Brug og vedligeholdelse af din Apple MagSafe-strømforsyning

Lær at bruge den Apple MagSafe-strømforsyning, der fulgte med din bærbare Mac-computer, og få tip til at reducere slid og øge strømforsyningens levetid.

Kompatibilitet

Du kan sikre maksimal kompatibilitet ved kun at bruge den strømforsyning, der fulgte med din bærbare Mac-computer, eller bruge en Apple-autoriseret strømforsyning, der passer til din bærbare Mac-computer.

Slut MagSafe-strømforsyningen til en stikkontakt

Kontroller, at strømstikket eller netledningen er sat helt ind i strømforsyningen, inden du slutter strømforsyningen til en stikkontakt. Og husk at slutte strømforsyningen til stikkontakten, før du slutter den til computeren. 

Temperatur og MagSafe-strømforsyningen

Strømforsyningen kan blive meget varm under normal brug. MagSafe- og MagSafe 2-strømforsyningen overholder grænserne for overfladetemperatur, som defineret i den internationale standard for Safety of Information Technology Equipment (sikkerhed i informationsteknologisk udstyr) (IEC 60950-1). Risikoen for en overophedet strømforsyning eller forbrænding kan reduceres ved at gøre et af følgende: 

  • Slut MagSafe-strømforsyningen direkte til en stikkontakt eller en overspændingsbeskytter via strømstikket, og sørg for, at der er luftcirkulation omkring strømforsyningen.

  

 

  • Hvis du bruger netledning, skal du placere MagSafe-strømforsyningen et sted, hvor der er god luftcirkulation, f.eks. på et skrivebord, et bord eller på gulvet. Undgå kraftige tæpper, sengetøj eller møbler, der kan begrænse luftcirkulationen omkring strømforsyningen og holde på den varme, der afgives fra strømforsyningens overflade. Undgå også længere tids kontakt mellem dig selv og strømforsyningsblokken, når strømforsyningen er i brug.

 

MagSafe-stikket på MagSafe-strømforsyningen varierer, afhængigt af computermodellen, og netledningens og strømstikkets udformning afhænger af det land eller område, hvor computeren er købt.

Fjern MagSafe-strømforsyningen fra stikkontakten

Du skal afbryde MagSafe-strømforsyningen og fjerne eventuelle kabler i følgende situationer:

  • Du vil rengøre dit Apple-produkt.
  • Der er kommet urenheder i MagSafe-strømporten (lær at fjerne urenheder).
  • Der er problemer med et eller flere af benene på MagSafe-stikket.
  • Netledningen eller strømstikket er slidt eller på anden måde beskadiget.
  • Din bærbare Mac-computer eller strømforsyningen er blevet udsat for regn eller høj luftfugtighed, eller der er kommet væske i kabinettet.
  • Din bærbare Mac-computer eller strømforsyningen er blevet tabt, kabinettet er blevet beskadiget, eller du har mistanke om, at computeren skal repareres eller til service.

MagSafe-strømport

MagSafe-strømporten på computeren er udstyret med en magnet, der kan slette data på dit kreditkort, din iPod eller andre enheder. Du kan beskytte dine data ved at undgå at placere magnetisk følsomt materiale eller følsomme enheder inden for 25 mm fra denne port.

Sådan fjerner du MagSafe-strømforsyningen fra computeren

Korrekt fjernelse af MagSafe-strømforsyningen fra computeren reducerer slid på kablet og øger MagSafe-strømforsyningens levetid.

MagSafe 2-strømforsyning, type "T"

1. Tag fat i MagSafe 2-stikket.                                           

2. Vip forsigtigt stikket op, ned, til venstre eller til højre for at fjerne det.

Stik til MagSafe-strømforsyning, type "L"

1. Tag fat i MagSafe-stikket.                                            

2. Vip forsigtigt stikket væk fra computeren for at fjerne det.

Stik til MagSafe-strømforsyning, type "T"

1. Tag fat i MagSafe-stikket.                                           

2. Vip forsigtigt stikket op, ned, til venstre eller til højre for at fjerne det.

Du må ikke trække i selve kablet eller bøje det for at fjerne MagSafe-strømforsyningen, da det belaster kablet yderligere.

Brug af konverteringsenhed fra MagSafe til MagSafe 2

Hvis du har en bærbar Mac-computer med en MagSafe 2-strømport, skal du bruge en konverteringsenhed fra MagSafe til MagSafe 2 for at kunne bruge ældre MagSafe-strømforsyninger eller Apple-skærme med MagSafe-stik af typen "T" eller "L".

MagSafe til MagSafe 2-konverteringsenheden tilsluttes mellem MagSafe-stiktypen "T" eller "L" og MagSafe 2-porten på computeren. Den kan fjernes på samme måde som stikket af typen "T" til MagSafe-strømforsyningen eller stikket af typen "T" til MagSafe 2-strømforsyningen som beskrevet ovenfor.

Udgivelsesdato: