Mac OS X: Skriftplaceringer og deres formål

Mac OS X har flere skriftmapper. Placeringen af en skrift bestemmer, hvem der kan bruge den og hvornår.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Administration af skrifter med skriftbogen

Det anbefales, at du bruger Skriftbog (som følger med Mac OS X v10.3 og nyere versioner) til at installere, fjerne, se, organisere, godkende, aktivere og deaktivere skrifter. Se artiklen Grundlæggende om Mac: Skriftbog for at få mere at vide.

Hvis du i stedet vil administrere skrifter manuelt, skal du se næste afsnit.
 

Manuel administration af skrifter

Bemærk: Mac OS X har mindst fire skriftmapper afhængigt af installeret software og antallet af brugere. I denne artikel skelnes der mellem mapperne vha. stinavn. Du kan få mere at vide om stinavne i denne artikel.

Du kan installere skrifter ved at dobbeltklikke på dem og følge vejledningen på skærmen i programmet Skriftbog, eller du kan gøre det ved manuelt at kopiere eller trække skriftarkiver til en af standardskriftmapperne i Mac OS X.

Placeringen af en skrift bestemmer, hvem der har adgang til den og kan bruge den. Eksempel: Hvis en bruger installerer en ny skrift manuelt på placeringen ~/Bibliotek/Fonts/, er skriften kun tilgængelig for den pågældende bruger. Hvis en rod- eller administrationsbruger installerer den samme skrift på placeringen /Netværk/Library/Fonts/, kan alle netværksbrugere anvende skrifterne (forudsat at netværksadministratoren har konfigureret computerne til denne delingstype).

Ændringer af en skrift træder i kraft, når et program åbnes, eller når en bruger logger på den konto eller computer, hvor ændringerne er foretaget. Dubletter af en skrift vises baseret på den rækkefølge, der er defineret for standardskriftmapperne. De er beskrevet fra højeste til laveste prioritet nedenfor.

Bemærk: Nogle skrifter skal bruges af programmer – f.eks. de programmer, der fulgte med iLife eller iWork. Hvis projekter, der er relateret til sådanne programmer, ikke ser ud som forventet, eller hvis programmet ikke længere kan åbnes efter deaktivering af en skrift, skal du prøve at aktivere skriften igen.


Skriftplaceringer

Bemærk: Tegnet tilde (~) repræsenterer en brugers hjemmemappe, som kan være lokal eller ekstern.

Skriftbrug Placering af skriftmappe
Beskrivelse
"Bruger" ~/Bibliotek/Fonts/
En bruger har fuld kontrol over de skrifter, der er installeret i brugerens hjemmemappe. Skrifterne er tilgængelige for den pågældende bruger, når personen er logget på computeren. De skrifter, der er installeret her, er ikke tilgængelige for alle brugere af computeren.
"Lokal" /Bibliotek/Fonts/ Alle lokale brugere af computeren kan bruge skrifter, der er installeret i denne mappe. Mac OS X skal ikke bruge yderligere skrifter for at muliggøre systemdrift. En administrationsbruger kan ændre indholdet af denne mappe. Dette er den anbefalede placering for skrifter, der bruges af programmer.
"Netværk" /Netværk/Library/Fonts/ Mappen Netværk er til skrifter, der deles af alle brugere på et lokalt netværk. Denne funktion anvendes normalt på netværksarkivservere, der styres af en netværksadministrator.
"System" /System/Bibliotek/Fonts/ Mac OS X skal bruge skrifter i denne mappe til systembrug og skærme. De må ikke ændres manuelt eller flyttes.
"Classic" /Systemmappe/Fonts/ Denne mappe indeholder skrifter, der bruges af Klassisk-miljøet (kun Mac OS X v10.4 og ældre versioner). Hvis der findes mere end en enkelt Mac OS 9.1-systemmappe, bruges der kun de skrifter i mappen, som er valgt i vinduet Klassisk under Systemindstillinger. Classic-programmer har kun adgang til disse skrifter. Mac OS X-programmer kan dog bruge disse skrifter, selv om Klassisk-miljøet ikke er aktivt.
Udgivelsesdato: