Sådan kontrolleres ægtheden af Apple-softwareopdateringer, der downloades manuelt

Du kan bekræfte den digitale signatur af software, der er downloadet fra Apple, for at bekræfte, at softwaren er autentisk og komplet.

Apple signerer alle softwareopdateringer digitalt for at sikre deres ægthed og tilbyder dem udelukkende via Softwareopdatering, App Store eller Apples download-websted. Derfor er det vigtigt kun at bruge de to kanaler til at hente Apple-software og til at kontrollere, om den nyeste software er installeret.

Når du bruger Softwareopdatering til at downloade og installere software, bekræftes Apples digitale signatur automatisk før installationen.

Hvis du har et pakkeinstallationsprogram (.pkg), kan du bekræfte, at det er autentisk og komplet ved at bekræfte dets digitale signatur før installationen.

  1. Åbn filen .pkg.
  2. Klik på låsen  eller certifikatsymbolet  i øverste højre hjørne af installeringsvinduet for at få vist oplysninger om certifikatet. Hvis ingen af symbolerne er vist, er pakken ikke signeret og må derfor ikke installeres.
  3. Vælg "Apple softwareopdateringscertifikatmyndighed" som vist på billedet. Pakken må ikke installeres, hvis der vises en anden certifikatmyndighed, eller hvis certifikatet vises uden det grønne flueben, der angiver, at certifikatet er gyldigt.
    Installationsvindue, der viser den valgte Apple Software Update Certificate Authority
  4. Klik på pilen ud for ordet "Detaljer" for at få vist oplysninger om certifikatet.
  5. Rul til bunden af afsnittet Detaljer for at se SHA-256-fingeraftrykket.
    Installationsvinduet, der viser de fingeraftryk, der er angivet i afsnittet Detaljer
  6. Sørg for, at SHA-256-fingeraftrykket i installationsprogrammet matcher følgende fingeraftryk. Hvis de matcher, er signaturen bekræftet – klik på OK, og giv installeringsprogrammet lov til at fortsætte.
SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Installeringsprogrammet bekræfter automatisk arkiverne i pakken. Hvis der er et problem med et arkiv, stopper installeringen uden at foretage ændringer af computeren, og der vises en besked om, at installeringsprogrammet registrerede en fejl.

Udgivelsesdato: