Aftryk i automatisk størrelse i Fotos til OS X

Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller aftryk i automatisk størrelse i Fotos til OS X.

Når du bestiller aftryk i Fotos, kan du vælge mellem automatisk størrelse, almindelige aftryksstørrelser, kvadratiske størrelser og plakatstørrelser. Hvis du vælger automatisk størrelse, tilpasser vi papiret ud fra dit billede i stedet for at tilpasse billedet ud fra papiret. Hvis du vil have en almindelig aftryksstørrelse (f.eks. 4" x 6"), skal du først beskære billedet.

Hvis du vil have aftryk i automatisk størrelse, kan du vælge mellem tre forskellige størrelser:

 • 4"
 • 5"
 • 8"

Den størrelse, du vælger, bliver billedets korte side:

 • Hvis du bestiller aftryk af et billede i stående format (portræt), og du vælger 4", bliver billedets bredde altså 4", og højden tilpasses ud fra bredden.
 • Hvis du bestiller aftryk af et billede i liggende format (landskab), og du vælger 4", bliver billedets højde altså 4", og bredden tilpasses ud fra højden. 

 

Husk på følgende, når du bestiller aftryk i automatisk størrelse:

 • Det mindste tilgængelige billedformat for billedet er 1:1 (kvadratisk). Hvis du vælger en højde på 4", kan du bestille billedet i en automatisk størrelse på min. 4" x 4".
 • Det største tilgængelige billedformat er 1:4,5. Hvis du vælger en højde på 4", kan du bestille billedet i en automatisk størrelse på maks. 4" x 18".
 • Hvis billedet overskrider den maksimale længde for den pågældende størrelse, kan du flytte billedet til venstre eller højre for at tilpasse beskæringen.
 • Størrelsesintervaller på 1 mm mellem minimum- og maksimumstørrelse er perfekte til snapshots, panoramabilleder og beskårne billeder.

Minimum- og maksimumstørrelse for aftryk i automatisk størrelse

 

4", automatisk størrelse 5", automatisk størrelse 8", automatisk størrelse
Minimumstørrelse 4 x 4'' 5 x 5'' 8 x 8''
Maksimumstørrelse 4 x 18'' 5 x 22,5'' 8 x 36''

Sådan beregner du størrelsen på dit aftryk

 1. Vælg det billede, du vil bestille, i visningen Fotos eller Album.
 2. Tryk på Kommando-I for at åbne vinduet Info:
 3. Tjek billedets størrelse. I eksemplet herover er billedet 3.264 x 2.448.
 4. Divider det største tal med det mindste tal. I eksemplet her er 3.264 divideret med 2.448 lig med 1,33.
 5. Gang resultatet med størrelsen på det aftryk med automatisk størrelse, som du vil købe. På den måde kan du beregne den lange side. Hvis du vælger et aftryk af dette billede på 8", bliver den korte side 8", og den lange side bliver 8" gange 1,33 – altså 10,64".

Læs mere

 Du kan se oplysninger om priser på siden OS X – Trykte produkter.

Udgivelsesdato: