Om iTunes Store Parental Advisories (advarsler til forældre i iTunes Store)

I denne artikel beskrives den mærkat med advarsel til forældre, der vises på nogle af emnerne i iTunes Store.

Advarsel vedrørende internetradio: Det er ikke Apple, der står bag de internetradiostationer, der er tilgængelige i iTunes. Nogle af dem kan udsende indhold til voksne lyttere, som f.eks. anstødelige sangtekster og underholdningsudsendelser med temaer og situationer, der er tiltænkt et voksent publikum.

Advarsler gældende for iTunes Store: Følgende stammer fra websiden Recording Industry Association of America Parental Advisory. Mærkaten med advarsel til forældre er en advarsel til forbrugerne om, at de optagelser, som er forsynet med dette logo, kan indeholde anstødeligt sprog og skildringer af vold, sex og stofmisbrug. Det anbefales, at forældre beskytter deres børn mod dette materiale.

Mærkaten med advarsel til forældre betyder ikke, at en bestemt optagelse er upassende for bestemte lyttere. Mærkaten, som ikke kan fjernes, skal i stedet opfattes som et signal til forældre (samt forbrugere, forhandlere og distributører) om, at forældre bør udvise agtpågivenhed, når de køber den pågældende optagelse eller lytter til den i hjemmet.

Følgende overvejelser kan ligge til grund for, at optagelsen er forsynet med mærkaten med advarsel til forældre.

  • Kulturelle og moralske normer og forældrenes personlige holdninger kan gøre, at forældrene ikke ønsker, at deres børn hører det pågældende.
  • Sammenhængen er selvfølgelig vigtig: Visse ord, udtryk, lyde og beskrivelser kan virke anstødelige på forældrene, hvis de fremhæves eller understreges, mens de som en del af baggrunden eller blot som en uvigtig del af teksten ikke er anstødelige.
  • Den sammenhæng, som kunstneren fremfører materialet i, og forventningerne fra kunstnerens publikum spiller også en vigtig rolle. Ud over anstødeligt sprog kan "skildring af vold, sex og stofmisbrug" være årsag til, at en optagelse forsynes med mærkaten med advarsel til forældre.
  • Tekster kan ofte fortolkes på flere måder. Ord kan have flere betydninger. Ordene kan heller ikke opfattes isoleret uden den musik, som ledsager dem. Når tekster ledsages af høj og støjende musik, kan de opfattes på en anden måde, end når de ledsages af blid og rolig musik.

Mærkningen er ikke videnskabelig, men baseret på forståelse og sund fornuft. Sammenhæng, hyppighed og betoning spiller selvfølgelig en vigtig rolle; isolerede og uforståelige hentydninger til bestemte emner er ikke altid tilstrækkeligt grundlag for at mærke materialet.

Disse retningslinjer gælder både for enkelte sange og hele album, der er frigivet til kommerciel brug på cd, kassettebånd eller et andet medie, samt videoer.

Se Brug Begrænsninger på din Mac-computer eller pc for at få yderligere oplysninger om børnesikring.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: