Sådan bruges det fælles fotobibliotek

Få mere at vide om, hvordan du bruger det fælles fotobibliotek.

Sådan bruger du det fælles fotobibliotek sammen med iPhoto og Aperture

Med iPhoto 9.3 kan du åbne og arbejde direkte med biblioteker fra Aperture 3.3 eller nyere versioner. Det fælles biblioteksformat, som nu er delt mellem to programmer, har en lang række fordele:

 • Det er ikke nødvendigt at importere, eksportere eller behandle fotos igen, når du skifter fra et program til et andet.
 • Hvis du bruger Ansigter eller Steder eller har oprettet albummer, smarte albummer eller delte fotos på Facebook eller Flickr, fungerer de automatisk på begge programmer.
 • Lysbilledshow oprettet i det ene program kan afspilles i det andet program.
 • Når du redigerer billeder med et vilkårligt værktøj i Aperture, vises ændringerne, når du åbner det samme bibliotek i iPhoto og omvendt, fordi iPhoto og Aperture nu deles om et fælles billedsystem.
 • Hvis du ikke kender de værktøjer, der findes i Aperture, kan du beholde dit fotobibliotek i iPhoto og nøjes med at åbne Aperture, hvis du f.eks. vil prøve at retouchere og foretage udvalgte rettelser med pensler. Alle redigeringer er foreløbige, så du kan fjerne dem når som helst.
 • Hvis du har samlet mere end et iPhoto-bibliotek med tiden, kan du nu åbne dine iPhoto-biblioteker i Aperture og samle dem i et hovedbibliotek. Du kan herefter åbne det samlede bibliotek i iPhoto. Få mere at vide om, hvordan du samler iPhoto-biblioteker med Aperture.

Sådan åbnes et Aperture-bibliotek i iPhoto

Aperture-biblioteker, der er oprettet i eller opgraderet til Aperture 3.3, kan åbnes i iPhoto. Det er nødvendigt at opgradere ældre Aperture-biblioteker ved at åbne dem i Aperture 3.3, inden de kan åbnes i iPhoto. Et bibliotek kan ikke være åben samtidigt i iPhoto og Aperture.

Sådan åbnes et Aperture-bibliotek i iPhoto:

 1. Vælg Arkiv > Skift til bibliotek på hovedmenuen i iPhoto.
 2. Vælg det Aperture-bibliotek, du vil åbne.
 3. Klik på knappen Vælg i biblioteksvælgeren.

Sådan åbnes et iPhoto-bibliotek i Aperture

iPhoto-biblioteker, der er oprettet med eller åbnet mindst en gang i iPhoto 9.3 eller en nyere version, kan åbnes i Aperture 3.3 eller en nyere version.

Sådan åbnes et iPhoto-bibliotek i Aperture:

 1. Vælg Arkiv > Skift til bibliotek > Andet/Ny på hovedmenuen i Aperture.
 2. Brug biblioteksvælgeren til at gå til og markere det iPhoto-bibliotek, som skal åbnes.
 3. Klik på Vælg i biblioteksvælgeren.

Noter om brug af fælles biblioteker i iPhoto og Aperture

Begivenheder, Projekter og Album

Begivenheder i iPhoto kaldes Projekter i Aperture:

    

Omvendt kaldes Projekter i Aperture Begivenheder i iPhoto:

    

Smarte albummer fra begge programmer vises og fungerer, men hvert smart albums indstillinger skal redigeres med det program, som blev brugt til at oprette albummet.

Ansigter

iPhoto registrerer altid ansigter uanset indstillingen for Aperture-biblioteket. I Aperture er det muligt at deaktivere Ansigter for hvert enkelt bibliotek. Aperture beholder indstillingerne, næste gang biblioteket åbnes i programmet.

Udskrivning af projekter

Bøger, kalendere og kort, der er oprettet i iPhoto, vises på kildelisten i Aperture, men det er ikke muligt at redigere dem. Bøger, websider og webdagbøger, der er oprettet i Aperture, vises ikke i iPhoto.

Lysbilledshow

Du kan afspille lysbilledshow i iPhoto, som du har oprettet i Aperture, men du kan ikke redigere dem i iPhoto.

Du kan redigere lysbilledshow i Aperture, som du har oprettet i iPhoto, men når de er redigeret i Aperture, kan du ikke redigere dem igen i iPhoto. Lysbilledshow afspilles dog korrekt i begge programmer, uanset hvilket program der bruges til at redigere dem.

Fotostream

Hvis du aktiverer Fotostream for et bibliotek i iPhoto og herefter åbner det i Aperture, er biblioteket stadig forbundet med Fotostream. Der kan kun oprettes forbindelse til et bibliotek ad gangen fra Fotostream, så hvis du efterfølgende åbner et andet bibliotek og aktiverer Fotostream, er der ikke længere forbindelse til det forrige bibliotek.

Sådan gennemses billeder

Søgninger med Aperture Browser-filteret vises ikke i iPhoto. Alle billeder vises i iPhoto.

Fotos, der er skjult med kommandoen Skjul foto i iPhoto, kan ikke åbnes i Aperture. Hvis du åbner biblioteket i iPhoto, vælger visning af fotos og herefter åbner biblioteket igen i Aperture, kan de tidligere skjulte billeder ses.

Fotos, der afvises i Aperture, kan ikke ses i iPhoto. Hvis fotoets vurdering efterfølgende hæves i Aperture, vil det kunne åbnes i iPhoto.

PDF-arkiver i Aperture-biblioteker vises ikke og er ikke tilgængelige i iPhoto.

Lydarkiver og lydbilag i Aperture-biblioteket vises ikke og er ikke tilgængelige i iPhoto.

Stakke

Kun det viste billede fra en Aperture-stak vises i iPhoto. Hvis du f.eks. har oprettet flere stakkede versioner af et foto i Aperture, hver med forskellige tilpasninger, vises kun det billede, der er valgt som stakkens viste billede, når du åbner biblioteket i iPhoto. Når du åbner Aperture, er hele stakken tilgængelig igen.

Eksempler

iPhoto opretter altid eksempler i fuld størrelse. Aperture indeholder forskellige muligheder for at vælge størrelsen af eksempler, eller om eksempler overhovedet skal kunne bruges. Når du åbner et Aperture-bibliotek i iPhoto, ændres eksisterende eksempler ikke, medmindre du redigerer et billede i iPhoto. iPhoto opretter derefter et eksempel af dette billede i fuld størrelse.

iLife-mediebrowser

Hvis du bruger iLife-mediebrowseren til at åbne biblioteket fra andre programmer som Keynote eller iMovie, vises symbolet fra det program, som oprindeligt blev brugt til at oprette det.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: