Viderestil opkald, Opkald venter og andre opkaldsfunktioner på iPhone

Din iPhone understøtter funktioner som Opkald venter, Viderestil opkald og Telefonmøde. Dog kan bestemte funktioner på en iPhone være anderledes på GSM- og CDMA-netværk.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Funktionerne kan slås til på forskellige måder, afhængigt af din mobiloperatørs netværksteknologi (GSM eller CDMA):

Funktion iPhone (GSM-netværk) iPhone (CDMA-netværk) Bemærkninger
Viderestil opkald Slå funktionen til eller fra under
Indstillinger > Telefon.
Kontakt din mobiloperatør for at få mere at vide om Viderestil opkald. Viderestil opkald er slået til, hvis symbolet  vises på statuslinjen.
Opkald venter Slå funktionen til eller fra under
Indstillinger > Telefon.
Kontakt din mobiloperatør for at få mere at vide om Opkald venter.  
Vis mit nummer Slå funktionen til eller fra under
Indstillinger > Telefon.
Kontakt din operatør for at få mere at vide om Vis mit nummer.  
Telefonmøde Giver mulighed for op til fem opkald på samme tid. Giver mulighed for op til to opkald på samme tid. I nogle situationer er det ikke muligt at tilføje, skifte og kombinere opkald på CDMA-netværk. VoLTE kan blokere visse funktioner i Telefonmøde. Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen til din iPhone.
Indsæt en blød pause Tryk på *, og hold den nede, mens nummeret indtastes. Hvis du redigerer en kontakts nummer, skal du trykke på +*# og derefter "pause". "," indsættes i et telefonnummer, og der går nogle sekunder, før de resterende tal indtastes.
Indtast en hård pause Tryk på #, og hold den nede, mens nummeret indtastes. Hvis du redigerer en kontakts nummer, skal du trykke på +*# og derefter "vent". ";" indsættes i et telefonnummer, og der går nogle sekunder, før de resterende tal indtastes.
Sæt et opkald på hold Tryk på, og hold Lydløs nede. - Du kan ikke sætte opkald på hold på CDMA-netværk.

 

Udgivelsesdato: