Sådan kontrolleres ægtheden af Apple-softwareopdateringer, der downloades manuelt

Hvis du downloader en Mac-opdateringspakke manuelt, kan du selv kontrollere signaturen for at sikre, at pakken er ægte og komplet.

Ægtheden af softwareopdateringerne sikres ved, at Apple signerer alle opdateringer digitalt og kun udgiver dem via App Store eller via siden Overførsler under Apple-support. Derfor er det vigtigt kun at bruge de to kanaler til at hente softwareopdateringer og til at kontrollere, om den nyeste softwareversion er installeret.

Nogle softwareopdateringer kontrolleres automatisk

Når du downloader og installerer en opdatering fra Apple, kontrolleres Apples digitale signatur automatisk inden installering.


Manuelt downloadede softwareopdateringer kan kontrolleres manuelt

Hvis du har downloadet en Apple-softwareopdatering manuelt, kan du få bekræftet, om opdateringen er ægte og komplet ved at kontrollere den digitale signatur før installering.

  1. Dobbeltklik på softwareopdateringsarkivet (.pkg) for at åbne installeringsprogrammet.
  2. Klik på låsen  eller certifikatsymbolet  i øverste højre hjørne af installeringsvinduet for at få vist oplysninger om certifikatet. Hvis ingen af symbolerne er vist, er pakken ikke signeret og må derfor ikke installeres.
  3. Vælg "Apple Software Update Certificate Authority" som vist på billedet nedenfor. Pakken må ikke installeres, hvis der vises en anden certifikatmyndighed, eller hvis certifikatet vises uden det grønne flueben, der angiver, at certifikatet er gyldigt.

  4. Klik på trekanten ud for ordet "Detaljer" for at få vist oplysninger om certifikatet.
  5. Rul til bunden af afsnittet Detaljer for at se SHA-256-fingeraftrykket.

  6. Kontroller, om SHA-256-fingeraftrykket i installeringsprogrammet matcher et af følgende fingeraftryk fra Apples aktuelle eller tidligere certifikat. Hvis de matcher, er signaturen bekræftet – klik på OK, og giv installeringsprogrammet lov til at fortsætte.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Installeringsprogrammet bekræfter automatisk arkiverne i pakken. Hvis der er et problem med et arkiv, stopper installeringen uden at foretage ændringer af computeren, og der vises en besked om, at installeringsprogrammet registrerede en fejl.


Udgivelsesdato: