Sådan kontrolleres, repareres eller nulstilles AirPort Time Capsule-disken

Hvis du vil være sikker på, at den indbyggede disk i AirPort Time Capsule virker korrekt, kan du bruge AirPort-værktøj til at kontrollere den. Hvis du sælger eller forærer AirPort Time Capsule væk, kan du slette indholdet på den indbyggede disk og gendanne diskens fabriksindstillinger.

Brug AirPort-værktøj

Brug altid AirPort-værktøj i stedet for Diskværktøj eller andre programmer til at kontrollere eller slette AirPort Time Capsule-disken. Her kan du finde AirPort-værktøj:

iPhone, iPad eller iPod touch

Hent AirPort-værktøj til iOS i App Store. Hvis du allerede har installeret AirPort-værktøj, skal du gå til vinduet Opdateringer i App Store for at sikre, at du har den nyeste version.

Mac-computer

Du kan finde AirPort-værktøj i mappen Hjælpeprogrammer på Mac-computeren. Du kan kontrollere, om den nyeste version er installeret, ved at gå til vinduet Opdateringer i Mac App Store for at søge efter softwareopdateringer til Mac-computeren. Åbn derefter AirPort-værktøj i Finder eller Spotlight.

Kontrol af en AirPort Time Capsule-disk

AirPort Time Capsule udfører automatisk en kontrol af arkivsystemet på den interne disk under opstarten. Du kan kontrollere disken ved at bruge AirPort-værktøj til at genstarte AirPort Time Capsule. 

Mac

 1. Åbn AirPort-værktøj.
 2. Vælg din enhed. 
 3. Klik på Skriv adgangskode, hvis det er nødvendigt, og indtast koden til enheden.
 4. Vælg Base > Genstart.

iPhone, iPad og iPod touch

 1. Åbn AirPort-værktøj
 2. Vælg din enhed. 
 3. Tryk på Skriv adgangskode, hvis det er nødvendigt, og indtast koden til enheden.
 4. Tryk på Rediger > Avanceret > Genstart base.

Hvis AirPort Time Capsule finder et problem, som den kan løse, repareres arkivsystemet på disken. Hvis den finder et problem, som den ikke kan løse, blinker indikatoren på AirPort Time Capsule orange. Vælg AirPort Time Capsule-enheden i AirPort-værktøj for at få mere at vide. 

Sådan slettes indholdet på en AirPort Time Capsule-disk

Hvis du har behov for at slette indholdet på disken i AirPort Time Capsule, skal du bruge AirPort-værktøj. Inden du sletter indholdet på disken, kan du slutte en ekstern disk til USB-porten på AirPort Time Capsule for at oprette en kopi af sikkerhedskopien. Du kan også oprette flere sikkerhedskopier af Mac-computeren på en anden disk via Time Machine.

Med denne fremgangsmåde slettes alle data på disken i AirPort Time Capsule. Du skal ikke bruge fremgangsmåden, hvis du ikke er sikker på, om du stadig har brug for dataene på disken.

Mac

 1. Opret forbindelse til det Wi-Fi-netværk, som Time Capsule er tilsluttet, eller forbind Mac-computeren og AirPort Time Capsule med et Ethernet-kabel.
 2. Åbn AirPort-værktøj.
 3. Vælg AirPort Time Capsule-enheden i vinduet AirPort-værktøj.
 4. Klik på knappen Rediger, som vises.
 5. Klik på fanen Diske i vinduet Rediger.
 6. Vælg den AirPort Time Capsule-disk, som indholdet skal slettes på.
 7. Klik på knappen Slet disk.

iPhone, iPad og iPod touch

 1. Opret forbindelse til det Wi-Fi-netværk, som Time Capsule er tilsluttet.
 2. Åbn AirPort-værktøj.
 3. Vælg AirPort Time Capsule-enheden.
 4. Tryk på Rediger.
 5. Tryk på Avanceret.
 6. Tryk på Arkivdeling og diske.
 7. Kontroller, om den korrekte disk er valgt under Disknavn, og tryk på Slet disk.
 8. Vælg den mulighed, du vil bruge til at slette indholdet på disken.

Vigtigt, hvis du sælger eller forærer AirPort Time Capsule væk

Vælg muligheden Hurtig sletning for hurtigt at markere dataene på AirPort Time Capsule-disken som unødvendige. Hvis dataene på disken er følsomme, eller hvis du sælger eller forærer AirPort Time Capsule væk, skal du vælge en eller flere af de mere sikre muligheder for at slette indholdet på disken.

Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne på AirPort Time Capsule, skal du vælge Airport-værktøj > Gendan standardindstillinger og følge vejledningen på skærmen. Dermed fjernes alle adgangskoder til netværk og andre indstillinger på AirPort Time Capsule.

Udgivelsesdato: