Administration og sikkerhedskopiering af dit iTunes Media-bibliotek

Lær at finde, konsolidere og sikkerhedskopiere dit iTunes Media-bibliotek.

Dit iTunes-bibliotek er en database, der indeholder al den musik og alle de medier, som du føjer til iTunes – biblioteket organiseres i to iTunes-biblioteksarkiver og i mappen iTunes Media.

Før du sikkerhedskopierer dine medier, skal du finde mappen iTunes Media og konsolidere dit bibliotek.

Sådan finder du mappen iTunes Media

Mappen iTunes Media er som standard placeret i mappen iTunes:

 • Mac-computer: Finder > brugernavn > Musik
 • Windows  eller nyere: \Brugere\brugernavn\Musik\
 • Windows XP: \Documents and Settings\brugernavn\Dokumenter\Musik\

Hvis mappen ikke findes på sin standardplacering, skal du følge disse trin for at finde den:

 1. Åbn iTunes.
 2. Mac: Gå til menulinjen øverst på skærmen, og vælg iTunes > Indstillinger.
  Windows: Gå til menulinjen øverst i iTunes-vinduet, og vælg Rediger > Indstillinger.
 3. Klik på fanen Avanceret.
 4. Placeringen af mappen iTunes Media vises i feltet "Placering af mappen iTunes Media".

Sådan konsoliderer du dit iTunes-bibliotek

Før du sikkerhedskopierer dine iTunes-arkiver, skal du konsolidere alle dine medier i mappen iTunes Media. Sådan konsoliderer du dine medier:

 1. Åbn iTunes.
 2. Gå til menulinjen øverst på skærmen eller øverst i iTunes-vinduet, og vælg Arkiv > Bibliotek > Organiser bibliotek.
 3. Vælg "Konsolider arkiver".
 4. Klik på OK.

En konsolidering kopierer de arkiver, der ligger uden for mappen iTunes Media, og samler dem i mappen iTunes Media. Du kan frigøre plads på harddisken ved at slette de originale arkiver, når du har sikret dig, at kopierne ligger i mappen iTunes Media.

Sådan sikkerhedskopierer du dit bibliotek og mediearkiverne

Når du har konsolideret mediearkiverne, kan du sikkerhedskopiere dit bibliotek og mediearkiverne til et eksternt drev.

 1. Slut iTunes.
 2. Find mappen iTunes.
 3. Træk mappen iTunes til et eksternt drev. Biblioteket og mediearkiverne kopieres til drevet.

Sådan gendanner du dit bibliotek fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne dit iTunes-bibliotek eller mappen iTunes Media fra dit eksterne drev til computeren.

 1. Slut iTunes.
 2. Find det eksterne drev.
  Mac: På skrivebordet eller i Finder-sidepanelet. 
  Windows: I Denne computer.
 3. Træk mappen iTunes (som du sikkerhedskopierede tidligere) fra dit eksterne drev til den ønskede placering på dit interne drev. Vi anbefaler, at du placerer mappen iTunes på dens standardplacering.
 4. Tryk på Alternativtasten (Mac-computer) eller Skiftetasten (Windows) under åbningen af iTunes.
 5. Klik på Vælg bibliotek, når du får vist beskeden Vælg iTunes-bibliotek.
 6. Vælg mappen iTunes (som du flyttede i trin 3) fra dit interne drev.
 7. Mac-computer: Klik på Vælg.
  Windows: Klik på Åbn.
 8. Vælg arkivet iTunes Library.itl.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: