Advarsel til forældre i iTunes Store

Denne artikel indeholder en beskrivelse af den advarsel til forældre, som vises ved nogle af de valg, du kan foretage i Apple Music og i iTunes Store.

Advarsel til internetradio: De radiostationer, som er tilgængelige, når man bruger internetradio i iTunes, stammer ikke fra Apple. Nogle udsender indhold til et mere modent publikum, eksempelvis sange med anstødelige tekster og underholdningsudsendelser med voksne emner og situationer.

Advarsel til Apple Music og iTunes Store: Følgende er afledt fra Recording Industry Association of Americas hjemmeside med advarsler til forældre. Advarslen til forældre er en oplysning til kunderne om, at optagelser, der er forsynet med dette logo, kan indeholde anstødeligt sprog eller vise vold, sex eller stofmisbrug. Kræver forældrenes godkendelse.

Brugen af advarsler til forældrene er ikke en konstatering af, om en optagelse er eller ikke er egnet til en bestemt gruppe af lyttere. Mærkaten, som ikke kan fjernes, er nærmere ment som en oplysning til forældre (og forbrugere, detailhandlere og grossister) om, at forældrenes godkendelse er tilrådelig, når man køber en bestemt optagelse til børn, eller når man lytter til optagelsen derhjemme.

Nedenstående problemer kan have spillet en rolle i forbindelse med brugen af mærkaten.

  • Uanset om der er tale om nutidige kulturelle moralforestillinger og normer og de valg og holdninger, som individuelle forældre måtte stå for, så er optagelsen af en sådan karakter, at forældrene muligvis ikke ønsker, at deres børn skal lytte til den.
  • Konteksten er selvfølgelig vigtig: Nogle ord, begreber, lyde eller beskrivelser kan være stødende for forældre, hvis de fremhæves, men de er muligvis ikke stødende, hvis de blot er en del af baggrunden eller ikke er en meningsfyldt del af teksterne.
  • Konteksten for den udøvende kunstner samt forventningerne hos kunstnerens publikum er også vigtig. Ud over bandeord skal man også overveje "skildringer af vold, sex eller stofmisbrug", når man fastlægger brugen af advarsler til forældrene.
  • Sangtekster kan ofte fortolkes på forskellige måder. Ord kan have forskellige betydninger. Man kan heller ikke tage ordene ud af den sammenhæng, de har med den musik, der ledsager dem. Når sangtekster ledsages af høj og larmende musik, kan de opfattes på en anden måde, end hvis de blev ledsaget af stille og beroligende musik.

Mærkning er ikke en videnskab; det kræver lidt følsomhed og sund fornuft. Kontekst, frekvens og fremhævelse er vigtige; isolerede eller uforståelige referencer til bestemt indhold er muligvis ikke nok til at anvende mærkaten.

Disse retningslinjer gælder både for kommercielt udgivne enkeltnumre og for komplette albums (uanset om de er udgivet på cd, kassette eller andre konfigurationer) og videoer.

Du kan finde yderligere oplysninger om børnesikring under Brug af begrænsninger i iTunes på din Mac eller PC.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: