virksomhedsmiljøet.

Hvis du er systemadministrator i en virksomhed, skal du bede brugerne om at indstille deres nye enhed til avancerede netværkskonfigurationer med indstillingsassistenten i iOS.

  1. Gå til skærmen Hej, tryk på knappen Hjem, eller skub op.
  2. På skærmen Vælg et Wi-Fi-netværk: Tryk på knappen Hjem, eller tryk på sideknappen, og hold den inde i to sekunder.
  3. Tryk på Flere Wi-Fi-indstillinger.
  4. Tryk på infoknappen ved siden at navnet på netværket.

Fra denne skærm kan du gøre følgende:

  • Indstille en HTTP-proxy.
  • Definere indstillinger for statisk netværk.
  • Forny indstillingerne fra en DHCP-server.
  • Slå BootP til.
  • Konfigurere DNS.
Udgivelsesdato: