iOS 7: Lokalitetstjenester

Læs mere om de forskellige lokalitetstjenester, som en iOS-enhed (iPhone, iPad og iPod touch) med iOS 7 eller en nyere version kan bruge til at beregne din position.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Lokalitetstjenester gør det muligt for lokalitetsbaserede apps og websteder (f.eks. Kort, Kamera, Safari og andre apps fra Apple eller andre producenter) at beregne din omtrentlige position ved hjælp af oplysninger fra mobil-, Wi-Fi-1 og GPS-netværk2 samt iBeacons3.

En app kan for eksempel bruge dine lokalitetsoplysninger og din lokalitetssøgning til at hjælpe dig med at finde caféer eller biografer i nærheden, eller din enhed kan indstille sin tidszone automatisk på baggrund af din aktuelle lokalitet. Du skal slå Lokalitetstjenester til på din enhed og give din tilladelse til den enkelte app eller det enkelte websted, inden dine lokalitetsdata kan bruges der. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra i iOS 7 og derefter bruger Find min iPhone i funktionen Mistet, slås Lokalitetstjenester til igen på enheden, så længe funktionen Mistet anvendes på enheden. Når funktionen Mistet er deaktiveret, vender Lokalitetstjenester tilbage til sin tidligere indstilling.

Bemærk: Som en sikkerhedsforanstaltning kan din iPhones lokalitetsoplysninger bruges til nødopkald for at sikre, at hjælpen når frem, uanset om du har slået Lokalitetstjenester til eller ej.

Om positionsbestemmelse og nøjagtighed

 

Lokalitetstjenester bestemmer din position på baggrund af oplysninger fra mobil-, Wi-Fi- og GPS-netværk samt Bluetooth afhængigt af enheden og de tilgængelige tjenester. Hvis du ikke er inden for GPS-satellitternes dækningsområde, kan enheden beregne din position ved hjælp af brugerbaseret Wi-Fi5 og mobilmaster eller iBeacons.

Apps, som kan vise din position på skærmen, herunder Kort, angiver din aktuelle (anslåede) position med en blå markør. Hvis det ikke er muligt at bestemme din position nøjagtigt, vises der også en blå cirkel rundt om markøren. Størrelsen på cirklen angiver nøjagtigheden af positionsberegningen. Jo mindre cirkel, desto større nøjagtighed.

En ret lille lokalitetscirkel

Bemærk: Når Lokalitetstjenester er slået til, vises der et lilla eller gråt pilesymbol på statuslinjen.

Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede apps er afhængige af datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, retninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på enheden med omgivelserne, og hold øje med eventuelle skilte, hvis der opstår tvivl.

 

Læs mere

Slå Lokalitetstjenester til og fra

 

Du kan slå Lokalitetstjenester til og fra under Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester. Du kan slå Lokalitetstjenester til i Indstillingsassistent eller senere via indstillingen Lokalitetstjenester. Du kan slå Lokalitetstjenester fra, hvis du ikke ønsker at bruge funktionen eller vil øge batteriets levetid. Du kan også kontrollere, hvilke apps og systemtjenester der har adgang til data fra Lokalitetstjenester. Når Lokalitetstjenester er slået fra, kan en app hverken bruge din position i forgrunden eller i baggrunden. Det begrænser funktionaliteten i en række apps fra Apple og andre producenter.

Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester

Lokalitetstjenester slået til

Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester > Systemtjenester

Skærmen Systemtjenester i Lokalitetstjenester

Hvis Lokalitetstjenester aktiveres, bliver lokalitetsbaserede systemtjenester som disse også aktiveret:

 • Populært i nærheden: Din iPhone sender regelmæssigt de positioner, hvor du har købt eller brugt apps, i et anonymt og krypteret format til Apple for at forbedre en brugerbaseret database, der kan bruges til at tilbyde geografisk relevante apps.
 • Hyppige lokaliteter: Din iPhone holder styr på de steder, du har besøgt for nylig, samt hvor ofte og hvornår du besøgte dem, for at registrere de steder, der er vigtige for dig. Disse data opbevares udelukkende på din enhed og sendes ikke til Apple uden dit samtykke. De bruges til at give dig brugertilpassede tjenester, f.eks. at kunne forudsige trafik på bestemte ruter.
 • Lokalitetsbaserede iAds: Din iPhone sender din position til Apple for at forsyne dig med geografisk relevante iAds.
   

 

Nulstil lokalitetsadvarsler

 

Lokalitetsadvarsler er anmodninger fra apps (f.eks. Kamera, Kompas og Kort samt lokalitetsbaserede apps fra andre producenter) om at bruge Lokalitetstjenester sammen med disse apps. Første gang en app har behov for at få adgang til data fra Lokalitetstjenester, vises der en lokalitetsadvarsel. Hvis du trykker på OK, giver du tilladelse til, at appen bruger Lokalitetstjenester. Hvis du trykker på Tillad ikke, forhindres programmet i at få adgang til data fra Lokalitetstjenester fremover.

Kort vil bruge din aktuelle placering. Tillad ikke eller OK.

Du kan vælge at slå Lokalitetstjenester fra når som helst.

 • Det gør du ved at klikke på Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester og enten slå alle Lokalitetstjenester fra med mærket Lokalitetstjenester eller bruge de individuelle mærker for hver lokalitetsbaseret app eller emne på din enhed.
 • Hvis du vil slå Lokalitetstjenester fra for alle websteder, skal du slå Lokalitetstjenester fra i appen Safari.
 • Du kan også slå lokalitetsbaserede systemtjenester fra på din enhed ved at trykke på Systemtjenester og slå hver lokalitetsbaseret systemtjeneste fra på din enhed.

Hvis du slår Lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå funktionen til igen, næste gang en app forsøger at bruge funktionen.

 

Forbedring af GPS-nøjagtighed (2,4)

 

GPS-nøjagtigheden skifter afhængigt af antallet af synlige GPS-satellitter. Det kan tage flere minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen. Tip til at forbedre GPS-nøjagtigheden:

 • Sørg for, at dato, klokkeslæt og tidszone er indstillet korrekt på enheden i Indstillinger > Generelt > Dato & tid. Brug eventuelt "Indstil automatisk".
  Vigtigt! Forkerte indstillinger på din computer kan blive synkroniseret til enheden. Kontroller dato, tid og tidszone på alle computere, som synkroniserer med din enhed.
 • Genstart enheden.
 • Kontroller, om du har forbindelse til et mobilnetværk eller Wi-Fi-netværk. Det er med til at sikre, at Assisteret GPS (A-GPS) på enheden kan foretage en hurtigere søgning efter synlige GPS-satellitter samt vise tidlige positionsoplysninger ved hjælp af data fra Wi-Fi- eller mobilnetværk.
  Bemærk: Mikroceller (der også kaldes femtoceller) understøttes ikke af Lokalitetstjenester.
 • Sørg for, at du har frit udsyn til himlen i flere retninger. Vær opmærksom på, at vægge, biltage, høje bygninger, bjerge og andre hindringer kan blokere signalet fra GPS-satellitterne. Hvis signalet blokeres, bestemmes positionen automatisk på enheden ved hjælp af data fra Wi-Fi- eller mobilnetværk, indtil der igen opfanges signaler fra GPS-satellitterne.

 

Brugerbaserede lokalitetstjenester via Wi-Fi- og mobilnetværk

 

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sender din enhed regelmæssigt anonyme og krypterede geo-mærkede placeringer af Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster i nærheden til Apple for at forbedre Apples brugerbaserede database over placeringer af Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster. Og hvis du er i fysisk bevægelse (f.eks. i bil), og Lokalitetstjenester er slået til, sender en GPS-kompatibel iOS-enhed også regelmæssigt anonyme og krypterede GPS-placeringer og oplysninger om kørehastighed til Apple for at opbygge en brugerbaseret trafikdatabase. Brugerbaserede lokalitetsdata indsamles af Apple uden at identificere dig personligt.

 

Anonymitet

 

Hvis du tillader, at apps fra andre producenter eller websteder bruger din aktuelle lokalitet, er du underlagt deres betingelser, anonymitetspolitikker og praksis. Du bør gennemgå deres betingelser for brug, anonymitetspolitik og praksis angående apps og websteder for at forstå, hvordan de bruger din placering og andre oplysninger. Oplysninger, der indsamles af Apple, behandles i overensstemmelse med Apples Anonymitetspolitik.

 

Bemærkninger

 1. iOS-enheder uden mobildataforbindelse bruger kun Wi-Fi til Lokalitetstjenester (hvis der er adgang til et Wi-Fi-netværk). Nogle apps fra andre producenter end Apple er afhængige af en Wi-Fi-forbindelse til områdeovervågning. Hvis enheden er låst med en adgangskode, kan funktionen være begrænset eller upræcis.
 2. GPS er tilgængelig på iPhone og iPad Wi-Fi + 3G-modeller.
 3. iBeacons gør det muligt at oprette og overvåge beacons, der udsender visse identificeringsoplysninger ved hjælp af den trådløse, strømbesparende Bluetooth-teknologi.
 4. iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller): Tjek, at Mobildata er slået til i Indstillinger > Mobil > Mobildata, også selvom mobildata ikke er inkluderet i dit abonnement. Dermed kan enheden foretage mere præcis kalibrering ved at bruge netværkstidspunkt og lokalitetsoplysninger. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at slå PIN-koden til SIM fra.
 5. Begrebet WLAN (Wireless LAN) bruges muligvis i stedet for Wi-Fi på iOS-enheder, der sælges i Kina, fastlandet. Ikke alle iPhone-modeller i Kina, fastlandet, understøtter WLAN.

 

Udgivelsesdato: