Sådan virker VoiceOver-understøttelse på iPhone, iPad og iPod touch sammen med apps, der ikke er fra Apple

Apple er afhængig af, at de enkelte app-udviklere anvender komponenter i deres apps, der gør det muligt at få VoiceOver til at virke korrekt.

Apple er afhængig af, at de enkelte programudviklere anvender komponenter i deres apps, der gør det muligt at få VoiceOver til at virke korrekt. Hvis du bruger en app, som ikke understøtter VoiceOver, skal du se efter opdateringer i App Store eller kontakte producenten af appen. Producentens supportwebsted kan findes ved at gå til App Store og søge efter appen. Producentens websted er vist på siden med produktoplysninger om appen.

Hvis en app ikke indeholder fuld VoiceOver-understøttelse, springer VoiceOver muligvis over nogle knapper eller tekstområder, eller også er det ikke den rigtige tekst på et element, der oplæses. Apple har derfor lanceret Specielle mærker i iOS 5. Med VoiceOver aktiveret skal du med to fingre trykke og holde for at åbne mærkeredigeringsvinduet. Derefter kan du selv indtaste elementmærker i en app med forkerte mærker.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: