Fejlfinding af Wi-Fi-forbindelser

Læs mere om, hvordan du fejlfinder problemer med Wi-Fi-forbindelsen på din Mac.

OS X Mountain Lion og nyere

Hvis du bruger OS X Mountain Lion eller nyere, kan du bruge Trådløs diagnostik til nemt at identificere og løse Wi-Fi-problemer.

OS X Lion og tidligere

Skærmbillederne og menupunkterne i denne artikel er fra OS X Lion v10.7. Koncepterne er de samme i Mac OS X v10.6 Snow Leopard med den undtagelse, at der står AirPort i stedet for Wi-Fi, f.eks. i ruden Netværk under Systemindstillinger.

Klargøring

Find først ud af, hvad problemet er. Når du ved, hvad der er i vejen, kan du bedre finde de rigtige trin til fejlfinding.

 1. Opstår symptomet med mere end én Wi-Fi-enhed?
  • Wi-Fi-problemer kan skyldes det pågældende netværk eller den Wi-Fi-computer, der opretter forbindelse til netværket. Normalt er det sådan, at Wi-Fi-routeren kører fint, hvis andre computere og enheder (f.eks. Apple TV eller iPhone) kan gå på internettet uden problemer.
  • Fortsæt med denne artikel, hvis du kun har én Wi-Fi-enhed.
 2. Sørg for, at softwaren er opdateret.
  • Installer alle softwareopdateringer til din Mac.
  • Hvis du bruger en Wi-Fi-router fra en anden producent, skal du kontakte producenten for at finde ud af, om den nyeste firmware er installeret. Hvis der findes en opdatering, skal du følge producentens vejledning for at opdatere firmwaren.
  • Læs artiklen om at opdatere softwaren for at finde ud af, om firmwaren på din Wi-Fi-base fra Apple er opdateret.
 3. Kontroller forbindelserne.
  • Nogle netværksproblemer kan skyldes løse eller afbrudte kabler. Kontroller, at alle Ethernet- og strømkabler er tilsluttet korrekt mellem modemmet og Wi-Fi-routeren. Det kan løse problemet uden yderligere fejlfinding at kontrollere, om enheder som router og modem er tændt – du kan også prøve at afbryde og tilslutte Ethernet-kablerne og/eller udskifte beskadigede Ethernet-kabler.
 4. Kontroller, om du bruger de anbefalede indstillinger på enheden.
 5. Genstart netværksenhederne.
  • Hvis du slukker modemmet og routeren i nogle sekunder og tænder dem igen, kan det løse netværksproblemer uden yderligere fejlfinding. Hvis din telefontjeneste leveres af din internetudbyder, kan tjenesten blive afbrudt, hvis du slukker og tænder modemmet. Du skal muligvis kontakte din internetudbyder for at få telefontjenesten til at fungere igen, hvis modemmet nulstilles eller slukkes. Sørg for at have alternative metoder til at kontakte internetudbyderen (f.eks. en mobiltelefon) for at undgå unødvendige forsinkelser, hvis internet- eller telefonforbindelsen skal genetableres.

Fejlfinding

Klik på det løsningslink, der vises under Wi-Fi-symptomet.

Symptom: Min Mac kan ikke oprette forbindelse til internettet

 • Websider åbnes ikke i Safari eller en anden webbrowser. Siderne kan være tomme, eller der vises muligvis en advarsel som denne: "Der er ikke forbindelse til internettet".
 • Internetprogrammer som Mail, iChat og App Store kan ikke oprette forbindelse til serverne.

Bemærk! Routere kan være konfigureret til at tillade nogle tjenester at bruge internettet (f.eks. Mail), mens andre tjenester ikke kan bruge internettet (f.eks. webbrowsere). Hvis du er i tvivl om, hvordan netværket er konfigureret, skal du kontakte netværksadministratoren. Hvis netværket ikke er konfigureret til at blokere tjenester, og det kun er nogle af internetprogrammerne, der virker, skyldes problemet sandsynligvis ikke Wi-Fi-netværket.

Løsning

Brug disse trin, hvis computeren ikke kan komme på internettet.

 1. Sørg for, at Wi-Fi er slået til.

  I Mac OS X kan Wi-Fi-kortet (AirPort-kortet) slås helt fra, hvis du ikke vil bruge det. Nogle gange kan Wi-Fi-kortet være slået fra ved en fejl. Hvis Wi-Fi er slået til, og der er forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vises Wi-Fi-menuen med fed skrift. Wi-Fi-menuen findes i øverste højre hjørne af skærmen.

  AirPort-menulinje

  Din computer har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis din menu ser ud som ovenfor. Gå til trin 2 nedenfor.

  Vælg Slå Wi-Fi til i menuen, hvis Wi-Fi er slået fra.

  Bemærk! Hvis Wi-Fi-symbolet i menuen vises med et udråbstegn, skal du se denne artikel.

  Hvis symbolet ikke vises på menulinjen, skal du gå til Apple-menuen og vælge Systemindstillinger. Klik på symbolet Netværk, og vælg Wi-Fi. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af "Vis Wi-Fi-status på menulinje".

  Hvis Wi-Fi ikke vises i Systemindstillinger, skal du kontrollere, om Wi-Fi-kortet genkendes af din Mac. Start fra det installeringsmedie, der fulgte med computeren, eller fra gendannelsesharddisken, hvis du kører OS X Lion. Det skulle nu være muligt for computeren at få adgang til de tilgængelige netværk.

 2. Hvis du stadig ikke kan komme på internettet, skal du sørge for, at computeren har oprettet forbindelse til det korrekte Wi-Fi-netværk.

  Dit Wi-Fi-netværk bliver vist i Wi-Fi-menuen. Det Wi-Fi-netværk, som din Mac er tilknyttet, vises med et flueben, som vist nedenfor:

  Vælg dit netværk, hvis det ikke allerede er valgt. Hvis dit Wi-Fi-netværk er sikret med en adgangskode, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden som vist nedenfor.

  AirPort-godkendelse

  Bemærk! Hvis du ikke kender netværksadgangskoden, skal du kontakte Wi-Fi-netværksadministratoren. Hvis du er netværkets administrator/ejer, skal du muligvis konfigurere din router for at angive adgangskoden til netværket.

  Dit Wi-Fi-netværk vises muligvis ikke på listen. Hvis netværket er lukket, sendes netværksnavnet ikke. Hvis du vil oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket, skal du vælge Opret forbindelse til andet netværk i Wi-Fi-menuen. Du bliver bedt om at angive netværksnavn og sikkerhedsindstilling.

  Godkendelse ved lukket AirPort-netværk

  Indtast navnet på netværket, og vælg den Sikkerhed, netværket bruger.

  Hvis dit netværk stadig ikke vises på listen med Wi-Fi-netværk, bruger det muligvis en Wi-Fi-standard, der ikke er kompatibel. De fleste Mac-computere understøtter alle almindelige Wi-Fi-standarder. Du skal bruge Netværktøj til at undersøge, hvilke standarder din Mac understøtter. Sæt netværksgrænsefladen til Wi-Fi, og kontroller de oplysninger, der ses efter "Model:".

 3. Hvis computeren har oprettet forbindelse til det rigtige Wi-Fi-netværk, og du stadig ikke kan komme på internettet, skal du kontrollere TCP/IP-indstillingerne i ruden Netværk i Systemindstillinger.
  1. Gå til Apple-menuen, og vælg Systemindstillinger.
  2. Vælg Netværk i menuen Oversigt.
  3. Vælg Wi-Fi, og klik på knappen Avanceret i nederste venstre hjørne af skærmen.
  4. Vælg fanen TCP/IP øverst på skærmen.
  5. Vinduet ser normalt sådan ud (du har muligvis en anden IPv4-konfiguration, og du har helt sikkert en anden IPv4-adresse):

  6. Klik på "Forny DHCP Lease", hvis der ikke vises nogen IPv4-adresse, eller IP-adressen starter med "169.254.xxx.xxx".
  7. Kontakt netværksadministratoren for at få de korrekte TCP/IP-indstillinger til dit Wi-Fi-netværk. Computeren kan ikke komme på internettet uden de korrekte TCP/IP-indstillinger.
  8. Hvis dine TCP/IP-indstillinger ser ud til at være korrekte, og din computer stadig ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere fanen DNS. Se fanen nedenfor. DNS er en internettjeneste, der oversætter IP-adresser til URL'er og omvendt. En korrekt DNS-konfiguration gør det muligt for din computer at oprette forbindelse til www.apple.com/dk, uden at du skal indtaste Apple-servernes specifikke IP-adresse.

  9. Du kan kontakte din internetudbyder for at få DNS-adresserne eller bruge en DNS, der udbydes af en offentlig tjeneste. Hvis du vil tilføje en ny DNS-adresse, skal du klikke på knappen + og indtaste IP-adressen for den pågældende DNS.
 4. Prøv at oprette forbindelse til din router via Ethernet, hvis din Mac har Ethernet. Slut et Ethernet-kabel direkte til din Wi-Fi-router fra computeren.
 5. Kontroller Wi-Fi-routerens rækkevidde, og prøv at minimere risikoen for interferens. Hvis computeren står for langt fra Wi-Fi-routeren, eller der er for meget Wi-Fi-interferens i området, kan computeren ikke altid registrere Wi-Fi-netværket korrekt. Den letteste måde at undersøge Wi-Fi-netværkets rækkevidde på er ved at placere computeren og Wi-Fi-routeren tættere på hinanden og sørge for, at der ikke er forhindringer mellem routeren og computeren (f.eks. vægge, skabe osv.).

  Du kan finde flere oplysninger om interferens i artiklen Mulige kilder til Wi-Fi- og Bluetooth-interferens.

 6. Prøv at oprette forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk.

  Hvis computeren ikke viser symptomer, når den er sluttet til et andet Wi-Fi-netværk, kan problemet skyldes din netværksrouter eller internetudbyder. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte routerproducenten eller din internetudbyder.

Symptom: Wi-Fi-netværket kører langsomt

 • Streaming af film stoppes eller afbrydes midlertidigt.
 • Overførsler fra iTunes og andre steder tager usædvanligt lang tid.
 • Websiderne indlæses langsomt.
Løsning

Hvis internetadgangen er langsom på din computer, skal du kontrollere, at dit netværk understøtter de korrekte Wi-Fi-standarder. 802.11ac giver den hurtigste Wi-Fi-hastighed. Andre standarder er hurtige, men du bør kontrollere, at din computer bruger den hurtigste protokol, der er tilgængelig.

 1. Klik på Wi-Fi-menuen, mens Alternativtasten holdes nede.

  AirPort-Alternativtasten

  Linjen PHY-funktion viser den protokol, som din computer bruger til at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket. Hvis den forventede 802.11-protokol vises, skal du kontrollere Wi-Fi-routerens indstillinger. Kontakt routerproducenten for at få oplysninger om konfigureringen.

 2. Deaktiver andre aktive netværkstjenester. Aktive netværkstjenester forbruger en del af den tilgængelige båndbredde. Det kan f.eks. være arkivservere, videostreaming, onlinespil osv. Når disse er i brug, kan de gøre andre tjenester langsomme. Prøv at slå de netværksapplikationer fra, som du ikke bruger for at gøre andre applikationer hurtigere. Vær opmærksom på, at andre computere eller enheder, der er tilsluttet dit netværk, også kan være årsag til den lave hastighed. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en computer, der er tilknyttet dit Wi-Fi-netværk, er årsag til den lave hastighed, skal du prøve at slukke den eller afbryde den fra netværket.

 3. Brug WPA2-godkendelse, hvis det er muligt. WPA2-godkendelse overholder de højeste standarder for Wi-Fi-overholdelse og skal bruges til at opnå den højeste hastighed på moderne Wi-Fi-netværk. Andre godkendelsesmetoder kan reducere Wi-Fi-netværkets hastighed. Hvis du vil ændre den godkendelsesmetode, der tilbydes af din Wi-Fi-router, skal du kontakte producenten.

 4. Kontroller Wi-Fi-routerens rækkevidde, og prøv at minimere risikoen for interferens. Hvis computeren står for langt fra Wi-Fi-routeren, eller der er for meget Wi-Fi-interferens i området, kan computeren ikke altid registrere Wi-Fi-netværket ordentligt. Den letteste måde at undersøge Wi-Fi-netværkets rækkevidde på er ved at placere computeren og Wi-Fi-routeren tættere på hinanden og sørge for, at der ikke er forhindringer (f.eks. vægge, skabe osv.) mellem routeren og computeren.

  Du kan finde flere oplysninger om interferens og løsninger i Mulige kilder til Wi-Fi- og Bluetooth-interferens.

 5. Prøv at oprette forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk. Hvis computeren fungerer fint, når den er tilsluttet et andet Wi-Fi-netværk, så kan problemet skyldes din netværksrouter eller internetudbyder. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte routerproducenten eller din internetudbyder.

Symptom: Forbindelsen til netværket mistes pludseligt
 • Forbindelsen mellem din Mac og Wi-Fi-netværket er ustabil.
 • Forbindelsen til internettet afbrydes under brug.
Løsning

Brug disse trin, hvis din computer pludselig mister forbindelsen til Wi-Fi-netværket.

 1. Kontroller Wi-Fi-routerens rækkevidde, og prøv at minimere risikoen for interferens.

  Hvis computeren står for langt fra Wi-Fi-routeren, eller der er for meget Wi-Fi-interferens i området, kan computeren ikke altid registrere Wi-Fi-netværket ordentligt. Den letteste måde at undersøge Wi-Fi-netværkets rækkevidde på er ved at placere computeren og Wi-Fi-routeren tættere på hinanden og sørge for, at der ikke er forhindringer (f.eks. vægge, skabe osv.) mellem routeren og computeren.

  Du kan finde flere oplysninger om interferens og løsninger i Mulige kilder til Wi-Fi- og Bluetooth-interferens.
 2. Prøv at oprette forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk. Hvis computeren fungerer fint, når den er tilsluttet et andet Wi-Fi-netværk, så kan problemet skyldes din netværksrouter eller internetudbyder. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte routerproducenten eller din internetudbyder.

Symptom: Efter genstart eller afbrydelse af vågeblus kan computeren ikke oprette forbindelse til internettet
 • Efter genstart eller afbrydelse af vågeblus, viser computeren ikke, at der er forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
 • Når computeren er startet eller vågeblus er afbrudt, ser det ud til, at computeren er tilsluttet et netværk, men der er ikke forbindelse til internettet.
Løsning

Brug nedenstående fremgangsmåde, hvis computeren ikke automatisk opretter forbindelse til det ønskede Wi-Fi-netværk.

 1. Kontroller TCP/IP-indstillingerne i ruden Netværk i systemindstillingerne. Klik på knappen "Forny DHCP Lease".
  1. Gå til Apple-menuen, og vælg Systemindstillinger.
  2. Vælg Netværk i menuen Oversigt.
  3. Vælg Wi-Fi, og klik på knappen Avanceret i nederste venstre hjørne af skærmen.
  4. Klik på fanen TCP/IP øverst på skærmen.
  5. Klik på knappen "Forny DHCP Lease".

 2. Vælg fanen Wi-Fi, så du kan se listen med foretrukne netværk.
  1. Vælg et netværk ad gangen, og klik på minustegnet (-) for at fjerne netværkene fra listen Foretrukne netværk.
  2. Klik på OK, og luk netværksindstillingerne.

 3. Slet de gemte netværksadgangskoder ved hjælp af hjælpeprogrammet Hovednøglering.
  1. Åbn Hovednøglering i /Programmer/Hjælpeprogrammer. Dit vindue ser sådan ud:

  2. Slet dine AirPort-netværksadgangskoder fra log ind-nøgleringen: Vælg "log ind"-nøgleringen i indholdsoversigten Nøgleringe. Klik på kolonnen "Type" for at sortere listen med nøgleringe efter deres type. Fjern alle poster af typen: "Adgangskode til AirPort-netværk".
  3. Slet dine adgangskoder til AirPort-netværk fra System-nøgleringen: Vælg "System"-nøgleringen i indholdsoversigten Nøgleringe. Klik på kolonnen "Type" for at sortere listen med nøgleringe efter deres type. Fjern alle poster af typen: "Adgangskode til AirPort-netværk".

   Bemærk! Ovenstående trin fjerner adgangskoderne til dit Wi-Fi-netværk. Hvis du ikke kender dem, eller hvis dit netværk ikke bruger adgangskoder til at begrænse adgangen, skal du kontakte din netværksadministrator.

 4. Genstart computeren.
 5. Opret forbindelse til Wi-Fi-netværket. Adgangskoden til netværket skal indtastes igen, hvis netværket er indstillet til at bruge adgangskode.

​Læs mere

Følgende artikler kan også være en hjælp ved Wi-Fi-problemer:

Hvis symptomet ikke er med på listen, eller hvis ovenstående trin ikke løser problemet, anbefales det at søge på webstedet med Apple-support efter det symptom, du er stødt på, eller kontakte AppleCare for at få hjælp.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: