Handy Tech Braille Star 40: Enhedstaster til VoiceOver-navigation

Hvis du bruger en Handy Tech Braille Star 40-braille-skærm med VoiceOver i iOS, kan du navigere ved hjælp af følgende enhedsspecifikke tastekommandoer. 

Taster på braille-enhed VoiceOver-handling
Venstre op + venstre ned Aktiverer Slettetasten
Højre op + højre ned Aktiverer Returtasten
Venstre op Panorer braille til venstre
Venstre ned Panorer braille til højre
Højre op Panorer braille til venstre
Højre ned Panorer braille til højre
Markørtast Tryk to gange på det valgte emne
Statusmarkør Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra

 

Yderligere oplysninger

Du kan finde en generel liste over almindelige kommandoer i artiklen almindelige braille-kommandoer til VoiceOver.

Hvis du vil være sikker på, at din braille-skærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: