MacBook Pro: Gør det selv-vejledning til udskiftning af fod på kabinetbund

Denne artikel indeholder en detaljeret beskrivelse af gør det selv-reparationsprocessen ved montering af fødder og propper på MacBook-computere (13", aluminium, ultimo 2008) og MacBook Pro-computere med manglende eller beskadigede fødder på kabinetbunden.

Generelle oplysninger.

Hvis en MacBook Pro er dækket af Apples begrænsede garanti eller af AppleCare Protection Plan, udføres udskiftningen af foden muligvis uden beregning. Hvis en MacBook Pro ikke er dækket af garantien, kan der opkræves et gebyr for udskiftningen. Gør det selv-udskiftningssættet fås ikke til MacBook Pro med Retina-skærm.

Bemærk: Hvis du er omfattet af forbrugerbeskyttelseslovgivningen i det land eller område, hvor du har købt udstyret, eller i det land eller område, hvor du bor, nyder du godt af fordelene ved Apples et-årige begrænsede garanti eller en AppleCare Protection Plan i tillæg til de rettigheder og retsmidler, som du er sikret gennem forbrugerbeskyttelseslove og -regler.

Der er tre muligheder for at få udskiftet en fod på kabinetbunden:

Hjælp til service

 1. Henvend dig i en Apple Store-butik – lav en aftale med et Genius.
 2. Besøg en Apple-autoriseret serviceudbyder. Find en udbyder her.

Selvbetjening

 1. Bestil et gør det selv-sæt til udskiftning af fødder på kabinetbunden. Kontakt Apple for at bestille det.

 

Vejledning til gør det selv-udskiftning af fødder

Bemærk: Brug kun udskiftningssættet, hvis en eller flere fødder er faldet af. Udskift ikke fødder, der sidder godt fast. Kabinetbunden kan tage skade, hvis man forsøger at fjerne en fod for at udskifte den.

Følgende værktøj skal bruges til reparationen:

 • Stjerneskruetrækker 00
 • Pincet
 • Papirclips eller sikkerhedsnål

Det er ikke nødvendigt at bruge handsker.

Klargøring

Før du kan begynde, skal du kontrollere den fod, der skal udskiftes, og se efter, om kabinetfoden og -proppen svarer til dem på billedet nedenfor.

Fod på kabinetbund Passende komponent

Kabinetbund udvendigt

Udvendig fod

Kabinetbund indvendigt

Indvendig prop

Indvendigt propdæksel

 

Fremgangsmåde

Advarsel! Den anvendte lim kan klæbe fast på huden med det samme. Undgå berøring med limen. Se sikkerhedsoplysningerne nederst i dette dokument, hvis huden kommer i kontakt med limen. Yderligere oplysninger kan fås hos limproducenten:

Loctite
Rocky Hill, CT. 06067
www.loctite.com

Bemærk: Brug ikke andre slags lim end den, der fulgte med udskiftningssættet. Dampene fra andre slags lim kan påvirke de interne komponenter.

 


 

 1. Læg computeren med bunden opad på et rent og fnugfrit stykke stof eller en ikke-slibende overflade. Fjern kabinetbunden.
 2. Brug stjerneskruetrækkeren til at fjerne de 10 skruer, og tag kabinetbunden af. Vigtigt! Skruerne i siderne og på fronten skal afmonteres og monteres i en skrå vinkel.

   

   

 3. Træk forsigtigt kabinetbunden fra den side, som skærmhængslerne sidder på, og løft skråt opad.
 4. Sørg for, at området omkring foden på kabinetbunden er rent og uden snavs. En eventuel rest lim fra foden fjernes med en pincet.
 5. Rengør begge sider af kabinetbunden rundt om foden. Vent, til spritten er fordampet.
 6. Tag den udvendige fod ud af emballagen, og sæt den godt fast på kabinetbunden. Brug ikke lim til at fastgøre den udvendige fod på kabinetbunden. Undgå at røre ved den selvklæbende bagside.
 7. Brug en papirclips eller en sikkerhedsnål til at prikke hul på limspidsen. En papirclips eller sikkerhedsnål kan også bruges til at åbne limspidsen efter opbevaring. Påfør en lille dråbe lim på bunden af foden indvendigt på kabinetbunden. Smør ikke limen ud. 

 8. Sæt proppen på området med lim.
 9. Brug ikke en finger til at trykke fodproppen ned. Brug træenden af en vatpind til at presse fodproppen på plads. Tryk let, og hold foden på plads i 30 sekunder.
 10. Fjern eventuel overskydende lim med en vatpind. Vigtigt! Tør ikke limen af, men brug en vatpind til at opsuge overskydende lim. Det kan tage flere timer, før overskydende lim tørrer ind, og hvis limen ikke fjernes, kan det medføre, at kabinetbunden klæber fast til bundkortet eller den indvendige kabling.
 11. Brug et stopur, og lad limen størkne i mindst en time, før propdækslet sættes på fodproppen. Vigtigt! Brug ikke propdækslet, hvis der er ætsning omkring fodpropdækslet. Ætsning forekommer normalt i området omkring den bageste venstre fod.
 12. Monteringstip: Monter skruerne i den viste rækkefølge. Hvis rækkefølgen ikke overholdes, kan kabinetbunden blive ustabil, når den sættes på en jævn overflade.

 

Læs mere

SIKKERHEDSOPLYSNINGER: LIM VIRKER IRRITERENDE PÅ ØJNE OG HUD. LIMEN KLÆBER OMGÅENDE FAST TIL HUDEN.

Indeholder etylcyanoacrylat. Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis limen kommer i kontakt med øjne eller mund, hold da øjenlåget eller munden åben, skyl forsigtigt, men grundigt med vand i 15 minutter, og SØG LÆGE. Flydende lim svider kortvarigt i øjet. Indtørret lim kan irritere øjet som et sandkorn og skal behandles af en øjenlæge.

Hvis limen sidder fast på huden, skal den opblødes med neglelakfjerner eller varmt sæbevand, og derefter gnides limen forsigtigt af huden (træk ikke limen af). Kontakt gennem stof kan medføre forbrænding. Skyl med koldt vand, hvis limen kommer på tøjet. Undgå længere tids indånding af dampene. Sørg for tilstrækkelig udluftning. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: