iDVD: Fejl i lysbilledshow under gengivelse eller kodning

Når du brænder et iDVD-projekt, som indeholder lysbilledshow fra iPhoto, kan brændingsprocessen pludselig stoppe, hvorefter fejlmeddelelsen "Fejl under gengivelse/kodning" vises.

Problemet kan opstå, hvis du har oprettet et lysbilledshow i iPhoto og derefter har valgt Send til iDVD i delingsmenuen, men iDVD aldrig har været åbnet før. Problemet kan undgås ved, at iDVD åbnes mindst en gang, før delingsfunktionen i et andet brugram bruges til at brænde en DVD. Når iDVD har været åbnet, så programmet har udført de nødvendige fil- og indstillingsprocesser, opstår problemet normalt ikke.

Brug følgende fremgangsmåde til at brænde et lysbilledshow uden fejl.

  1. Afslut iDVD, og åbn programmet igen.
  2. Opret et nyt iDVD-projekt.
  3. Gå tilbage til iPhoto, og eksporter iPhoto-lysbilledshow til iDVD igen.

Tip! Der er flere indstillingsmuligheder, hvis lysbilledshowet oprettes i iDVD.

 

Udgivelsesdato: