Sådan opdateres iPhoto '11 til 9.0.1 inden opgradering af biblioteket

Her kan du få at vide, hvordan du opdaterer iPhoto '11 til 9.0.1 inden opgradering af biblioteket.

iPhoto '11 skal opgraderes, før et eksisterende iPhoto-bibliotek kan bruges. Processen starter, når du åbner dit bibliotek med iPhoto '11 første gang. I meget sjældne tilfælde kan du miste data, hvis du ikke følger nedenstående anbefalinger. Denne artikel indeholder en beskrivelse af forskellige situationer, som kan forekomme i løbet af biblioteksopgraderingsprocessen, samt vejledning med henblik på at undgå tab af data.

Inden opdatering

Biblioteksopgraderingsprocessen er generelt sikker og pålidelig, men det er altid en god ide at have en sikkerhedskopi af biblioteket i tilfælde af uforudsete problemer. Vær opmærksom på, at komplet opgradering af et meget stort bibliotek kan tage lang tid – over en time.

Før opdatering til iPhoto ’11 anbefales det alle kunder at hente og installere softwareopdateringen iPhoto 9.0.1:

  • Vælg SoftwareopdateringApple ()-menuen, og se efter iPhoto 9.0.1-opdateringen. Du kan også hente iPhoto 9.0.1-opdateringen manuelt her. Følg instruktionerne for at installere iPhoto 9.0.1, og åbn så iPhoto '11 igen for at afslutte opgraderingen.

iPhoto '11 lukker pludselig under opgradering af biblioteket

Hvis iPhoto pludselig lukker under opgraderingsprocessen, skal du først kontrollere, om iPhoto 9.0.1-softwareopdateringen er installeret, før du forsøger at opgradere biblioteket igen:

  • Vælg Om iPhoto i iPhoto-menuen for at se versionsnummeret.

Hvis du forsøger at opgradere biblioteket, efter at programmet pludselig blev lukket, og du ikke har installeret iPhoto 9.0.1-softwareopdateringen, anbefales det kraftigt, at du ikke tvinger programmet til at lukke under opgraderingsprocessen. Hvis programmet pludselig lukker, og du derefter åbner iPhoto igen, kan det se ud, som om programmet ikke svarer under opgraderingsprocessen. Det anbefales at vente, indtil opgraderingsstatuslinjen vises. Ved meget store biblioteker kan det se ud, som om iPhoto '11 ikke er aktiv i flere minutter, før statuslinjen vises. Gennemtving ikke lukning af programmet i denne periode.

Hvis du har tvunget iPhoto '11 til at lukke under opgradering af biblioteket, må du først forsøge at åbne iPhoto '11 eller opgradere biblioteket igen, når iPhoto 9.0.1-opdateringen er installeret.

Vigtigt! Forsøg på opdatering, efter at du har tvunget programmet til at lukke, kan medføre tab af data.

Før du igen forsøger at opgradere, skal du kontrollere, at softwareopdateringen iPhoto 9.0.1 er installeret.

Yderligere oplysninger

Hvis der fortsat er problemer med opgradering af iPhoto '11-biblioteket, skal du kontakte AppleCare for at få yderligere hjælp.

Udgivelsesdato: