Metode til verificering af kortholder på forbrugerenhed

Læs mere om metode til verificering af kortholder på forbrugerenhed og Apple Pay.

Hvad er metode til verificering af kortholder på forbrugerenhed?

Metode til verificering af kortholder på forbrugerenhed (CDCVM) er en bekræftelsesmetode for forbrugere (CVM), der understøttes af kortnetværker, når de vurderer transaktioner, der stammer fra mobile enheder. Verificeringen bruges til at vurdere, hvorvidt personen, der benytter betalingsmidlet, er den retmæssige ejer af dette, og har betydning for, hvem der skal hæfte i forbindelse med svindel.

Med Apple Pay kan Face ID, Touch ID eller adgangskoden til enheden bruges som metode til verificering af kortholderen på forbrugerenheden i stedet for mere traditionelle metoder såsom PIN-koder, underskrift for transaktioner i butikker eller 3D Secure for transaktioner i apps.

Ved kontaktløse EMV-transaktioner med Apple Pay udføres og verificeres CDCVM udelukkende på iOS-enheden eller Apple Watch. Under transaktionen er der ikke brug for yderligere handling fra kundens side på hverken betalingsterminalen eller den udskrevne kvittering, f.eks. en underskrift eller en PIN-kode, for at verificere kundens identitet.

Hvorfor bør forhandlere understøtte CDCVM?

  • Giver mulighed for kontaktløs betaling på alle beløb: På visse markeder er kontaktløs betaling i øjeblikket begrænset til et bestemt betalingsbeløb. Hvis du bruger CDCVM, fjernes denne begrænsning.
  • Reducerer omkostningerne forbundet med tilbagebetalinger: Forhandlerne vil få fordel af ændringen, i og med at de ikke hæfter for svindel, når CDCVM benyttes til Apple Pay-transaktioner. Som et resultat heraf forbedres forhandlerens bundlinje på grund af færre tilbagebetalinger og en reduceret administration af underskrevne dokumenter.
  • Øg hastigheden: CDCVM-transaktioner giver forhandleren mulighed for at øge hastigheden ved kassen, fordi kunderne ikke er nødt til at indsætte deres kort ved betalinger over betalingsgrænsen, og fordi de ikke er nødt til at underskrive eller indtaste en PIN-kode.
  • Øg kundetilfredsheden: Kunderne får en nem og bekvem betalingsoplevelse.

Hvem bør understøtte CDCVM?

CDCVM kan bruges af alle forhandlere, der accepterer kontaktløse betalinger og betalinger i apps, der kommer fra iPhone 6 eller en nyere version, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 eller iPad mini 3 eller en nyere version. CDCVM henvender sig til forhandlere på beliggenheder med meget fodgængertrafik, som ønsker høj gennemløbsfart ved kassen, og til forhandlere der ønsker yderligere kundegodkendelse i forbindelse med betaling i appen.

Hvordan fungerer CDCVM?

CDCVM bekræfter kunden bag en betaling. Ved hver EMV-transaktion skal betalingsterminalen og de understøttende netværksapplikationer i iOS-enheden sammen bestemme, hvilken metode til kundebekræftelse der skal bruges. For at beslutte dette sammenligner terminalen og iOS-enheden de bekræftelsesmetoder, de hver især understøtter, og bruger den første, der understøttes af dem begge. 

I forbindelse med Apple Pay-transaktioner træder CDCVM til i stedet for andre bekræftelsesmetoder, når den understøttes af betalingsterminalen.

Under godkendelsesanmodningen overgår metoden til verificering af kunden fra betalingsterminalen til udstederen. Verificeringsmetoden bruges derefter til at fastslå hæfteansvar i henhold til betalingsnetværkets retningslinjer. Læs mere om, hvem der hæfter

Hvilke specifikationer for kontaktløse betalinger understøtter CDCVM?

De store betalingsnetværk understøtter CDCVM som en del af deres specifikationer for kontaktløse betalinger og betalinger i appen. Hvert betalingsnetværk har forskellige specifikationer for kontaktløse betalinger, med hensyn til hvilken installation og certificering der er påkrævet for at understøtte den nye metode til verificering af kortholder (CVM).

  • Visa understøtter CDCVM i deres specifikation for personligt tilpassede Visakort version 2.1 eller nyere eller alle versioner af EMV Contactless Kernel 3. Visa understøtter CDCVM til både kredit-, debet- og forudbetalte EMV-transaktioner, som går gennem VisaNet.
  • Mastercard understøtter CDCVM i deres specifikation 3.0 eller nyere for kontaktløse læsere for kredit-, debet- og forudbetalte EMV-transaktioner. Mastercard bruger terminologien On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover understøtter CDCVM i deres specifikation 1.0 eller nyere for deres kontaktløse D-PAS-terminalapplikation for alle udgaver af EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express understøtter CDCVM for kontaktløse mobiltransaktioner med Apple Pay i deres specifikation 3.0 eller nyere for ExpressPay-terminalen.

Hvad skal forhandlerne gøre for at understøtte CDCVM?

Forhandlerne skal bekræfte, at softwaren til deres betalingsterminal understøtter CDCVM. Terminaler på de nyeste specifikationer muliggør Apple Pay-betalinger over grænsen for kontaktløse betalinger. Hvis en kunde forsøger at bruge et berøringsfrit kort, vil de blive bedt om at prøve igen eller om at indsætte kortet i terminalen. Terminaler med en ældre specifikation giver ikke mulighed for at benytte kontaktløs betaling over grænsen for kontaktløse betalinger.

  1. Forhandlerens betalingsterminal skal understøtte de påkrævede specifikationer for kontaktløse betalinger, der leveres af kortnetværkene.
  2. Forhandlerens betalingsterminal skal konfigureres til at acceptere CDCVM som bekræftelsesmetode. Hvert betalingsnetværk har lidt forskellige konfigurationer. Deres respektive specifikation for kontaktløse betalinger specificerer præcis, hvilken konfiguration der er påkrævet.

Se vores tjekliste for at få mere at vide om, hvad du skal gøre for at acceptere Apple Pay. 

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument er udelukkende til orientering og kan ikke påberåbes til retslig brug. Det er ikke udtryk for et officielt eller aftalt standpunkt med betalingsnetværkene, der hver især bestemmer deres egne retningslinjer og fremgangsmåder (herunder, men ikke begrænset til, regler angående forhandleransvar). Forhandlere, opkøbere, processorer og andre, der understøtter EMV CDCVM-teknologien, opfordres derfor kraftigt til at rådføre sig med deres respektive betalingsnetværk angående de gældende politikker og regler for tilbagebetalinger.   

Apple giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller andre garantier, der udspringer af brugen eller afhængigheden af dette dokument. 

Dette dokument er fortroligt og må ikke gengives eller videregives i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget formål, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Apple.

© 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet og Wallet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. Apple Pay, Face ID og Touch ID er varemærker tilhørende Apple Inc. iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og områder og er underlagt licens. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt i dette dokument, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Udgivelsesdato: