iPhoto '08, iPhoto '09 og Aperture: Sådan gør du ved advarsler om lav opløsning i fotobestillinger

I denne artikel beskrives det, hvad du skal gøre, hvis der vises advarsler om lav opløsning i fotobestillinger i iPhoto '08, iPhoto '09 og Aperture.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Hvis der vises en advarsel med et gult udråbstegn, når du sammensætter en bog eller bestiller aftryk, betyder det, at der findes et eller flere fotos med lav opløsning. Advarslen vises også, hvis du har foretaget ændringer i fotos, som har nedsat pixeltætheden med dårlig udskriftskvalitet til følge.

Advarslen ser sådan ud:

Et digitalt foto består af op til flere millioner små farveprikker, som kaldes pixel. Et fotos opløsning angiver, hvor mange punkter pr. tomme (dpi) fotoet indeholder. Nogle fotos kan se rystede eller slørede ud, når de udskrives, hvis opløsningen er for lav. Det sker som oftest pga. beskæring. Hvis du beskærer for meget, kan det betyde, at der ikke er tilstrækkeligt med pixel tilbage til at opnå et godt resultat på papir.

Gør følgende for at øge fotokvaliteten

  • Vælg en mindre udskriftsstørrelse. I en bog kan det gøres ved at øge antallet af fotos pr. side.
  • Hvis du tidligere har beskåret et foto, skal du gendanne den oprindelige version og vælge et større udsnit eller undlade at beskære.
  • Hvis du har placeret et foto i en bog inden for rammen ved at zoome ind, skal du zoome ud igen.

 

Udgivelsesdato: