Hold firmwaren til dit modem eller din router opdateret

Netværksmodem og routere benytter indbygget software (kaldet firmware) sammen med hardware for at kunne levere netværkstjenester såsom adgang til internet og e-mail. Her kan du se, hvordan du holder modem- og routerfirmware opdateret.

Sørg for at kontrollere, om den firmware, der er installeret på dit modem eller din router, er opdateret. Hvis den ikke er opdateret, kan der opstå problemer, når du forsøger at oprette forbindelse til enheden, eller når du opretter forbindelse til internettet via enheden.

For nogle modemmer og routere er der særlige fremgangsmåder, som skal følges for at opdatere firmwaren. Hvis du er usikker på, hvordan du opdaterer firmwaren, skal du kontakte producenten af enheden. Du skal være kende enhedens modelnummer og udgave (hvis en sådan findes), som kan være anført på en mærkat på selve enheden.

Yderligere oplysninger

Normalt leveres modemer eller routere med den nyeste firmware, der er tilgængelig til enheden på forsendelsestidspunktet. Firmwaren kan dog være blevet opdateret i den perioden, fra modemmet eller routeren blev sendt, til du tog produktet i brug, så du skal muligvis opdatere firmwaren, så snart du går i gang med at bruge produktet.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: