Hjælp til selvindlæsende SuperDrive på din Mac

Følg nedenstående trin, hvis du har brug for hjælp til at indstille og bruge et Apple USB SuperDrive, MacBook Air SuperDrive eller det indbyggede SuperDrive.

Apple-computere uden et indbygget optisk drev kan få tilsluttet et eksternt drev – Apple USB SuperDrive eller MacBook Air SuperDrive til læsning af optiske medier, f.eks. cd'er og dvd'er. Apple USB SuperDrive har et lidt længere kabel (340 mm) sammenlignet med kablet til MacBook Air SuperDrive (250 mm). De to modeller af SuperDrive fungerer på samme måde.

Ældre modeller af MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Pro og Mac mini har indbygget SuperDrive. I SuperDrive anvendes en selvindlæsende mekanisme, hvor disken trækkes ind i stedet for at blive lagt i en skuffe. Ældre Mac Pro-modeller har en skuffe.

Sådan starter du

 1. Sørg for, at Apple USB SuperDrive ligger på en plan flade med sølvsiden opad som vist nedenfor. Hvis Superdrive vender omvendt, kan den ikke læse diskene.

  Rigtigt: Aluminiumsiden vender opad

  ForkertApple-logoet skal vende nedad

  Da USB-porten på eksterne skærme ikke altid får strøm, når computeren starter, skal du slutte drevet direkte til USB-porten på Apple-computeren, hvis du vil bruge SuperDrive som startenhed. Slut SuperDrive direkte til skærmen igen, når computeren ikke længere skal startes fra SuperDrive.

 2. Apple USB SuperDrive og MacBook Air SuperDrive er udelukkende beregnet til brug sammen med Mac-computere, der ikke har et indbygget optisk drev. Sæt SuperDrive direkte i computerens USB-port. Brug ikke et USB-samlingspunkt.
 3. Du kan også slutte SuperDrive til USB-portene på bagsiden af Apple LED Cinema Display (24", ultimo 2008), Apple LED Cinema Display (27") og Apple Thunderbolt Display.
 4. Computeren eller en anden tung genstand må ikke sættes oven på drevet, og drevet må ikke stå på computeren.
 5. Hvis der er problemer med at bruge SuperDrive sammen med Microsoft Windows, kan du prøve at tilslutte SuperDrive, inden computeren startes.

Kontroller disken

Før du foretager fejlfinding, skal du kontrollere, om de brugte diske understøttes af computeren. Hvis du indsætter en disk, der ikke har standardstørrelse eller -form, i et drev, der ikke er beregnet til at håndtere den pågældende disktype, er der risiko for, at drevet beskadiges. Brug af disse diske understøttes ikke, og eventuelle skader forårsaget af en sådan brug dækkes ikke af Apples garanti eller en eventuel udvidet serviceaftale. Drevene med selvindlæsning, der bruges i bærbare Apple-computere, understøttes udelukkende af runde standarddiske på 120 mm.

Rund standarddisk på 120 mm:

Eksempler på diske med størrelser og former, der ikke understøttes (ikke standardformat):Fejlfinding af konkrete problemer

Nedenfor er angivet en række symptomer, som kan opstå. Følg trinnene under det relevante symptom for at finde ud af, om problemet skyldes drevet eller mediet. Kontroller, om der er revner, ridser eller andre skader på diskene, før de sættes i. Husk også at sikre, at ringen i midten af disken er glat og fri for snavs. En disk med fysiske defekter risikerer at sidde fast eller ødelægge drevet.

Diskene køres ikke ind

 1. Kontroller altid, at disken ikke er ujævn. Det kan du gøre ved at placere disken med oversiden nedad på en flad overflade. Disken må ikke bruges, hvis den buer i siderne eller på midten, da der så er risiko for, at disken sætter sig fast i drevet. Der må ikke bruges diske med noget sat på (f.eks. en "pudser" eller rensediske).
 2. Hvis disken har problemer med at komme ind eller standser halvvejs inde, skal du se godt efter, om der er en for tyk mærkat på disken. Hvis der ikke er mærkater, der gør disken tykkere, skal du prøve at sætte disken i nogle flere gange.
 3. Prøv en anden disk for at se, om problemet også opstår med andre diske.
 4. Sørg for, at disken er tilstrækkeligt langt inde til, at drevmekanismen aktiveres. Disken skal sættes næsten helt ind, før drevet aktiveres, og disken trækkes ind. Hvis disken ikke sættes helt ind, skubber drevet disken ud igen.
 5. Det tager normalt et eller to sekunder, før drevet tager fat i disken, når den er sat helt i.
 6. Nulstil SMC (System Management Controller).
 7. Hvis diskene fortsat ikke genkendes af drevet, skal du kontakte Apple, en Apple-autoriseret serviceudbyder eller bestille en tid i en Apple Store-butik.

Drevet godtager diskene, men diskene aktiveres ikke eller skubbes automatisk ud af drevet

 1. Kontroller, om drevet vender forkert. Aluminiumsiden skal vende opad som vist i afsnit 1.
 2. Undersøg diskens overflade for skrammer eller snavs, da skrammer eller snavs kan bevirke, at disken ikke vises på skrivebordet.
 3. MacBook Air SuperDrive skal sluttes direkte til computerens USB-port i stedet for et USB-samlingspunkt.
 4. Nulstil SMC (System Management Controller).
 5. Kontroller, om drevet kan læse den bestemte disktype, du bruger. Systemprofil eller Oplysninger om system indeholder muligvis flere oplysninger om de medier, der understøttes af computeren.
  • OS X Snow Leopard v10.6 eller en tidligere version: Åbn Systemprofil ved at vælge "Om denne Mac" i Apple-menuen (). Klik derefter på Flere oplysninger.
  • OS X Lion v10.7 og nyere versioner: Klik på Apple-menuen (), og hold Alternativtasten nede. Vælg Oplysninger om system på menuen.
 6. Hvis diskene fortsat ikke genkendes af drevet, skal du kontakte Apple, en Apple-autoriseret serviceudbyder eller bestille en tid i en Apple Store-butik.

Drevet skubber ikke diskene ud, eller diskene skubbes langsomt ud af drevet

 1. Hvis drevet skubber diskene langsomt ud eller ser ud til at have problemer med at skubbe diske ud, skal du indsætte den samme disk og skubbe den ud igen flere gange efter hinanden. Kontroller, om der er en mærkat eller andet sat fast på disken, som gør den tykkere. Tag mærkaten af, hvis det kan lade sig gøre.
 2. Hvis disken ikke kan skubbes ud, kan du prøve at trykke på skub ud-knappen på tastaturet. På nogle ældre tastaturer bruges F12 til at skubbe diske ud.
 3. Hvis disken ikke skubbes ud, kan du prøve at trække disksymbolet til papirkurven.
 4. Hvis disken stadig ikke skubbes ud, kan du prøve at holde knappen på pegefeltet eller museknappen nede, når du har genstartet computeren. Normalt prøver Superdrive så at skubbe disken ud.
 5. Hvis disken stadig sidder fast, skal du nulstille SMC (System Management Controller) og prøve trin 1-4 igen.
 6. Hvis disken fortsat ikke skubbes ud, skal du kontakte Apple, en Apple-autoriseret serviceudbyder eller bestille en tid i en Apple Store-butik.

Støj og vibrationer fra drevet

 1. Bemærk, at på grund af den måde, optiske drev fungerer på, er det ikke unormalt, at der forekommer støj og vibration fra drevet.
 2. Hvis du synes drevet støjer mere end normalt, når du isætter eller skubber en disk ud, kan du prøve at isætte og skubbe ud flere gange for at løse problemet.
 3. Prøv andre diske for at se, om du kan isolere problemet til en bestemt disk eller disktype i stedet for til selve drevet. Diske med en ujævn vægtfordeling, f.eks. diske, som er påført mærkater eller etiketter, støjer og vibrerer muligvis mere, når de indlæses i drevet.
 4. Nulstil SMC (System Management Controller).
 5. Vibrationer i forbindelse med brugen af det optiske drev forværres muligvis, hvis systemet bruges på en overflade, der ikke er hård og flad. Det er vigtigt, at ingen af plastfødderne på computeren mangler, da det også kan skabe ubalance.
 6. Bemærk, at drevet kun bør bruges i vandret position. Der kan opstå mere støj, hvis du forsøger at bruge det i skrå position. Hvis du løfter eller flytter maskinen, mens den er i færd med at læse en disk, kan disken komme i ubalance. Eventuelle skader på drevet eller disken, som følge af at drevet er blevet betjent i skrå position, er ikke dækket af produktgarantien.
 7. Der kan forventes en vis mængde støj og vibration, men hvis du mener, at omfanget af støj eller vibrationer fra drevet er usædvanligt stort, skal du kontakte Apple, en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik for at få hjælp til yderligere fejlfinding, undersøgelse og service.

Ridsede diske

Hvis medierne bliver ridsede, når du bruger dem i drevet, skal du kontakte Apple, en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik for at få hjælp til yderligere fejlfinding, undersøgelse og service.

Læs mere

 • Et SuperDrive kan bruges sammen med Mac mini (ultimo 2009) og nyere, MacBook Pro med Retina-skærm, MacBook Air, iMac (ultimo 2012) og nyere samt Mac Pro (ultimo 2013). Bemærk, at knappen Skub ud ikke findes på disse modeller. Hvis du vil skubbe en disk ud, kan du Ctrl-klikke eller højreklikke på disksymbolet og vælge Skub ud på den menu, der vises. Du kan også trække disksymbolet til papirkurven.
 • Hvis computeren ikke blev leveret med et optisk drev og ikke er udstyret med Apple USB SuperDrive, kan du bruge funktionen Dvd- eller cd-deling for at få adgang til en cd eller dvd i en anden computers optiske drev.

Se kompatibilitetslisten for Mac-computere og Apple USB SuperDrive eller MacBook Air SuperDrive.

Udgivelsesdato: