Sådan kontrolleres ægtheden af Apple-softwareopdateringer, der downloades manuelt

Hvis du downloader en Mac-opdateringspakke manuelt, kan du selv kontrollere signaturen for at sikre, at pakken er ægte og komplet.

Ægtheden af softwareopdateringerne sikres ved, at Apple signerer alle opdateringer digitalt og kun udgiver dem via Mac App Store eller via siden Overførsler under Apple-support. Derfor er det vigtigt kun at bruge de to kanaler til at hente softwareopdateringer og til at kontrollere, om den nyeste softwareversion er installeret.

Nogle softwareopdateringer kontrolleres automatisk

Hvis du bruger Mac App Store (eller Softwareopdatering i ældre versioner af OS X) til at downloade og installere en Apple-softwareopdatering, kontrolleres Apples digitale signatur automatisk inden installering.

Manuelt downloadede softwareopdateringer kan kontrolleres manuelt

Hvis du har downloadet en Apple-softwareopdatering manuelt, kan du få bekræftet, om opdateringen er ægte og komplet ved at kontrollere den digitale signatur før installering.

  1. Dobbeltklik på softwareopdateringsarkivet (.pkg) for at åbne installeringsprogrammet.
  2. Klik på låsen  eller certifikatsymbolet   i øverste højre hjørne af installeringsvinduet for at få vist oplysninger om certifikatet. Hvis ingen af symbolerne er vist, er pakken ikke signeret og må derfor ikke installeres.
  3. Vælg "Apple Software Update Certificate Authority" som vist på billedet nedenfor. Pakken må ikke installeres, hvis der vises en anden certifikatmyndighed, eller hvis certifikatet vises uden det grønne flueben, der angiver, at certifikatet er gyldigt.
  4. Klik på trekanten ud for ordet "Detaljer" for at få vist oplysninger om certifikatet.
  5. Rul til bunden af afsnittet Detaljer for at se SHA1-fingeraftrykket. 

  6. Kontroller, om SHA1-fingeraftrykket i installeringsprogrammet matcher et af følgende fingeraftryk fra Apples aktuelle eller tidligere certifikat. Hvis de matcher, er signaturen bekræftet – klik på OK, og giv installeringsprogrammet lov til at fortsætte. 

    SHA1 FA 02 79 0F CE 9D 93 00 89 C8 C2 51 0B BC 50 B4 85 8E 6F BF
    SHA1 9C 86 47 71 48 B3 D7 04 24 7A 3C 3F 56 EA 2D E5 94 4B 01 C2

Installeringsprogrammet bekræfter automatisk arkiverne i pakken. Hvis der er et problem med et arkiv, stopper installeringen uden at foretage ændringer af computeren, og der vises en besked om, at installeringsprogrammet registrerede en fejl.

Udgivelsesdato: