Beskyttelse af ledningen på din MagSafe-strømforsyning

Læs mere om, hvordan du ved at beskytte ledningen kan forlænge levetiden for MagSafe-strømforsyningen til din bærbare Mac.

Korrekt brug og vedligeholdelse af MagSafe-strømforsyningen kan øge dens levetid væsentligt.

Selvom MagSafe-strømforsyningen er udviklet til, at du kan tage den med på farten sammen med din bærbare Mac, kan uhensigtsmæssig brug føre til flosset eller beskadiget ledning. MagSafe-strømforsyningens ledning bliver, som enhver anden metaltråd eller ledning, svag eller skrøbelig, hvis den gentagne gange bøjes det samme sted. Følg anbefalingerne herunder for at mindske risikoen for at beskadige strømforsyningen.

Kontroller strømforsyningen

Den vigtigste måde at vedligeholde strømforsyningen på er ved regelmæssigt at undersøge, om ledninger, stik og selve strømforsyningen er snoet, har brud, tydelige bøjninger eller anden skade. Du må ikke bruge strømforsyningen, hvis du finder sådanne skader.

Håndter ledningen korrekt, og rul den korrekt ud

Når ledningen rulles ud fra strømforsyningen, skal du holde fast i strømforsyningen. Hvis du tager fat i stikket og ruller ledningen ud ved at lade strømforsyningen falde mod jorden, kan det beskadige både ledning og strømforsyning.

Hvis ledningen bøjes for meget, kan den med tiden gå i stykker. De mest sandsynlige steder, der udsættes for gentagen bøjning, er nær strømforsyningens blok eller ved selve MagSafe-stikket. Hvis du lader være med at bøje ledningen tæt på disse steder, kan strømforsyningen holde længere. Når du fører ledningen, skal du forsøge at lave bløde bøjninger frem for skarpe vinkler.

Brug det trebenede strømkabel som forlænger

Hvis du bruger det tobenede stik til MagSafe-strømforsyningen, og ledningen ikke er lang nok, skal du i stedet bruge det trebenede stik med jord til at forlænge og samtidig beskytte kablet mod træk.
 

      

Føring af ledningen til strømforsyningen

MagSafe-stikket sidder på venstre side af bærbare Mac-computere. Hvis du bruger T-stykket, og ledningen til strømforsyningen skal føres til højre side af computeren, skal du føre ledningen bagom computeren og ikke under den.

Hvis du bruger L-stykket, må du aldrig føre ledningen omkring portene med stikket sat omvendt i, fordi det så er svært at fjerne det igen. Kontroller, at der er masser af frirum på stiksiden, og at stikket ikke bliver klemt.
 

Hold altid området omkring strømforsyningen og dens ledning frit. Visse emner, der kommer i kontakt med ledningen, kan forårsage skade.

Afbryd og opbevar strømforsyningen

Korrekt fjernelse af MagSafe-stikket fra computeren kan forlænge strømforsyningens levetid. Fjern stikket ved at trække i selve stikket og ikke i ledningen, som beskrevet i artiklen om Brug og vedligeholdelse af din Apple MagSafe-strømforsyning.

"Vingerne" på strømforsyningen gør det muligt at rulle ledningen op, så strømforsyningen ikke fylder så meget. Bemærk, at forkert oprulning af ledningen på vingerne kan medføre problemer af samme type som ved bøjning af ledningen. Når ledningen rulles op, skal du kontrollere, at der ikke trækkes i ledningen på det sted, hvor den er fastgjort til strømforsyningsblokken. Start med at rulle ledningen løst op for at undgå, at det er for stramt eller bøjes uhensigtsmæssigt omkring strømforsyningen.

Hvis du ofte bruger din Mac de samme steder, kan du overveje at købe en strømforsyning til hvert sted. Hvis du har en strømkilde hvert sted, slipper du for at skulle opbevare og finde strømforsyningen frem hele tiden, og det er også nemmere at undgå skader.

Læs mere

Uanset, om strømforsyningen er omfattet af garantien, kan du indlevere den hos en Apple-autoriseret serviceudbyder eller en Apple Store-butik for at få den vurderet. Du behøver ikke medbringe din Mac, men kan nøjes med computerens serienummer.

Når strømforsyningen er vurderet, kan den Apple-autoriserede serviceudbyder eller Apple Store-butikken fortælle dig om dine servicemuligheder. Bestil en tid i Genius Bar, før du besøger den nærmeste Apple Store-butik. Ikke muligt i alle lande og områder.

Du kan finde flere oplysninger om korrekt fjernelse af MagSafe-strømforsyningen under Brug og vedligeholdelse af din Apple MagSafe-strømforsyning.

Udgivelsesdato: