Indstil en lydenhed på din Mac, eller stream musik fra din Mac

Læs mere om, hvordan du tilslutter lydenheder som f.eks. højttalere til din Mac, og hvordan du streamer musik til lydenheder, som ikke er sluttet til din Mac.

Indstil en lydenhed på din Mac

  1. Installer om nødvendigt enhver form for software, som følger med enheden (eksempelvis softwaredrivere). Det er ikke nødvendigt med en softwaredriver for at bruge en plug-and-play-lydenhed sammen med en Mac. 
  2. Slut lydenheden til din Mac.
  3. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Lyd.
  4. Klik på fanen Lyd ind, og vælg derefter lydgrænsefladen eller "Linjeindgang".

Stream lyd fra din Mac

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: