Time Machine: Sådan overføres sikkerhedskopier fra den aktuelle sikkerhedskopidisk til en ny sikkerhedskopidisk

Her kan du se, hvordan du overfører eksisterende Time Machine-sikkerhedskopier til en ny disk, der skal bruges til Time Machine-sikkerhedskopier.

Hvis du vil bruge en anden disk til Time Machine-sikkerhedskopier, skal du bruge denne fremgangsmåde for at flytte eksisterende sikkerhedskopier.

Sådan kontrolleres formatet af den nye sikkerhedskopidisk

 1. Slut den nye sikkerhedskopidisk til Mac.
 2. Åbn Diskværktøj (findes i mappen Hjælpeprogrammer).
 3. Vælg symbolet for den nye disk i Diskværktøj, og sørg for, at den har en GUID-partition og at den er formateret som Mac OS udvidet (Journaled). Det kan du kontrollere på linjen "Format:" nederst i Diskværktøj-vinduet. Hvis den nye sikkerhedskopidisk ikke er formateret på denne måde, skal du omformatere den og vælge Mac OS udvidet (Journaled) med en GUID-partition. Sikkerhedskopier vigtige data på den nye disk, inden du formaterer den.

Sådan angives tilladelser for den nye disk

 1. Åbn et nyt Finder-vindue. 
 2. Klik på symbolet for den nye sikkerhedskopidisk i Finder-vinduets indholdsoversigt. 
 3. Vælg Vis info på Fil-menuen.
 4. Sørg for, at afkrydsningsfeltet "Ignorer ejerskab på denne enhed" nederst i afsnittet "Deling & tilladelser" i vinduet Vis info ikke er markeret.

Slå Time Machine fra midlertidigt

 1. Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen.
 2. Klik på symbolet Time Machine i vinduet Systemindstillinger.
 3. Skub Time Machine-skyderen til Fra.

Sådan kopieres sikkerhedskopidata fra den oprindelige disk til den nye disk

 1. Åbn et nyt Finder-vindue. Klik på symbolet for den oprindelige sikkerhedskopidisk i Finder-indholdsoversigten.
 2. Åbn et nyt Finder-vindue. Klik på symbolet for den nye sikkerhedskopidisk i Finder-indholdsoversigten.
 3. Træk mappen "Backups.backupdb" fra den oprindelige sikkerhedskopidisk til roden på den nye sikkerhedskopidisk.
 4. Angiv administratornavn og -adgangskode, og klik på OK for at sætte kopieringsprocessen i gang.  

Det kan tage lang tid at kopiere sikkerhedskopidata afhængigt af størrelsen på sikkerhedskopien.

Sådan indstilles Time Machine til at bruge den nye disk

 1. Når kopieringen er færdig, skal du åbne Time Machine-indstillingerne via Systemindstillinger. 
 2. Klik på Vælg disk i Time Machine-vinduet med indstillinger.
 3. Vælg den nye sikkerhedskopidisk, og klik derefter på Brug disk.

Time Machine-sikkerhedskopierne arkiveres nu på den nye sikkerhedskopidisk.

Udgivelsesdato: