iOS 5: Om Lokalitetstjenester

Læs om de forskellige lokalitetstjenester, som en iOS 5-enhed (iPhone, iPad og iPod touch) kan bruge til at beregne din position. 

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du sporer din position i Kort og andre apps, ved hjælp af Lokalitetstjenester i brugerhåndbogen til dit produkt.

Lokalitetstjenester gør det muligt at beregne din anslåede position ved hjælp af oplysninger fra mobil-, Wi-Fi-1 og GPS-netværk (Global Positioning System)2 i forskellige programmer, f.eks. Kort, Kamera og Safari samt programmer fra andre producenter end Apple.

En app kan f.eks. bruge dine lokalitetsdata eller søgeforespørgsler om lokaliteter til at hjælpe dig med at finde caféer eller teatre i nærheden, eller din enhed kan automatisk indstille tidszonen baseret på din aktuelle lokalitet. Du skal slå Lokalitetstjenester til på din enhed og give din tilladelse til den enkelte app eller det enkelte websted, inden dine lokalitetsdata kan bruges der.

Bemærk: Som en sikkerhedsforanstaltning kan din iPhones lokalitetsoplysninger bruges til nødopkald for at sikre, at hjælpen når frem, uanset om du har slået Lokalitetstjenester til eller ej.

Positionsbestemmelse og nøjagtighed

Lokalitetstjenester bestemmer din position på baggrund af oplysninger fra mobil-, Wi-Fi- og GPS-netværk, afhængigt af enheden og de tilgængelige tjenester. Hvis du ikke er inden for GPS-satellitternes dækningsområde, kan enheden beregne din position ved hjælp af brugerbaseret Wi-Fi3 og mobilmaster.

Apps, som viser din lokalitet på skærmen, herunder Kort, angiver din aktuelle (anslåede) lokalitet med en blå markør. Hvis det ikke er muligt at bestemme din lokalitet nøjagtigt, vises der også en blå cirkel rundt om markøren. Størrelsen på cirklen angiver nøjagtigheden af positionsberegningen. Jo mindre cirkel, desto større nøjagtighed.

Blå cirkel på kort

Bemærk: Når Lokalitetstjenester er slået til, vises der et lilla eller hvidt pilsymbol på statuslinjen.

Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede apps er afhængige af datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, retninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på enheden med omgivelserne, og hold øje med eventuelle skilte, hvis der opstår tvivl.

Læs mere

Aktivering og deaktivering af Lokalitetstjenester

Du kan slå Lokalitetstjenester til og fra under Indstillinger > Lokalitetstjenester. Du kan slå Lokalitetstjenester til i Indstillingsassistent eller senere via indstillingen Lokalitetstjenester. Du kan slå Lokalitetstjenester fra, hvis du ikke ønsker at bruge funktionen eller vil øge batteriets levetid. Du kan også kontrollere, hvilke apps og systemtjenester der har adgang til data fra Lokalitetstjenester.

Lokalitetstjenester Systemtjenester
Indstillinger > Lokalitetstjenester Indstillinger > Lokalitetstjenester > Systemtjenester

Nulstilling af lokalitetsadvarsler

Lokalitetsadvarsler er anmodninger om at bruge Lokalitetstjenester til bestemte programmer som Kamera, Kompas og Kort samt til lokalitetsafhængige programmer fra andre producenter. Første gang en app har behov for at få adgang til data fra Lokalitetstjenester, vises der en lokalitetsadvarsel. Når du trykker på OK, giver du tilladelse til, at appen bruger Lokalitetstjenester efter behov. Hvis du trykker på Tillad ikke, forhindres appen i at få adgang til data fra Lokalitetstjenester fremover.

Lokalitetsadvarsel

Du kan vælge at slå Lokalitetstjenester fra når som helst. Det gør du ved at klikke på Indstillinger > Lokalitetstjenester og enten slå alle Lokalitetstjenester fra med mærket Lokalitetstjenester eller bruge de individuelle mærker for hvert lokalitetsbaseret program eller emne på din enhed. Hvis du vil slå Lokalitetstjenester fra for alle websteder, skal du slå Lokalitetstjenester fra i programmet Safari. Du kan også slå lokalitetsbaserede systemtjenester på din enhed fra ved at trykke på Systemtjenester og slå Lokalitetstjenester fra for hvert lokalitetsbaseret program eller emne på din enhed.

Hvis du slår Lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå funktionen til igen, næste gang en app forsøger at bruge funktionen.

Forbedring af GPS-nøjagtighed2

GPS-nøjagtigheden skifter afhængigt af antallet af synlige GPS-satellitter. Det kan tage flere minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen. Tip til at forbedre GPS-nøjagtigheden:

  • Sørg for, at dato, tid og tidszone er indstillet korrekt på enheden under Indstillinger > Generelt > Dato & tid. Brug eventuelt "Indstil automatisk".
    Vigtigt! Forkerte indstillinger på din computer kan blive synkroniseret til enheden. Kontroller dato, tid og tidszone på alle computere, der synkroniserer med din enhed.
  • Sørg for, at Wi-Fi er slået til, og at der er forbindelse til et mobilnetværk eller et Wi-Fi-netværk. Det er med til at sikre, at Assisteret GPS (A-GPS) på enheden kan foretage en hurtigere søgning efter synlige GPS-satellitter samt vise tidlige lokalitetsoplysninger ved hjælp af data fra Wi-Fi- eller mobilnetværk. Bemærk: Mikroceller (der også kaldes femtoceller) understøttes ikke af Lokalitetstjenester.
  • Sørg for, at du har frit udsyn til himlen i flere retninger. Vær opmærksom på, at vægge, biltage, høje bygninger, bjerge og andre hindringer kan blokere signalet fra GPS-satellitterne. Hvis signalet blokeres, bestemmes positionen automatisk på enheden ved hjælp af data fra Wi-Fi- eller mobilnetværk, indtil der igen opfanges signaler fra GPS-satellitterne.

Brugerbaserede lokalitetstjenester via Wi-Fi- og mobilnetværk

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sender din enhed regelmæssigt anonyme og krypterede geo-mærkede placeringer af Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster i nærheden til Apple for at forbedre den brugerbaserede database over placeringer af Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster. Og hvis du er i fysisk bevægelse (f.eks. i bil), og Lokalitetstjenester er slået til, sender en GPS-kompatibel enhed også regelmæssigt anonyme og krypterede GPS-placeringer og oplysninger om kørehastighed til Apple for at opbygge en trafikdatabase. Brugerbaserede lokalitetsdata indsamles af Apple uden at identificere dig personligt.

Anonymitet

Hvis du tillader programmer fra andre producenter eller websider at bruge din aktuelle lokalitet, underlægges du deres politik vedrørende betingelser for brug og anonymitet. Du bør gennemgå deres betingelser for brug, anonymitetspolitik og praksis angående apps og websteder for at forstå, hvordan de bruger din lokalitet og andre oplysninger. Oplysninger, der indsamles af Apple, behandles i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik.

Bemærkninger:

  1. iOS-enheder uden mobilnetværksforbindelse bruger kun Wi-Fi til Lokalitetstjenester (hvis der er adgang til et Wi-Fi-netværk).
  2. GPS er tilgængelig på iPhone og iPad Wi-Fi + 3G-modeller.
  3. Begrebet WLAN (Wireless LAN) bruges muligvis i stedet for Wi-Fi på iOS-enheder, der sælges i Kina, fastlandet. Ikke alle iPhone-modeller i Kina, fastlandet understøtter WLAN.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: