Grundlæggende om Mac: Ændring af vinduer

Der er mange muligheder for at tilpasse vinduerne i OS X. Du kan ændre størrelsen, få dem til at fylde hele skærmen, lave om på værktøjslinjer og indholdsoversigter og meget mere.

Kontrolelementer i vinduet

En eller flere af følgende kontrolelementer indgår i de fleste vinduer i OS X: luk, minimer og zoom. Kontrolelementerne sidder i øverste venstre hjørne af vinduet.

Vindueskontrolelementer 1

Når markøren står stille på et kontrolelement, vises der et symbol i elementet:

Vindueskontrolelementer 2

Luk (X)

Ved tryk på den røde knap lukkes vinduet. Hvis dokumentet i vinduet ikke er arkiveret automatisk, bliver du muligvis spurgt om, om du vil arkivere dokumentet, inden det lukkes. Hvis det er det eneste åbne vindue i et program, lukkes selve programmet også.=

Minimer (-)

Ved tryk på den gule knap skjules vinduet, som derefter ligger i Dock. Klik en gang på knappen for at minimere vinduet. Klik på vinduet i Dock for at få det tilbage i fuld størrelse.

Zoom (+)

Ved tryk på den grønne knap ændres vinduets størrelse, så indholdet fylder hele det synlige område. Klik en gang på knappen for automatisk at få ændret vinduets størrelse. Klik på knappen igen for at få vinduet tilbage i den tidligere størrelse.

Ændring af vinduesstørrelse

Hvis du vil ændre størrelsen på et vindue, skal du flytte markøren til en vindueskant eller et vindueshjørne. Når markøren ændrer udseende, kan vinduets størrelse ændres. Tryk på og træk i siden af vinduets hjørne for at ændre størrelsen.

Du kan også få vinduet til at fylde hele skærmen ved klikke på fuldskærmsknappen i øverste højre hjørne af vinduet.

Fuldskærmskontrolelement

Du kan skifte mellem vinduer i fuld skærm ved at bruge funktionen "Skift program" eller Mission Control. Hvis du vil afslutte fuldskærmsvisning, skal du flytte markøren op øverst på skærmen, så menulinjen vises. Klik derefter på fuldskærmsknappen  igen.

Sådan skjules vinduer

Alle vinduer, der er åbne i et program, kan skjules eller vises på en gang. Hvis du vil skjule et program, skal du vælge Skjul (Kommando-H) på menuen med samme navn som programmet. Hvis du eksempelvis vil skjule alle Safari-vinduer, skal du vælge Safari > Skjul.

Skjul på menu

Hvis du vil have vist et skjult program, skal du skifte til det ved at vælge programmets symbol i Dock eller ved at bruge "Skift program" eller Mission Control.

Menuen Vindue

Hvis der er mange skjulte eller minimerede åbne vinduer, kan det være svært at huske, hvor de enkelte vinduer ligger. I menuen Vindue er det let at finde vinduerne. Skift til det program, som vinduet tilhører, og vælg det ønskede vindue på listen i menuen Vindue.

Menuen Vindue

En anden mulighed er Mission Control, som let kan bruges til at få vist og skifte mellem alle åbne vinduer eller blot mellem vinduerne fra et enkelt program.

Vælg et emne på nedenstående liste for at se yderligere oplysninger om brug af vinduer.

Indholdsoversigter

I nogle vinduer er der en indholdsoversigt – f.eks. i Finder, iTunes og dialogerne Åbn og Arkiver.

Finder-vindue med indholdsoversigt

Indholdsoversigtens bredde ændres ved først at flytte markøren hen til kanten af indholdsoversigten. Klik så, og træk kanten til højre eller venstre for at gøre området større eller mindre.

Klik på Oversigt > Skjul indholdsoversigt, hvis du ikke vil have indholdsoversigten vist. Klik på Oversigt > Vis indholdsoversigt, hvis du vil have indholdsoversigten vist igen.

Du kan også ændre indstillingerne for indholdsoversigten via indstillingerne for Finder og systemindstillingerne. De ændringer, du foretager, gælder visningen af indholdsoversigten i Finder og i dialogerne Åbn og Arkiver.

  1. Vælg Indstillinger på menuen Finder for at åbne indstillingerne.
  2. Klik på Indholdsoversigt for at se indstillingerne.
  3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af de emner, der skal vises i indholdsoversigterne Favoritter, Fælles og Enheder.
    Indstillingsvindue i Finder

Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger > Generelt, hvis du vil ændre størrelsen af symbolerne i indholdsoversigten. Vælg en indstilling på menuen "Størrelse på symbol i indholdsoversigt".

Generelle systemindstillinger

Værktøjslinjer

I mange vinduer er der en værktøjslinje øverst i vinduet. Det gælder f.eks. i Safari, Mail og Finder. Kommandoerne på værktøjslinjen kan tilpasses ved at vælge Oversigt > Indstil værktøjslinje.

Tilpasning af værktøjslinjen i Finder

Træk og slip de elementer, der skal indgå i værktøjslinjen. Træk et element væk fra værktøjslinjen, hvis det ikke skal være på værktøjslinjen længere. Rækkefølgen af elementerne kan ændres ved at trække dem hen til den ønskede placering. Klik på OK, når du er færdig.

Udgivelsesdato: