GarageBand til iOS 1.3: Rød statuslinje på hjemmeskærmen

Når du vender tilbage til hjemmeskærmen fra GarageBand til iOS, kan statuslinjen forblive rød kortvarigt, mens GarageBand lukkes. Hvis statuslinjen fortsat er rød, er funktionen "Kør i baggrunden" blevet slået til. Følg fremgangsmåden nedenfor for at slå denne funktion fra.

 

Den røde statuslinje indikerer, at GarageBand kører i baggrunden. Sådan fjernes den røde statuslinje: 

  1. I GarageBand: Tryk på knappen Sangindstillinger (iPad)  eller knappen Indstillinger (iPhone/iPod touch)
  2. Tryk på "Kør i baggrunden" for at skifte mellem, om GarageBand skal køre i baggrunden eller ej.

 

Udgivelsesdato: