Brug af en Eurobraille Esys 40-skærm med VoiceOver

Når du bruger en brailleskærm af typen Eurobraille Esys 40 med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende kommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Højre joystick venstre
Flyt til næste emne Højre joystick højre
Rul en side til venstre Venstre joystick op
Rul en side til højre Højre joystick ned

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Højre joystick op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Højre joystick ned

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast
Vælg emne under din finger Højre joystick tryk

Læs

VoiceOver-handling Skærmtast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale Hjul til venstre, hjul til højre, venstre midterhjul eller højre midterhjul tryk

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Gennemse tilgængelige outputmetoder for braille Venstre joystick højre
Panorer braille til venstre Hjul til venstre
Panorer braille til højre Hjul til højre

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: