OS X: Sådan arbejder du med symboler og eksempler

Du kan ændre det symbol eller eksempel, der bruges for et emne i Finder og andre programmer
Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Sådan ændrer du symbolet for et arkiv

Symboler er den visuelle gengivelse af programmer, dokumenter og andre emner i Finder og andre programmer. Et emne åbnes ved at klikke på et symbol i Dock eller ved at dobbeltklikke på et symbol i Finder.

Du kan udskifte symbolet for et arkiv vha. funktionen Vis info i Finder. 

Vinduet Vis info i mappen Dokumenter

 1. Kopier et billede eller et andet symbol til udklipsholderen. Du kan vælge en del af et billede vha. et program som Billedfremviser eller et billede i en film vha. QuickTime Player.
 2. Vælg det emne, der skal ændres, i Finder.
 3. Vælg Arkiv > Vis info.
 4. Klik på det aktuelle symbol i det øverste venstre hjørne af vinduet Vis info.
 5. Vælg Rediger > Sæt ind.

Symbolet for emnet udskiftes med emnet fra udklipsholderen. 

Dynamiske symboler og eksempler

I OS X vises der for nogle emner et symbol, som er oprettet på baggrund af arkivets indhold. Hvis du opdaterer emnets indhold, opdateres symbolet for emnet også. Eksempel: Hvis du ser på et filmarkiv i Finder, bruger OS X et billede fra filmen som symbol for filmarkivet. Et musikarkiv med et integreret omslagsbillede bruger billedet som symbol for arkivet.

Med et arkiv i kolonnevisning vises der et eksempel på arkivets indhold i kolonnen længst til højre. Hvis arkivet ikke har et dynamisk symbol, kan eksemplet være et andet end symbolet for arkivet. Disse eksempler kan hjælpe dig med at kende forskel på flere arkiver, der ser ens ud. 

Et dynamisk eksempel på et Pages-arkiv

Hvis du sætter et symbol ind i arkivets Vis info-vindue, bruger Finder det indsatte billede som symbol for arkivet i nogle visninger i stedet for en dynamisk visning af arkivets indhold.

Symboler og eksempler, der oprettes af programmer

Nogle programmer opretter deres egne tilpassede symboler og eksempler for emnerne. Når integrerede symboler eller eksempler findes i et arkiv, bruger OS X disse i stedet for at oprette nye automatisk. 

Eksempel: Nogle billedredigeringsprogrammer integrerer et arkiveksempel i billeder, som du har åbnet eller redigeret i programmet.Du kan føje billeder til musik- og videoarkiver i iTunes. Hvis det forventede symbol eller eksempel for et arkiv ikke vises, skal du se dokumentationen, som fulgte med det program, du brugte til at redigere arkivet.

Sådan bruges Vis til at se et udvidet eksempel

Hvis du stadig ikke er sikker på, om et bestemt arkiv er det, du søger efter, kan du bruge funktionen Vis for at se et udvidet eksempel på arkivets indhold.

 1. Vælg arkivet i Finder.
 2. Tryk på mellemrumstasten, eller vælg Arkiv > Vis.

I Finder vises der et udvidet eksempel på dokumentets indhold i et Vis-vindue. Du kan åbne eller dele arkivet direkte i et Vis-vindue. Luk Vis-vinduet, når du har set eksemplet.

Et Vis-vindue, som viser indholdet af et Pages-arkiv

Sådan fjernes et tilpasset symbol

Hvis du vil fjerne et tilpasset symbol fra et arkiv, skal du bruge vinduet Vis info i Finder.

 1. Vælg det arkiv, som skal ændres, i Finder.
 2. Vælg Arkiv > Vis info.
 3. Vælg det aktuelle symbol i det øverste venstre hjørne af vinduet Vis info.
 4. Vælg Rediger > Klip for at fjerne det aktuelle symbol.
Udgivelsesdato: