Tilslutning af din Mac til iPod, iPad, musikanlæg, højttalere eller musikinstrumenter

Se, hvordan du tilslutter og bruger Apple-enheder, lydenheder fra tredjeparter og musikinstrumenter sammen med din Mac.

Sådan afspiller og streamer du musik via din Mac, iPod eller iPad

Du kan afspille musik via din Mac på flere forskellige måder:

Du kan bruge en lydenhed fra en anden producent til at oprette forbindelse til din Mac. Tilslut den med et FireWire-, USB-, Thunderbolt- eller S/PDIF-kabel. Installer drivere til lydenheden, hvis dette er nødvendigt, inden du slutter enheden til din Mac. Se brugerhåndbogen, eller gå til producentens website, hvis du er i tvivl, om der skal bruges en driver. Det er ikke nødvendigt med en softwaredriver for at bruge en plug-and-play-lydenhed sammen med en Mac. Du skal installere en driver i følgende tilfælde:

 • Der er ikke nogen lyd.
 • Lamperne på lydenheden blinker konstant.
 • Du kan ikke vælge enheden som input (eller output) i Lydindstillinger.

Sådan slutter du dit musikanlæg til en Mac

Hvis du vil digitalisere dine vinylplader, kassettebånd eller andre lydkilder, kan du slutte musikanlægget til computeren. Brug derefter GarageBand til at optage musikken på din Mac.

Du skal have en USB- eller FireWire-lydgrænseflade med Dual RCA-stik. Hvis din Mac har en lydindgang, kan du bruge et mellemstik af typen 1/8"-stereoministik.

Du kan optage fra dit musikanlæg til din Mac ved at følge denne vejledning:

 1. Slut RCA-stikkene til stereoreceiverens AUX-udgang. På nogle receivere kaldes den muligvis "Record" eller "Tape Out".
 2. Slut den anden ende af kablet til lydindgangen på din Mac eller til den lydgrænseflade, der er tilsluttet din Mac.
 3. Tænd musikanlægget.
 4. Sørg for, at dit musikanlæg er indstillet til at bruge AUX-stikket til udgang.
 5. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Lyd.
 6. Klik på fanen Lyd ind, og vælg derefter lydgrænsefladen eller "Linjeindgang".

Sådan tilslutter du hovedtelefoner og højttalere

Mac-computere har indbyggede højttalere, men du kan også tilslutte hovedtelefoner eller eksterne højttalere til computeren. Det er ikke nødvendigt at installere yderligere software, medmindre du har et surroundsound-højttalersystem.

Brug hovedtelefonerne ved at slutte hovedtelefonernes kabel til hovedtelefon-/linjeudgangen til din Mac. Hvis hovedtelefonerne har et 1/4"-stereostik, skal du bruge et mellemstik af typen 1/4"-stereohunphonostik til 1/8"-stereominiphonostik.

Slut højttalerne  til din Mac-computers hovedtelefon-/linjeudgang, USB-port, FireWire-port eller optiske, digitale lydudgang. Læs den medfølgende dokumentation for at få hjælp til at tilslutte dit højttalersystem.

Hvis indhold i surroundsound kun afspilles i to højttalere i et surroundsoundsystem med fem højttalere (eller mere), kan det tyde på, at der er konfigurationsproblemer med højttalerne, eller at det program, der skal afspille indholdet på din Mac, ikke understøtter surroundsound. Du opnår de bedste resultater med surroundsound på din Mac ved at bruge iTunes eller dvd-afspilningsprogrammer.

Sådan tilslutter du en lydgrænseflade

Du kan bruge en lydgrænseflade fra en tredjepart til at optage dig selv eller afspille et musikinstrument på din Mac. Det er også muligt at sende lyden fra din Mac til professionelle højttalere.

Hvis du vil optage instrumenter på din Mac, kan du bruge enheder med en USB-, Thunderbolt- eller FireWire-lydgrænseflade. Du kan bruge XLR, 1/4"-phonostik, RCA, S/PDIF eller MIDI.

Eksempler på kompatible Mac-grænseflader er AlesisApogee DigitalRoland, MOTU og PreSonus.

Den kombinerede FireWire/USB-grænseflade (Audio Express fra MOTU) indeholder en indbygget lydgrænseflade.

Download og installer de nyeste drivere til din lydgrænseflade. Tilslut derefter enheden til din Mac, og følg denne vejledning:

 1. Hvis du har en USB-, FireWire- eller Thunderbolt-lydgrænseflade, skal du slutte den til den tilsvarende port på din Mac.
 2. Hvis din lydgrænseflade har en strømforsyning, skal den tilsluttes. Slå derefter lydgrænsefladen til.
 3. Åbn Apple-menuen () > Systemindstillinger, hvis din Mac skal bruge lydgrænsefladen til lydindgang eller -udgang.
 4. Klik på Lyd.
 5. Klik på fanen Lyd ind.
 6. Vælg din lydgrænseflade på listen. Hvis grænsefladen ikke vises på listen, skal du kontrollere, om du har installeret den rigtige driver.
 7. Klik på fanen Lyd ud.
 8. Vælg din lydgrænseflade på listen.

Sådan tilslutter du en guitar, en basguitar, et keyboard eller en mikrofon

Hvis du vil slutte et musikinstrument til din Mac, skal du bruge en lydgrænseflade. Den giver den forstærkning, der er nødvendig for at øge lydniveauet for instrumenter og mikrofoner.

Hvis du ikke har en, kan du slutte dit instrument til din Mac-computers 1/8"-lydindgang. Brug et mellemstik af typen 1/8"-stereoministik til 1/4"-adapter/phonostik til at slutte computeren til en guitar, bas eller mikrofon med et 1/4"-phonostik. Hvis du vil tilslutte en professionel mikrofon, skal du bruge et mellemstik af typen 1/8"-stereoministik til XLR-stik. Mange professionelle mikrofoner kræver 48-volt fantomspænding. Hvis du tilslutter dem direkte i computerens lydindgang, vil de ikke fungere. Brug et mellemstik til at slutte 1/8"-ministikket til computerens lydindgang og den anden ende af kablet til mikrofonen. 

I Apple-menuen () > skal du vælge Systemindstillinger,  Lyd > fanen Lyd ind. Kontroller, om Linjeindgang er valgt som inputenhed.

Hvis du vil bruge computerens port til indgående lyd som lydindgang, skal du gå til Systemindstillinger > Lydindgang.

Sådan tilslutter du et USB-keyboard

Hvis du har et MIDI-keyboard, skal du bruge en lydgrænseflade, som har en MIDI In- og Out-port. Ellers skal du følge vejledningen til tilslutning af din Mac til et USB-keyboard eller en controller.

 1. Hvis dit keyboard skal bruge en enhedsdriver fra en tredjepart, skal den installeres. 
 2. Hvis du bliver bedt om det, skal du genstarte computeren og slutte tastaturet til en USB-port på din Mac. 
 3. Åbn Apple-menuen () > Systemindstillinger > Lyd > fanen Lyd ind
 4. Vælg styreenheden til keyboardet på listen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: